Vyhledávání a indexování v Adobe Acrobatu a Readeru 6 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Vyhledávání a indexování v Adobe Acrobatu a Readeru 6

acrobat 6 acrobat6

1. března 2004, 00.00 | Nový Acrobat i Reader nabízí rozsáhlé možnosti prohledávání PDF dokumentů a nasazení fulltextových indexů. O přiblížení uvedených možností se pokoušíme v tomto článku.

S tím, jak na lokálních počítačích i síťových a internetových úložištích přibývá dokumentů v PDF formátu, narůstá potřeba efektivně prohledávat informace, obsažené v těchto dokumentech. Uživatelům se k tomuto účelu nabízí především odpovídající specializované funkce v aplikacích Adobe Acrobat a Reader. O přiblížení příslušných možností, které jsou poskytovány v nejnovější, tedy šesté verzi uvedených aplikací, bychom se rádi pokusili v tomto článku. Pro zjednodušení budeme přitom v celém článku hovořit pouze o Acrobatu s tím, že náš výklad lze aplikovat na Reader v případě vyhledávání a těch funkcí pro práci s indexy, které se netýkají tvorby, ale pouze využívání zmíněných prvků. Náš výklad bude přitom zaměřen na lokalizovanou podobu zmíněného produktu, která je pro efektivní práci s češtinou nezbytná. (V této souvislosti považujeme za vhodné poznamenat, že dále popsané vyhledávání ve fulltextových indexech nám nefungovalo v českém Readeru 6, uvedená funkce nicméně byla v pořádku jak v anglické verzi zmíněného produktu, tak lokalizovaném Acrobatu 6.)

Vyhledávání

O významu, jaký má vyhledávání v novém Acrobatu, svědčí to, že je pro něj vyhrazen specializovaný panel. Uživatel v něm může po jeho aktivaci (příkazem Úpravy-Prohledat nebo nástrojem Prohledat) použít v podstatě dva typy vyhledávání: lokální a na Internetu. V prvním případě je potřeba určit prohledávaný zdroj, kterým může být buďto aktuální dokument, obsah složky nebo vybraná indexová sada. Výsledky vyhledání se zobrazí ve stejném panelu v podobě seznamu, jehož tvar lze do značné míry kontrolovat (setřídění podle různých kritérií, skrytí cest souborů).

aavyh1f.gif

Zobrazení výsledků vyhledávání

Způsob hledání lze značně ovlivnit nastavením různých voleb. Mimo těch triviálních (pouze celá slova, přesné fráze, rozlišovat malá/velká písmena aj.) se nabízí využití logických operátorů (typu and či or), možnost hledání slov, která jsou blízko u sebe, odvozování slov (slova, obsahující slovní základ ze zadaného výrazu) či rozšíření/zúžení vyhledávání na vlastnosti (metadata typu autor, klíčová slova, copyright atp.), záložky či poznámky dokumentu. Při práci s češtinou pak přijde vhod volba Ignorovat akcenty (nefunguje při prohledávání indexů), která vyhledá všechna slova bez ohledu na to, je-li v nich použita diakritika či ne.

Pokud je výsledkem hledání příliš mnoho dokumentů, lze využít funkci pro zpřesnění výsledků hledání. Ta spočívá v možnosti aplikovat na výsledek předchozího hledání další prohledávání, založené na podmínkách, spojených s metadaty dokumentu (například datum vytvoření či změny, autor, předmět aj.).

aavyh2f.gif

Zpřesnění výsledků vyhledávání

Funkce panelu Hledání v mnohém práci s hledáním usnadňují a zefektivňují. Užitečná je především možnost zpětně procházet předchozími akcemi, provedenými s pomocí tohoto panelu, způsobem obdobným procházení webovských stránek či elektronické nápovědy. U rozsáhlých prohledávání pak přijde vhod možnost procházení již nalezených výsledků ještě dřív, než vyhledávání skončí.

Prohledávání na Internetu je založeno na využití populární technologii Google. Poté, co uživatel zahájí vyhledávání, vylistují se mu odpovídající odkazy v okně jeho výchozího internetového browseru. Volby hledání jsou oproti lokální variantě podstatně chudší a omezují se v podstatě pouze na různé varianty podmínek pro jednotlivá slova vyhledávacího výrazu (všechna slova, libovolné slovo, přesná fráze).

Indexy

Stejně jako v minulých verzích Acrobatu lze pro rychlejší prohledávání PDF dokumentů použít fulltextové indexy, tedy soubory, obsahující seznam slov, obsažených v daných dokumentech, spolu s odkazy na místa výskytu těchto slov. Pro českého uživatele je přitom zásadní skutečnost, že zatímco dříve bylo pro korektní práci s českými znaky potřeba specializované utility TextSpy, jsou dnes odpovídající funkce integrovány přímo v lokalizované verzi Acrobatu. To je jistě příjemné vylepšení, indexy vytvořené s pomocí TextSpy ovšem nejsou s novou verzí Acrobatu (Readeru) použitelné a je tedy potřeba provést nové generování.

K vytvoření a úpravám nastavení indexů slouží funkce, skrývající se pod příkazem Další volby-Catalog. Ta umožňuje vytvořit index z obsahu zadaných složek. Odpovídající volby přitom dovolují při sestavování indexu vyloučit čísla a až 500 určených slov (spojky, zájmena a další příliš obecné výrazy), což obvykle značně zmenší objem vytvářeného indexu. Naopak lze do indexů přidat možnost vyhledávání ve zvolených vlastnostech dokumentu nebo určité skupině tagů. Příslušné volby pak dovolují index kdykoli aktualizovat (původní záznamy pro odstraněné nebo změněné dokumenty jsou v indexu označené jako neplatné) nebo vytvořit zcela znovu.

aavyh3f.gif

Nastavení indexu

Tvorba skutečně funkčních indexů je poměrně náročným procesem, zvlášť pokud se indexy mají vytvořit pro použití na Internetu či multiplatformním CD nebo DVD. Mimo jiné je třeba dbát na takovou konvenci pojmenování souborů, která eliminuje problémy při přenosu mezi platformami. Vyhledávání se značně usnadní, je-li využito příslušně nastavených vlastností dokumentu, dlouhé dokumenty je pro rychlé prohledávání vhodné rozdělit atd. Zásadní je pak zachování odpovídající vazby mezi indexy a indexovanými dokumenty při jejich přemísťování - nejjednodušší je zřejmě umístit obojí do stejné složky.

Závěrem

Možnosti prohledávání PDF dokumentů v novém Acrobatu i Readeru jsou skutečně bohaté. Z prostorových důvodů jsme se proto mohli věnovat pouze nejdůležitějším a nejzajímavějším funkcím, podrobnější popis všech příslušných postupů a nástrojů nalezne uživatel v nápovědě zmíněných programů.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: