Užitečné skripty pro váš InDesign: Přehled - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Užitečné skripty pro váš InDesign: Přehled

6. září 2007, 00.00 | Potřebujete v prostředí Adobe InDesignu vyčistit text, převést stránky dokumentu do různých formátů, vytvářet PDF soubory odpovídající kombinacím vrstev dokumentu, sázet snadno vizitky či sestavit archovou montáž brožury? K těmto účelům lze využít bezplatně dostupné skripty, které blíže popisujeme v tomto článku.

Potřebujete v prostředí Adobe InDesignu vyčistit text, převést stránky dokumentu do různých formátů, vytvářet PDF soubory odpovídající kombinacím vrstev dokumentu, sázet snadno vizitky či sestavit archovou montáž brožury? K těmto účelům lze využít bezplatně dostupné skripty, které blíže popisujeme v tomto článku.

FindChangeByList

Náš přehled zahájíme skriptem FindChangeByList (resp. jeho JavaScript podobou, použitelnou shodně ve Windows i na Macovi), který je přímo součástí dodávky InDesignu CS3 (autorem skriptu je Olav Kvern). Posláním daného skriptu je - obdobně jako v jeho předchozích CS a CS2 verzích, pojmenovaných jako TextCleanup - poskytnout možnost hromadných záměn textového obsahu. Základem skriptu je soubor FindChangeList.txt se seznamem, jehož jednotlivé řádky definují odpovídající záměny. Skript přitom takto mimo normálních textových záměn (na bázi metaznaků) podporuje i záměny glyfů a zejména pak záměny na bázi regulárních výrazů s použitím funkce GREP (o jejichž použití v InDesignu CS3 jsme nedávno přinesli podrobný článek).

Jednotlivé řádky konfiguračního souboru skriptu (výchozí umístění je ve složce Scripts instalace InDesignu, podsložka Scripts Panel\Samples\JavaScript\FindChangeSupport), ve kterých jsou parametry odděleny tabulátory, mají následující syntax:

způsob_hledání<tabulátor>hledaný_výraz<tabulátor>zaměňovaný_výraz<tabulátor>volby<tabulátor>popis

Způsob_hledání zde přitom určuje použitý nástroj, možnými volbami (odpovídajícími záložkám dialogu pro záměny InDesignu CS3 s výjimkou záložky Objekt) zde jsou "text" (normální záměny s případným použitím metaznaků), "grep" (záměny s použitím nástroje GREP a tedy regulárních výrazů) a "glyph" (záměny glyfů). Hledaný_výraz odpovídá tomu, co uživatel v obvyklém dialogu zadává do pole Hledat, Hledat formát či Hledat glyf, zaměňovaný_výraz pak tomu, co se zadává do pole Změnit na, Změnit na formát či Změnit na glyf, volby odpovídají nastavením rozsahu, ve kterém se má hledání provádět (seznam Prohledat a odpovídající tlačítka uživatelského dialogu). Všechny tři naposledy uvedené parametry mají podobu seznamu uzavřeného v složených závorkách, ve kterém se nastavují vlastnosti příslušných preferenčních objektů InDesignu - odpovídající příkazy lze dohledat prostřednictvím editoru ExtendScript Toolkit 2 dodávaného bezplatně s InDesignem (viz Help-Adobe InDesign CS3 Object Model). Leccos lze pak odvodit i pouhým studiem výchozího FindChangeList.txt dodávaného s InDesignem. Parametr popis pak může uživatel použít k popisu významu úpravy definované na daném řádku.

idscript07-1f.jpg

Po spuštění skript požaduje nejprve určení výchozího rozsahu vyhledávání. Možnými volbami zde jsou dokument, výběr či článek, další zpřesnění je (jak již bylo zmíněno) možné v rámci nastavení FindChangeList.txt (parametr volby).

idscript07-2f.jpg

Využití skriptu je poměrně všestranné, typickou aplikací bude zejména čištění dokumentu od obvyklých prohřešků proti typografickým normám (vícenásobné či nesprávně umístěné mezery, pomlčky místo spojovníků aj.) či automatické přidání některých prvků (pevné mezery u jednoznakových předložek apod.). Zajímavá je možnost použít skript ve spojení se skriptem reagujícím na vybrané události v InDesignu CS3: záměny realizované skriptem se takto mohou automaticky provést například při každém importu textového obsahu, uložení dokumentu apod. Blíže se k dané problematice hodláme v nejbližší době vrátit v rámci našeho seriálu o skriptování InDesignu. Zajímavá je pak i možnost určovat záměny realizované skriptem prostou záměnou konfiguračního souboru FindChangeList: tuto lze provést ručně nebo s pomocí odpovídajícího skriptu. Určité vodítko i další informace lze najít v našem článku věnovaném skriptu TextCleanup.

Page Exporter Utility

Jiným zajímavým JavaScriptem je Page Exporter Utility Scotta Zanelliho (nejnověji ve verzi 5, fungující v InDesignu CS2 a CS3, dostupný je tento skript díky serveru InDesign Secrets). Posláním skriptu je zajistit automatizovaný převod dokumentů InDesignu do souborů ve formátech PDF, JPEG, EPS či PS, přičemž generované soubory odpovídají jednotlivým stránkám původního dokumentu. Daný typ převodu je používán například v případě přípravy dokumentu pro archovou montáž (PDF, EPS) či elektronické publikování (PDF, JPEG). K dispozici jsou rovněž možnosti generovat více podob PDF dokumentu sestaveného z vrstev (viz další výklad) či vytvořit PDF nebo PS podobu odpovídající celému dokumentu.

idscript07-3f.jpg

Page Exporter Utility poskytuje silné možnosti konfigurace pojmenování vytvářených souborů. Tyto dovolují k základnímu názvu přidat údaj o číslu stránky odpovídající číslování v InDesignu, indikátor zda se jedná o stránku lichou či sudou apod. Výstup lze provést jen pro určité stránky, generovat je možno i dvojstránky.

Těm, kdo v jednom dokumentu mají uloženo více variant publikace v podobě vrstev, pak jistě přijde vhod volba Layer Versioning daného skriptu. Tato totiž dovoluje vytvářet výstupní PDF dokumenty odpovídající různým kombinacím vrstev InDesign dokumentu. Takto lze tedy zajistit jednoduše versioning založený na vrstvách, který se používá například při tvorbě vícejazyčných mutací publikace, více podob katalogu či ceníku apod.

idscript07-4f.jpg

Podrobnější popis všech funkcí skriptu lze najít v PDF manuálu, jež je součástí dodávky produktu. Pro leckteré pracoviště pak může být zajímavá možnost skript dále upravit podle potřeb, autor jej totiž poskytuje coby open source.

BusinessCards CE a Booklet CE

Poslední dva skripty, které bychom tímto rádi představili, jsou BusinessCards CE a Booklet CE z dílny Carlsen Enterprises, oba produkty jsou k dispozici zdarma. BusinessCards se snaží v maximální míře usnadnit tvorbu vizitek. Východiskem je pro tento skript dokument s vizitkou, nastavený na některý ze standardních vizitkových formátů. Po spuštění generuje skript na základě uživatelských voleb odpovídající arch obsahující kopie původní vizitky, součástí "vyřazení" jsou i tiskové značky, které lze odpovídajícím způsobem konfigurovat.

idscript07-5f.jpg

Skript Booklet CE pak dovoluje provést vyřazení dokumentu do podoby brožury. Možnosti vyřazení se příliš neliší od toho, co nabízí funkce Tisknout brožuru InDesignu CS3 - podporovány jsou takto dvě stránky v archu pro šitou a lepenou vazbu a dále za sebou. Booklet CE každopádně provádí vyřazení do dokumentu a nikoli přímo na tiskárnu, bohatší jsou v něm možnosti nastavení tiskových značek a existuje i ve verzích pro CS a CS2. Problémem může být výkonnost skriptu, neboť tento pro montáž generuje PDF podoby jednotlivých stránek dokumentu.

idscript07-6f.jpg

.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: