Tvorba PDF v Adobe InDesignu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Tvorba PDF v Adobe InDesignu

Adobe InDesign sazba

29. března 2004, 00.00 | Jakými nástroji lze vytvářet PDF dokumenty v prostředí sázecího programu InDesign? A jakými různorodými způsoby lze nabízené funkce využít?

Nasazení Portable Document Formatu (PDF) se v pre-pressových worflow stává samozřejmostí, stále více dokonce nezbytností. Sazba, převedená do uvedeného formátu, se zasílá k osvitu či jiné formě finálního výstupu a dále bývá (po odpovídajících úpravách) použita k náhledům, archivaci či elektronickému publikování. Při těchto i dalších aplikacích přichází vhod takové vlastnosti PDF, jako jsou bohaté vyjadřovací schopnosti pro pre-press i elektronické publikace, nezávislost na prostředí, optimalizovaný objem souborů či podpora skupinové spolupráce.

K tvorbě a zpracování PDF lze v pre-pressu využít nejrůznějších nástrojů. V tomto našem článku bychom se rádi podívali na to, jaké možnosti pro využití uvedeného formátu nabízí sázecí program Adobe InDesign. Náš výklad se bude přitom snažit postihnout především nejnovější, čili CS verzi zmíněného produktu, i když mnohé z toho, co bude dále řečeno, lze aplikovat i v případě InDesignu 2.

Cesty tvorby PDF v InDesignu

K vytvoření PDF z dokumentů InDesignu lze využít v zásadě dva způsoby. Tím prvním je převod s pomocí exportního nástroje (PDF Library), zabudovaného přímo v InDesignu, tím druhým pak převod s pomocí Acrobat Distilleru či jiného externího převodníku. My se v našem dalším výkladu budeme zabývat výlučně první alternativou, která pro pre-pressové účely nabízí PDF "dostatečně kvalitní" a navíc poskytuje řadu unikátních převodních funkcí (tvorba odkazů, multimediálních prvků aj.) při generování PDF dokumentů, určených pro elektronické publikování. (Převod pomocí Distilleru může být nezbytný především při některých specifických požadavcích, obvykle v případě vysoce kvalitního pre-pressového výstupu - zásadní je zde skutečnost, že Distiller generuje PDF přes PostScript, zatímco exportní funkce InDesignu provádí přímý převod.)

Export do PDF: možnosti a nastavení

Zmíněnou exportní funkci lze využít pro převod dokumentu či knihy nebo jejich vybraných částí. Nastavení převodu lze po zadání odpovídajícího příkazu (File-Export) ovlivnit na odpovídajícím panelu, rozděleném do několika částí. Vzhledem ke komplexnosti zde přijde vhod možnost použití určité sestavy nastavení, uložené pod názvem (tzv. preset neboli styl). S InDesignem se dodává několik takovýchto sestav, použitelných pro pre-press (Print, Press, PDF/X-1a, PDF/X-3), elektronické publikování (eBook, Screen) či speciální účely (Acrobat 6 Layered). Uživatel může tyto styly využívat beze změny nebo doupravit podle svých potřeb, vytvářet lze samozřejmě i styly vlastní.

Podívejme se nyní na možnosti, nabízené zmíněným exportním panelem, podrobněji. Náš výklad přitom budeme členit podle jednotlivých skupin tohoto panelu.

General
V této skupině voleb především uživatel určuje, co má být převedeno (všechny nebo vybrané stránky z publikace, a to případně po dvou na jednom listu - tzv. spread - nevhodné, má-li být dokument například dále použit pro elektronickou archovou montáž). Zásadní je pak volba verze generovaného PDF: uživatel zde může volit mezi verzemi 1.3-1.5. Bez zabíhání do podrobností lze konstatovat, že verze 1.3 bude nastavena při požadavku generování "pre-pressově bezpečného" PDF/X-1a či PDF/X-3 (další volby zmíněného panelu), PDF 1.4 pak nabízí některé pokročilejší pre-pressové vlastnosti (průhlednost, přetisky) při dobré kompatibilitě se staršími prohlížeči PDF dokumentů. PDF 1.5 umožní využít takové zajímavé nové technologie, jako jsou vrstvy v PDF či kompresní algoritmus JPEG2000, to vše ovšem za cenu částečné či úplné nekompatibility se staršími prohlížeči PDF (pro plné využití je zapotřebí Adobe Acrobat či Reader ve verzi 6 a vyšší).

Skupina voleb General

Další volby zajistí generování miniatur ve vytvářeném dokumentu, optimalizaci pro rychlé zobrazování z Webu (dokument se stahuje a zobrazuje po stránkách) či již zmíněné generování vrstev. Odpovídající volba rovněž zajistí automatické zobrazení vytvořeného dokumentu ve výchozím prohlížeči PDF po ukončení generování.

Další skupina voleb se týká především elektronického publikování: V dokumentu lze vytvořit bookmarky, a to převodem položek obsahu InDesignu při zachování jejich hierarchie. Obdobně je možno generovat odkazy převodem odpovídajících prvků původního dokumentu (odkazy, položky obsahu a rejstříku). Dále lze využít strukturování obsahu dokumentu pomocí tagů pro eBook (blíže jsme o technologii tagovaného PDF psali zde). Konečně lze zajistit i vložení interaktivních či multimediálních prvků, pro jejichž vytváření disponuje InDesign CS poměrně komplexní sadou nástrojů. Zejména designér či korektor dokumentu pak využije volby pro vložení netisknutelných objektů či viditelných vodítek a mřížek do generovaného dokumentu.

Compression
Zde se nachází skupina voleb, ovlivňující kompresi jednotlivých typů dat v dokumentu - využita tedy bude zejména při tvorbě elektronické publikace či náhledu resp. všech podob dokumentu, u kterých je zásadní jejich objem. Odpovídající volby umožňují zapnout kompresi textu a čárové grafiky nebo ořez grafiky podle jejich rámečků (do generovaného PDF se nevkládají data mimo viditelnou oblast, což může někdy přinést značné snížení objemu i rychlejší zpracování). Pro barevnou, šedou a černobílou grafiku pak lze odděleně nastavit nejen různé kompresní algoritmy (ZIP, JPEG, CCITT, Run Length, JPEG2000 při PDF 1.5, případně lze nechat volbu vhodného algoritmu na převodníku), ale též downsampling na určené rozlišení.

Skupina voleb Compression

Marks and Bleeds
Tato skupina voleb umožňuje v generovaném souboru využít tiskových značek a spadávku. Volit lze přitom z poměrně pestré škály značek (ořezové, pasovací, pro spadávku, pruhy barevné škály), kontrolovat je dále možno parametry jako jsou posun či tloušťka značek - možnosti jsou zde stejné jako v případě tisku z InDesignu. V případě spadávky lze převzít odpovídající nastavení dokumentu nebo určit volby vlastní. Odpovídající volba dále umožňuje do výstupu vložit objekty umístěné mimo tisknutelnou oblast dokumentu (slug area).

Skupina voleb Marks and Bleeds

Advanced
Nastavení této skupiny voleb ovlivňuje především způsob převodu barev z původního dokumentu do generovaného PDF, a to s pomocí Adobe Color Engine, společné pro všechny publikační aplikace Adobe. Mimo jiné lze zajistit převod do (RGB či CMYK) barvového prostoru určeného gamutu (výstupní zařízení), dále lze použít simulaci přetisků (pro Acrobat 4, vyšší verze podporují odpovídající náhled) či vložit zvolený ICC profil do generovaného dokumentu. Další volby pak ovlivňují způsob vložení písem, zapínají náhradu obrázků OPI pro jednotlivé typy vložené grafiky (EPS, PDF, bitmapy) a zajišťují sloučení průhlednosti.

Skupina voleb Advanced

Security
Zde se nastavuje kontrola otevření generovaného PDF dokumentu a využití řady dalších jeho vlastností (tisk, anotování aj.) heslem. Uvedená možnost přijde vhod jak při sdílení náhledů či výměně podkladů, tak při elektronickém publikování.

Skupina voleb Security

Summary
Tento panel poskytuje přehled o všech exportních nastaveních a umožňuje zde uvedené informace exportovat do textového souboru (například pro hledání chyb).

Skupina voleb Summary

Závěrem

Možnosti tvorby PDF v prostředí Adobe InDesignu jsou skutečně bohaté a uspokojí i velmi vysoké nároky. Nalézt odpovídající optimální nastavení ovšem nebude, zvláště v případě speciálních požadavků, úplně snadným úkolem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: