Snow Leopard zblízka (3.): Textové substituce a další vylepšení pro práci s textem - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Snow Leopard zblízka (3.): Textové substituce a další vylepšení pro práci s textem

12. ledna 2010, 00.00 | Dynamické náhrady textu během psaní, datové detektory použitelné například pro rychlé zadávání schůzek do iCal či též bezproblémové zprovoznění české kontroly pravopisu na úrovni celého systému. Tato i další vylepšení Snow Leoparda pro práci s textem vám blíže představíme v tomto článku.

Mac OS X nabízel již v minulých verzích řadu zajímavých funkcí pro práci s textem, a to obvykle na celosystémové úrovni. U Apple pak ve Snow Leopardovi až překvapivě rozsáhle zapracovali na dalších vylepšeních daného enginu, která ve větší či menší míře využije praktický každý uživatel. Pojďme se podívat, o jaká se konkrétně jedná.

Textové substituce

Bezesporu nejvíce pozornosti vzbudila ve Snow Leopardovi v případě práce s textem nová funkce textových substitucí, resp. náhrad. Jak její název naznačuje, dovoluje automaticky nahrazovat v textu zadaný řetězec řetězcem jiným, a to na úrovni takřka všech systémových aplikací (TextEdit, iChat, Mail, Stickies aj.) a rovněž těch, jenž pochází od jiných výrobců a podporují nový systémový textový engine (Bean, Smultron aj.). Počítat s danou podporou ovšem nelze u programů jenž používají vlastní textový engine či vlastní systém substitucí, například tedy součástí iWork, produktů Microsoftu či OpenOffice.org.

Pro základní nastavení zkratek a jejich substitucí musí jít uživatel do panelu předvoleb Language & Text na novou záložku Text. Zde má k dispozici odpovídající seznam substitucí, do kterého může přidávat vlastní definice, či je z něj odebírat, možná je také přechodná deaktivace zvolených náhrad. Snow Leopard je dodáván s několika málo ukázkovými zkratkami, dovolujícími především zadávání různých speciálních znaků (např. © pro znak copyrightu apod.) či zlomků, tím ale možnosti dané funkce rozhodně nekončí. Použít ji lze pro vkládání v podstatě libovolně dlouhého textu, obsahujícího i zalomení řádků či odstavců, pro vložení odpovídající náhrady je takto vhodné použít schránku, samotné políčko na panelu Text totiž nedovoluje příliš pohodlnou editaci jen trochu delšího textu.

snowleopard3-1f.jpg

Mimo těchto volných náhrad dovolují textové substituce provádět v textu několik dalších „chytrých“ záměn. Konkrétně to je převod jednoduchých či dvojitých uvozovek do požadovaného tvaru (volba Smart Quotes; s českými uvozovkami funguje korektně) a dále vytvoření pomlčky po zadání dvou spojovníků (volba Smart Dashes). Dále lze automaticky detekovat internetové odkazy a e-mailové adresy (volba Smart Links) a tyto nechat převést na odpovídající vyjádření v dokumentu – hodí se například při tvorbě hypertextových dokumentů v TextEditu či formátování zpráv v Mailu. K dispozici je pak i volba Smart Copy/Paste pro korektní nastavení mezer po vyjmutí či vložení textu přes schránku.

Hodně zajímavou funkcí jsou pak datové detektory, dovolující mimo data a času rozpoznávat v textu i kontaktní údaje. Rozpoznání času a data (fungující například i pro fráze jako je „tomorrow morning“ či „next Friday“ — nevíme jak je tomu u české lokalizace Snow Leoparda s obdobnými českými frázemi) nabídne u daného textového úseku možnost rychlého přidání odpovídají události do iCal či zobrazení data v této aplikaci — velmi praktická pomůcka například při iChat komunikaci či telefonování. Obdobně lze úseky adres (například „Cupertino, CA“, nefungoval nám ale třeba „London, UK“ apod.) či telefonní čísla nechat vložit do kontaktů v Adress Booku, u adres je možné i zobrazení v Google Maps přes Safari, telefonní číslo lze zase nechat zvětšit přes celou obrazovku pro snadné vytáčení.

snowleopard3-2f.jpg

I když jsou (až na výše naznačené výjimky) textové substituce k dispozici v rámci celého systému, je třeba je obvykle v příslušné aplikaci aktivovat. Ve většině případů to lze provést přes aktivaci odpovídajících voleb (Text Replacements, Replace Quotes atd.) v nabídce Edit-Substitutions, případně pak lze použít i obdobnou kontextovou nabídku nad editovatelným textem či též panel Substitutions (příkaz /Edit/-Substitutions-Show Substitutions).

snowleopard3-3f.jpg

Substituce je možno aplikovat i na již existující (vybraný či všechen) text. Použít lze k tomu buďto odpovídající příkazy kontextové nabídky nebo panel Substitutions.

snowleopard3-4f.jpg

Funkce textových substitucí je (spolu s dřívější funkci automatického doplňování textu) určitě zajímavým vylepšením, a uživatelům se bude hodit v mnoha případech. Na druhou stranu nepřekoná pokročilé možnosti obdobných specializovaných aplikací jako jsou TextExpander či TypeIt4Me, tyto nabízí například možnost vkládání formátovaných textových úseků, „obalování“ textu a mnoho dalšího.

Transformace

Ruku v ruce s textovými substitucemi jdou transformace textu. Jejich nabídka je ovšem zatím poměrně hubená, konkrétně je lze využít pouze ke kapitalizaci textu (verzálky-minuskule-verzálka na začátku každého slova). Do budoucna by byla určitě zajímavá možnost rozšiřování dané funkce o uživatelské požadavky, již dnes lze nicméně obdobně nasadit Automator, AppleScript a Services.

snowleopard3-5f.jpg

Kontrola českého pravopisu

Mac OS X byl již v dřívějších verzích nastaven tak, aby dovoloval používat kontrolu pravopisu na úrovni celého systému. Daná možnost ovšem byla k dispozici pouze pro jazyk systému a nebyla nabízena pro češtinu, takže se čeští uživatelé museli opřít o více či méně nedokonalá doplňková řešení typu cocoAspell či Check Spell. Nyní se ale situace lapidárně změnila, neboť Mac OS X podporuje celosystémovou kontrolu pro vícero jazyků současně, češtinu z toho nevyjímaje.

snowleopard3-6f.jpg

Ke zprovoznění české kontroly pravopisu ve Snow Leopardovi je především zapotřebí instalovat odpovídající slovníky, které jsou takto k dispozici například v rámci projektů OpenOffice či Mozilla. Stačí je stáhnout, instalovat do příslušné složky (Library/Spelling) a (pro jistotu) rebootovat. Nastavení jazyka kontroly je možné na úrovni celého systému na panelu Language & Text v záložce Text. Dále je pak k dispozici nastavení i na úrovni jednotlivých aplikací podporujících práci s textem – k dispozici je obvykle na panelu Spelling and Grammar dané aplikace, vyvolaném příkazem Edit-Spelling-Show Spelling and Grammar (či přes odpovídající příkaz kontextové nabídky v textové oblasti).

Daným způsobem lze přitom přepínat mezi různými slovníky, tedy jak pro další jazyky, tak třeba i pro „cestinu“. Více se lze dočíst například v této diskuzi na serveru MujMac.

snowleopard3-7f.jpg

Kontrola pravopisu dále dovoluje v podporovaných aplikacích zapnout i automatické opravy překlepů. U angličtiny působí možnosti dané funkce poměrně dobře, u námi použitých českých slovníků naopak vůbec nefungovala. Obecně je pak otázkou, nakolik má uživatel takto svěřit tvorbu svého textu do rukou počítači (automatická korekce může provést nežádoucí náhradu, která se pak – vzhledem k tomu, že se jedná o správné slovo – již jen těžko odhaluje).

Ostatní

Ve stručnosti zmiňme ještě další vylepšení spojená se zpracováním textu. Ti, kdo pracují s texty psanými zprava doleva (hebrejština, arabština aj.) ocení možnost jejich kombinování s normálním textem psaným zleva doprava. Čínské znaky lze nyní vkládat pomocí multi-touch trackpadu, vylepšena byla metoda Pinyin pro vkládání čínských znaků. Po technické i obsahové stránce byl vylepšen systémový anglický tezaurus. Novinkou jsou pak i čtyři nové OpenType fonty, z nichž nejzajímavější je Menlo, neproporciální font určený zejména pro psaní programového kódu, který takto nahrazuje dosavadní Monaco (jenž je nicméně v TrueType formátu stále součástí systému). Chalkduster pak nabízí font imitující psaní křídou po tabuli (doufáme, že se nestane oblíbeným nástrojem amatérských „typografů“), dále přibyly CJK (Chinese, Japanese, Korean) fonty Heiti SC a TC a Hiragino Sans GB.

snowleopard3-8f.jpg

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: