Rozhýbejte své vektory v Adobe Illustratoru - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Rozhýbejte své vektory v Adobe Illustratoru

1. listopadu 2010, 09.00 | Program Adobe Illustrator je primárně určen k vytváření vektorových ilustrací, ale skrývá se v něm i mnoho dalších zajímavých funkcí pro různá řešení. V dnešním tutoriálu nahlédneme do nitra tohoto vektorového profesionála a ukážeme si, jak vytvořit Flash animaci přímo v prostředí programu. Na jednoduchých ukázkách nastíníme jednotlivé postupy a možnosti exportu do finální animace.

Nejprve si založíme nový dokument, určený pro web s libovolnou velikostí. Doporučuji také otevřít paletku s vrstvami. Ta nám v podstatě nahrazuje časovou osu, která ukazuje v jednotlivých vrstvách snímky, jak půjdou za sebou.

K vytvoření animace můžeme dojít dvěma způsoby. První varianta je taková, že každý snímek (objekt či kresbu) při kreslení rovnou umisťujeme do samostatné vrstvy (všimněte si barevného označení jednotlivých vrstev) a vyexportujeme (na export se podíváme za chvíli).

Druhý způsob spočívá v tom, že vytvoříme celkovou kresbu a poté v paletě Vrstvy kresbu rozdělíme do vrstev. Při rozdělování máme dvě možnosti:

Rozdělit do vrstev (samostatně) – jednotlivé položky budou rozděleny v samostatných vrstvách.

Rozdělit do vrstev (přidávat) – jednotlivé položky se budou postupně přidávat, takže objekt, který je zcela dole, se objeví ve všech vrstvách, a objekt zcela nahoře bude pouze v horní vrstvě.

Nyní se dostáváme k exportu, tedy jak z Illustratoru „dostat“ SWF soubor. Opět máme dvě možnosti. Tou první je přímý export (Soubor/Export… a v nabídce Uložit typ jako vyberme Flash (*.SWF)), následně máme k dispozici Volby SWF. Na první záložce je důležité nastavit u volby Exportovat jako: Vrstvy AI do snímků SWF. Poté můžete nastavit verzi Flash playeru, možnost oříznutí na kreslící plátno, komprimace, export textů jako křivky, kvalitu křivek, barvu pozadí a další užitečná nastavení.

Vpravo po kliknutí na Další volby přejdeme k podrobnějšímu nastavení, jak se má animace chovat. Zde je důležité nastavit kmitočet snímků (určuje rychlost, s jakou se bude animace přehrávat - tedy čím nižší číslo, tím bude animace pomalejší), možnost opakování animace, prolínání a pořadí vrstev (odspodu nahoru či odshora dolů) aj. V praxi je nejlepší si podrobně a v klidu projít veškeré volby a vyzkoušet si je.

Druhá možnost, jak animaci uložit, vede přes hlavní nabídku Soubor/Uložit pro web a zařízení… (Alt+Shift+Ctrl+S), kde nastavíme jako výstupní soubor flash s příponou SWF. Dále musíme nastavit Vrstvy na snímky SWF a poté si můžeme pohrát s kvalitou křivek, kmitočtem snímků, opakováním atd. Opět doporučuji projít všechny možnosti a jednotlivá nastavení si vyzkoušet.

Jistě jste si všimli, že nabídka přes příkaz Export nabízí mnohem více kontroly nad flash animací než druhá možnost.

Nyní si prakticky vyzkoušíme a ukážeme jednoduché animace. První ukázka je zaměřena na zobrazování pouze jednotlivých objektů či kreseb za sebou. Založíme nový dokument (Ctrl+N) určený pro web. Velikost zvolíme dle vlastní potřeby, kterou před exportem můžeme poupravit nástrojem Kreslící plátno (Shift+O). Textovým nástrojem (T) napíšeme číslo „3“. Objekt 3x zduplikujeme a postupně Textovým nástrojem přepíšeme tak, aby nám výsledek dával 3-2-1-START (viz obrázek níže).

V dalším kroku označíme všechny objekty, zarovnáme na střed vodorovně i svisle a příkazem Rozdělit do vrstev (samostatně) provedeme rozdělení na jednotlivé vrstvy.

Máme-li vše připravené, vyexportujeme naši jednoduchou flash animaci. Zvolíme Soubor/Export…, jako výstupní formát samozřejmě *.SWF, a provedeme jednotlivá nastavení pro export. Celé nastavení vidíte na následujících obrázcích. Na příkladu jsme záměrně zvolili nízký kmitočet snímků, aby „odpočítávání“ nebylo příliš rychlé.

A výsledek vidíme zde.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Druhý příklad zobrazuje postupné přidávání objektů. Vytvoříme nový dokument (Ctrl+N), nástrojem Text (T) napíšeme slovo „www.grafika.cz“ a obarvíme dle libosti. V paletě Vrstvy vytvoříme další vrstvu a opět nástrojem Text (T) vepíšeme slova „grafika“, „pre-press“ a „polygrafie“, ale každé samostatně, nesmí být v jednom textovém poli.

Nyní se pustíme do rozdělování vrstev v paletě. Rozdělíme Vrstvu 2, samozřejmě budeme tentokrát „přidávat“, viz obrázek.

Dále Nástrojem pro výběr (V) označíme nápis „www.grafika.cz“, převedeme na křivky (Ctrl+Shift+O), rozdělíme skupinu (Ctrl+Shift+G) a ve vrstvách rozdělíme – Rozdělit do vrstev (přidávat).

Vše můžeme vyexportovat. Na následujících dvou obrázcích je vidět nastavení exportu. Zde jsme zvolili kmitočet 3.

Výsledek jednoduché flash animace je zobrazen níže.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

V třetí a poslední ukázce budeme využívat především Nástroj prolnutí (W). Ten nám umožní plynulé prolínání jednotlivých objektů a simulaci pohybu. V novém dokumentu si vytvoříme dva objekty, např. čtverec (M) a kolečko (L).

Nástrojem prolnutí (W) vytvoříme daný efekt. Následně zvolíme v hlavní nabídce Objekt/Prolnutí/Volby prolnutí… a navolíme Určené kroky na 20, Orientaci zarovnáme podle cesty.

Opět se vrátíme do hlavní nabídky Objekt/Prolnutí/Volby prolnutí…/Rozdělit. Tento příkaz nám rozdělí určené kroky, které jsme zadávali v předchozí nabídce. Nyní můžeme přistoupit k rozdělení do samostatných vrstev přes příkaz Rozdělit do vrstev (samostatně).

Výslednou animaci vyexportujeme přes známý příkaz Soubor/Export… Nastavení je vidět na následujícím zobrazení.

Animaci můžete vidět níže.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Na následující ukázce je použitý stejný postup, ale s textem.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

V této ukázce jsme využili a rozhýbali vektorovou hrací kostku, kterou jsme nakreslili v minulém tutoriálu. Opět je použit Nástroj prolnutí (W).

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Na závěr pár obecných tipů, které mohou přijít vhod:

  • snažte se používat symboly, zmenšíte tím výslednou velikost souboru (při výsledném exportu bude každý symbol definován pouze jednou)
  • efekty aplikujte spíše na symbol v panelu Symboly, než na symbol v kresbě, opět snížíte velikost výsledné animace
  • mřížkové objekty a přechody s více než osmi zarážkami se při exportu narastrují jako bitmapy
  • export do formátu SWF podporuje pouze zaoblená zakončení a spoje
  • text si ve výsledné animaci nemusí zachovat všechny svoje vlastnosti, při exportu jej proto převádějte na obrysy

Závěrem bych rád upozornil na to, že probrané cvičení ukázalo jen jednu z možností práce s vektory v Adobe Illustratoru. Samozřejmě že se tento program nemůže srovnávat s Flashem Professional co se animací týče, ale pevně věřím, že i tak byl tento tutoriál pro Vás přínosným v oblasti tvorby vektorové grafiky.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: