PuzzleFlow: zajímavé řešení pro PDF workflow - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

PuzzleFlow: zajímavé řešení pro PDF workflow

pdf workflow

3. března 2004, 00.00 | Workflow systém polské společnosti AC&C HSH Group nabízí poměrně unikátní přístup ke zpracování PDF souborů v rámci menších i větších publikačních provozů. Kdo a jak využije možnosti tohoto řešení?

Formát PDF se pomalu ale jistě stává ústředním standardem pre-pressových workflow. Pro jeho zpracování se zde proto nabízí stále rozmanitější paleta nástrojů: Na jedné straně to je především Adobe Acrobat, doplněný o rozmanité pluginy třetích výrobců, na straně druhé pak nalézáme více či méně komplexní specializovaná řešení pro PDF workflow. Systémy uvedeného typu přitom mívají různou povahu: mnohé se opírají o technologii Adobe Extreme, jiné pak staví prakticky výlučně na technologiích vlastních. Jedním z nejpozoruhodnějších řešení druhého typu je systém PuzzleFlow polské společnosti AC&C HSH Group, o jehož přiblížení bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Základní přiblížení

PuzzleFlow je modulární řešení, pracující systémem klient-server na platformě Windows (2000 či XP). Moduly PuzzleFlow pokrývají svými funkcemi nejrůznější požadavky, které jsou dnes na kladeny na zpracování a využití PDF v pre-pressu (viz další přehled). Jednotlivé úlohy, které je třeba v rámci daného workflow zajistit, definuje uživatel v tomto systému (s pomocí aplikace, označené jako Editor) složením určitých modulů do odpovídající workflow posloupnosti, určující způsob zpracování (odpovídající nastavení modulu) a tok (složení modulů) dat. Způsob skládání je zde přirovnán ke tvorbě skládačky - puzzle, odtud tedy pochází název celého řešení. Hotová skládačka je uložena v podobě tzv. workflow šablony, která je pak použita při zpracování konkrétních dat, jež jsou ke zpracování předány pomocí horkých složek.

Schéma fungování PuzzleFlow

Zpracování probíhá, jak jsme si již řekli, serverovým způsobem (s pomocí aplikací, označených jako Manager a Server) a to v jedno- i víceúlohovém módu. Výrobce přitom zdůrazňuje vysokou rychlost zpracování, danou tím, že jednotlivé moduly PuzzleFlow jsou programovými knihovnami, a nikoli samostatnými aplikacemi (Mimo jiné tím odpadá nutnost opakovaného otevírání/uzavírání souborů.). Nepřehlédnutelná je pak skutečnost, že systém pracuje prakticky výlučně na nativní bázi (s výjimkou dále popsaného nasazení Acrobat Distilleru) a na rozdíl od jiných řešení tedy není nijak výrazně závislý na produktech jiných výrobců, jejichž dokonalejší sladění v rámci workflow je vždy poněkud problémem.

Moduly

Z toho, co jsme řekli, plyne, že možnosti PuzzleFlow jsou dány především možnostmi jeho modulů. Podívejme se tedy alespoň rámcově, co se zde uživatelům nabízí. Protože ale uvedených modulů je k dnešnímu dni (v PuzzleFlow 2.0) víc jak 30, podejme toto přiblížení strukturované podle určení jednotlivých modulů.

Návrh workflow schématu v Editoru

Datové toky
Jak jsme již řekli výše, systém je založen na nasazení horkých složek (modul Hot Folder). Na vstupu přitom umí zpracovat soubory ve formátech PDF, PostScript, DCS, EPS, TIFF, JPEG a Scitex CT, využít lze také jobtikety ve formátu PJTF a JDF. Výstup ze systému je možno směřovat opět do složky (modul Output Folder) a případně též do systémové roury (například náležící připojenému RIPu; modul Output Pipe) či na Internet (Output Socket). Příslušný modul (Resource) umožňuje také za chodu vyhledávání a načítání doplňkových dat (písma, OPI-obrázky, ICC profily, konfigurační soubory aj.), vyžadovaných určitou úlohou, možné je rovněž přechodné ukládání dat na disk (pro zálohování, kontrolu apod.; Archive) a také provádění či zastavování úloh v zadaném čase (Scheduler).

Převod a preflight
K převodu souborů v jiných formátech, než je PDF, používá PuzzleFlow Acrobat Distiller, kontrolovaný s pomocí odpovídajícího modulu (Normalizer). PDF dokumenty lze pak dále převést do PDF/X podoby (PDF/X Maker) nebo optimalizovat (odstranění neviditelných objektů, korekce tenkých čar apod.; Optimizer). K dispozici je dále modul pro pokročilý preflight (Preflighter), umožňující u zpracovaných souborů kontrolovat víc jak stovku kritérií, spojených s pre-pressovou praxí (písma, barevné prostory, rozlišení obrázků aj.).

Nastavení preflightového modulu

Písma, obrázky, barvy
Odpovídající modul (Font manager) umožňuje ve zpracovávaných souborech kontrolovat použití postscriptových, truetypových a OpenType písem. K různým účelům (náhledy, OPI záměny, elektronické publikování apod.) lze měnit parametry obrázků, vložených do zpracovávaných PDF dokumentů: konkrétně je možno použít downsampling (Resampler, Downsampler) a změnu kompresního algoritmu pro jednotlivé typy grafiky (Image compressor). Zajistit lze dále i správu barev, postavenou na ICC profilech (Color correction and management) a rovněž mapování přímých barev (Color mapper).

Zpracování na úrovni stránek, archová montáž, výstup
Bohaté jsou možnosti zpracování PDF dokumentů na úrovni stránek. Možné jsou například rozdělení dokumentu do souborů, odpovídajících jednotlivým stránkám (Splitter), vybrání zvolených stránek ke zpracování (Page Selector), změna velikosti (Page Resizer) či rozdělení do dlaždic (Tiler). Všechny tyto funkce přijdou vhod v rámci archové montáže, zajišťované odpovídajícím modulem (Imposition), jehož činnost je založena na použití šablon (ve formátech PdfOrganizer, Preps, PJTF či JDF), popisujících schémata vyřazení. PuzzleFlow si umí také dobře poradit se separacemi: Funkce samotného modulu pro separování kompozitních souborů (Separator) doplňují prostředky pro OPI-záměny (OPI Resolver), trapping (Trapper) a kontrolu screeningu (Screening) či tiskových barev (Ink examiner). K dispozici je dále rovněž modul pro sloučení již separovaných dat (Recombiner), tvorbu náhledů obsahu souboru v nízkém rozlišení (Preview generator) a zobrazení ohraničení stránkových boxů (Box imposer). Především s výstupem jsou pak spojeny i moduly pro personalizaci (Personalizer) a vkládání čárových kódů různých typů (Bar code).

Závěrem

PuzzleFlow je rozhodně velmi zajímavým a inovativním systémem. Své uplatnění nalezne zejména ve vydavatelstvích periodik, komerčních tiskárnách, a také na pracovištích, využívajících technologie digitálního tisku nebo CtP. (Viz tyto ukázkové workflow scénáře.) Cenové podmínky jsou přitom, zejména ve srovnání s jinými řešeními obdobného typu, poměrně příznivé: odlehčenou podobu lze zakoupit již za 995 Euro, cena typických instalací se pohybuje v rozmezí 2500-3000 Euro, zakoupením odpovídajících modulů si přitom zákazník může postavit řešení, přesně odpovídající potřebám jeho pracoviště. O kvalitách zmíněného řešení ostatně nejlépe svědčí nejen ocenění Seybold HotPick, které PuzzleFlow získal v roce 2002, ale také poměrně dlouhá řada stávajících instalací v evropských i zámořských provozech. Bližší informace ohledně PuzzleFlow (včetně dema) i dalších zajímavých produktů AC&C HSH Group pro zpracování PDF (PDFTools, Web Pairer, Merge-It OPI Server) lze nalézt na serveru výrobce.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: