Mac OS X software: iPhoto 7 z iLife'08 - další krok k lepším obrázkům - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

Saal Digital

 

Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? Nápověda: Logo sponzora soutěže

V dnešní soutěži hrajeme o:Software

Mac OS X software: iPhoto 7 z iLife'08 - další krok k lepším obrázkům

24. září 2007, 00.00 | Program iPhoto patří pravděpodobně k těm nejčastěji spouštěným programům z balíku iLife. Nedávno představená verze iLife'08 nám nadělila iPhoto 7, které se od svého předchůdce na první pohled příliš neliší, na rozdíl od takového iMovie, jež bylo kompletně přepracováno. Nové iPhoto se tak na první pohled může jevit jako minoritní update, ale to není tak docela pravda - i když na povrchu zůstává téměř nezměněné, pod povrchem se dočkalo řady zajímavých vylepšení.

Po letech úvah a diskuzí byla 26. 6. 2007 šestnácti zakládajícími členy zaregistrována Unie grafického designu. Toto občanské sdružení chce být otevřenou organizací sdružující grafické designéry, pedagogy, odborné publicisty a další zájemce o grafický design. Jeho cílem je prosazování grafického designu jako samostatného oboru a prosazování zájmů všech grafických designérů, zejména pak členů sdružení a podpora při domáhání se ochrany proti porušování jejich práv. Dalším cílem je péče o odbornou úroveň grafického designu na jedné straně a o dodržování etických pravidel a právních předpisů na straně druhé. Čím více členů bude sdružení mít, tím lepší může mít pozici pro vyjednávání a prosazování svých vizí.

Aby byla Unie co nejotevřenější vůči všem zájemcům, nemusí uchazeči prokazovat délku praxe ani se nehodnotí jejich práce. Členem Unie mohou být fyzické i právnické osoby, které jsou tvůrčím způsobem aktivně činné v oblasti grafického designu a které souhlasí s programem a cíli Unie, se stanovami a etickým kodexem. Fyzicky se členem stává každý, kdo vyplní přihlášku, podepíše kodex a zaplatí roční členský příspěvek (2000 Kč, studenti 300 Kč).

uniegd1f.jpg

Momentka ze setkání zakládajících členů Unie v sídle grafického studia Kafka design

Co Unie nabídne veřejnosti?

Posláním Unie je vysvětlit laické veřejnosti i zadavatelům ve firmách nebo institucích smysl grafického designu a pravidla spolupráce s designéry pomocí článků na webových stránkách, přednášek nebo výstav. Unie chce přispět ke snazší orientaci na trhu také tím, že bude poskytovat vodítka a pomoc při vypisování výběrových řízení. Smyslem sdružení je dát zadavatelům větší jistotu investice a profesionality. Unie bude propagovat grafický design jako odbornou a důležitou součást našeho života.

Co Unie nabízí svým členům?

Člen se stává součástí profesního „cechu“, tedy komunity lidí z branže, kteří mají podobné zkušenosti či starosti a kteří mají zájem spolu komunikovat a podílet se na rozvoji i prestiži grafického designu u nás.

Člen má možnost odkazovat se na své členství, na webu Unie je zase odkaz na všechny členy.

Unie bude svým členům poskytovat informace o vypsaných soutěžích a výběrových řízeních. Dále bude lobovat za korektnost výběrových řízení, vyplácení skicovného apod. Členové budou mít přístup k aktualizovaným vzorům smluv, potřebných pro korektní dodavatelsko-odběratelské vztahy atd. V jednání jsou i další konkrétní výhody – slevy na odborné publikace a předplatné periodik, různé akce, právní pomoc atd. Unie bude v úzkém kontaktu s podobnými asociacemi v zahraničí a bude s nimi některé aktivity koordinovat.

Kodex člena Unie

  1. Člen pracuje podle svých schopností v zájmu klienta, jedná kompetentně a efektivně a chrání obchodní tajemství.

  2. Člen nepracuje na projektech, které by mohly být vnímány jako střet zájmů, aniž o tomto faktu informuje své klienty.

  3. Člen se zdržuje nečestných a neetických podnikatelských aktivit, nedopouští se korupčního jednání a dbá o dobré jméno Unie.

  4. Člen ctí autorská práva ostatních a podporuje užití legálně nabytých technických prostředků (software a písma).

  5. Člen trvale dbá na svoji odbornost, upřednostňuje materiály a postupy šetrné k životnímu prostředí a svojí činností přispívá k rozvoji grafického designu.

  6. Člen nesmí snižovat pověst grafického designu tím, že se účastní neplacené designérské soutěže sloužící pro komerční účely nebo spekulativních projektů a soutěží, které jsou pro člena zjevně nevýhodné.

  7. Člen nesmí skrývat v kalkulacích cenu grafických prací do jiných položek (zejména tisku) či jinak podhodnocovat cenu grafických prací.

  8. Člen se nesmí účastnit projektu, o kterém je mu známo, že autorská práva dalších tvůrců projektu nebyla vyrovnána; je-li dalším účastníkem jiný člen Unie, informuje ho o této skutečnosti.

Členové se zavazují vstupem do Unie plnit tento Kodex a jsou si vědomi, že jeho hrubé a opakované porušování může být důvodem k vyloučení. Rozvedení, výklad a komentář jednotlivých bodů najdete na webu Unie.

iniegd2f.jpg

Více informací lze nalézt na serveru www.uniegd.cz

Zakládající členové a sídlo Unie

Pro úplnost zde uvádíme i seznam zakládajících členů Unie: Jan Andersson, BastArt.cz (Robert Štencl), Designiq (Filip Blažek), Dost dobrý design (Milan Sládek, Zdeněk Sládek), Kafka design (Ondřej Kafka), Jan Koráb, Jakub Krč, Lemon design (Štěpán Holič), Mowshe (Michal Gregorini, Libor Kleček), Sans & Serif (Michal Anelt), Jana Štěpánová, Jan Tippman, Jiří Toman, Studio Marvil (Pavel Zelenka). Sídlo Unie je v Kladně, předsedou byl zvolen Ing. Milan Sládek.

Jan Tippman, Ondřej Kafka, Filip Blažek


Poznámka: Článek byl redakcí serveru Grafika.cz bez úprav převzat od zástupců Unie grafického designu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Nabídka bazar

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: