Lightroom je když... (1. část): Úvodní seznámení - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Lightroom je když... (1. část): Úvodní seznámení

1. září 2009, 00.00 | Aplikace Adobe Lightroom, správněji Adobe Photoshop Lightroom, přináší ucelené a kompletní řešení pro workflow digitálních fotografů. V seriálu, který dnes začíná, se seznámíme s principy a technikami Lightroom, které nám umožní mít svoji postupem času se zvětšující knihovnu digitálních fotografií pod neustálou kontrolou. Cílem našeho úvodního článku je vysvětlit v základních obrysech, jak Lightroom funguje, a prohlédnout si pracovní plochu tohoto programu.

Aplikace Adobe Lightroom, správněji Adobe Photoshop Lightroom, přináší ucelené a kompletní řešení pro workflow digitálních fotografů.

To znamená pro skupinu lidí, pro které není Adobe Photoshop nezbytností – na rozdíl od grafiků a designérů. Pracovní postup digitálních fotografů spočívá v importování, prohlížení, třídění a vylepšování digitálních fotografií až po vytváření prezentací, webgalerií a kvalitních tiskových reprodukcí. Příjemné a intuitivní prostředí Lightroomu nepostrádá nic z profesionality a výkonnosti, které jsou pro aplikace firmy Adobe příznačné. Možnosti Lightroomu naprosto vyhovují většině požadavků fotografů. Dá se říct, že rozvoj digitální fotografie si v podstatě svým vývojem vynutil vznik programů zaměřený na novou cílovou skupinu uživatelů.

V seriálu, který dnes začíná, se seznámíme s principy a technikami Lightroom, které nám umožní mít svoji postupem času se zvětšující knihovnu digitálních fotografií pod neustálou kontrolou.

Cílem našeho úvodního článku je vysvětlit v základních obrysech, jak Lightroom funguje a prohlédnout si pracovní plochu.

lightroom1-1f.jpg

Jak Lightroom funguje

Přístup Lightroomu k digitálním snímkům se naprosto liší od toho, na co jsme u programů pro zpracování obrázků zvyklí. Při prvním spuštění Lightroomu se vytvoří na vašem pevném disku soubor katalogu nazvaný Lightroom Catalog.lrcat. (Můžeme si jinak samozřejmě vytvořit katalogy vlastní.) V souboru katalogu jsou uloženy všechny údaje o všech snímcích ve knihovně, včetně umístění souborů, metadat a záznamů všech úprav a modifikací, které jsme provedli. Vtip celého přístupu je v tom, že změny neprovádíme fyzicky na daném snímku, ale Lightroom uloží informace o provedených úpravách jen do souboru katalogu knihovny.

Knihovna je „místem“, do kterého importujeme fotografii z adresáře, nebo přímo z paměťové karty. Program do ní ale fyzicky nenačte obrazový soubor, ale odkaz na umístění souboru. Výhoda je zřejmá. Úpravy nejsou destruktivní, pořád máme „někde“ k dispozici původní obrázek. Takže knihovna je místem, kde máme fotky, a katalog je místem, kde jsou informace o změnách, vlastní soubory leží nerušeně na disku. Jakákoliv operace, kterou se snímkem v Lightroomu provedete, se zaznamenává do katalogu. Chcete-li ovšem fotografii upravit pomocí externího programu (např. Photoshopu), měli byste proces spustit přímo z Lightroom. Jen tak zajistíte, že změny, které provedete, bude Lightroom evidovat a upravenou kopii automaticky zařadí do knihovny.

lightroom1-2f.jpg

Co vlastně uvidíme na pracovní ploše?

lightroom1-3f.jpg

A – Horní panel s identifikační tabulkou a výběrem modulů. B – Levá skupina panelů. C – Pracovní zóna. D – Pravá skupina panelů. E – Panel nástrojů. F – Filmový pás.

Na horním panelu (A) je vlevo zobrazena identifikační tabulka a vpravo výběr modulů:

  • modul Knihovna, do kterého importujeme snímky a následně je zhodnotíme

  • modul Vyvolávání, který slouží k úpravám fotografií

  • modul Prezentace, kde je už z názvu patrné určení

  • modul Tisk

  • modul Web, v kterém vytváříme vlastní website.

Kdykoliv Lightroom provádí nějakou operaci na pozadí, promítne se zde dočasný pruh s informací o průběhu zpracování daného úkolu. Klepnutím na názvy modulů přepínáme aktivní moduly, stávající aktivní modul je zvýrazněn.

Pracovní zóna a hlavní náhled © je největší okno, které vidíte uprostřed obrazovky. Na ní můžete vybírat, hodnotit, třídit a upravovat fotografie. Uvidíte zde náhled prováděných změn. Je jedinou součástí Lightroomu, kterou nemůžete skrýt. Jinak je možné samozřejmě všechny panely uživatelsky přizpůsobit – otevřít, zavřít, změnit velikost. (Můžeme na ně i přidávat ovládací prvky – o tom dále).

Volby zobrazení obsahu pracovní zóny nejsou ve všech modulech stejné.

lightroom1-4f.jpg

Levá skupina panelů (B) slouží k vyhledávání a výběru – Katalog, Složky, Kolekce, pravá skupina panelů (D) pod panelem Histogram slouží k úpravám – Rychlé vyvolání, Zadání klíčových slov, Seznam klíčových slov a Metadata.

Panel nástrojů (E) se obsahem liší podle aktivního modulu, který zvolíme.

Panel (F) – Filmový pás, zobrazí vždy stejnou sérii snímků, jako zobrazení Miniatury v modulu Knihovna (viz obrázek výše). Účelem filmového pásu je umožnit uživateli rychlý přístup k snímku, v případě, že zrovna pracujeme s jiným modulem než Knihovna.

Moduly Lightroomu

Lightroom je vybaven pěti pracovními moduly – Knihovna, Vyvolávání, Prezentace, Tisk a Web. Každý z nich obsahuje specifické nástroje a funkce odpovídající dané fázi workflow. Jednotlivé moduly můžeme snadno přepínat podle požadované operace. Některé úkony nejsou napevno svázány s konkrétním modulem a máme je stále dostupné pomocí příkazů z pruhu nabídek.

lightroom1-5f.jpg

Modul Knihovna

Pro větší úspěch jsme skryli zobrazení postranních panelů – viz nenápadné šipky vpravo a vlevo orámované červenou sloužící ke skrytí/zobrazení…

V panelu Knihovna můžete posuzovat a třídit snímky. V pracovní zóně máte k dispozici různé režimy prohlížení. Díky nim je procházení fotografií, ale i kontrola, porovnávání nebo výběr jednoduchou záležitostí. Pomocí ovládacích prvků z panelu nástrojů (viz červeně orámovanou spodní část předchozího obrázku) můžete přepínat mezi různými režimy: Miniatury, Lupa, Porovnávání, Přehled. Pro každý z těchto režimů je možné panel nástrojů upravit dle potřeb uživatele a vybrat si z řady funkcí a nástrojů pomocí rozbalovací nabídky vpravo (viz obrázek).

lightroom1-6f.jpg

A – Miniatury. B – Lupa. C – Porovnání. D – Přehled. E – Výběr obsahu panelu nástrojů.

lightroom1-7f.jpg

A-Seřazení. B – Označení vlajkou. C – Hodnocení. D – Barevná visačka. E – Otočení. F – Navigace. G – Prezentace. H – Velikost miniatur. I – Informace.

Levá skupina panelů se skládá z panelu Navigátor, který je stále dostupný, a z kombinace panelů Katalog, Složky a Kolekce, které, na rozdíl od Navigátoru, můžeme zobrazit nebo skrýt. Na pravé straně je to panel Histogram, který nelze skrýt, pouze sbalit-minimalizovat a kombinace panelů Rychlé vyvolání, Zadávání klíčových slov, Seznam klíčových slov a metadata. S pomocí těchto panelů můžeme provádět barevné a tonální korekce, upravovat metadata a zadávat/měnit klíčová slova.

lightroom1-8levaf.jpg   lightroom1-8pravaf.jpg

Chceme-li nastavit, jaké panely budou ve skupině zobrazeny, klepneme pravým tlačítkem myši v panelu a v kontextovém menu vybereme požadované položky. Pokud klepneme na panel na vnější straně za posuvníkem, určujeme chování celé skupiny.

lightroom1-9f.jpg

lightroom1-10f.jpg

Tlačítka pod skupinami modulů umožňují rychlý Import, Export, Synchronizaci nastavení a Synchronizaci metadat.

Modul Vyvolávání

V tomto modulu máme dostupné v pracovní zóně dva režimy: Lupa a Před/Po. První umožňuje samozřejmě přiblížení snímku a druhý slouží k porovnávání původní a upravené fotografie.

lightroom1-11f.jpg

V nabídce na pravé straně si můžeme vybrat z: Označení vlajkou, Hodnocení, Barevných visaček, Navigace, Prezentace a Zvětšení. Některé nástroje jsou dostupné jen v určitém modulu. Levá skupina obsahuje v tomto modulu Navigátor, který, stejně jako Histogram na druhé straně, lze minimalizovat, ale ne skrýt. Podle způsobů práce kombinaci následujících panelů: Přednastavení, Snímky a Historie. Pomocí Přednastavení lze jediným klepnutím aplikovat na snímek celou řadu vyvolávacích nastavení. Předdefinovaných od Adobe, nebo ty, které jsme si vytvořili. „Snímky“ nejsou ničím jiným, než uloženými fázemi úprav a panel Historie je posloupnost změn, které lze samozřejmě odvolat… Co najdeme na pravé straně?

Nahoře samozřejmě Histogram a pod ním nástroje na úpravu snímků. Překrytí oříznutí, Odstranění skvrn, Odstranění červených očí, Stupňovaný filtr a Štětec úprav (vše mikonky pod Histogramem). Dále kombinace panelů Základní, Tonální křivka, HSL/Barva/Stupně šedi, Dělené tónování, Detaily, Vinětace a Kalibrace fotoaparátu. Pomocí těchto panelů můžeme změnit vlastnosti snímku – tonalitu, duplexy, případně odstranit vinětaci objektivu. Dole nalezneme tlačítka Kopírovat, Vložit, Předchozí a Obnovit – na spodní hraně bočních panelů.

Modul Prezentace

V modulu Prezentace můžeme vytvořit z kolekce snímků prezentaci.

lightroom1-12f.jpg

Z fotografií zobrazených dole na filmovém pásu si můžeme vybrat, které z nich budou součástí naší prezentace. Přetažením miniatur můžeme změnit pořadí zobrazení. Levá strana tentokrát obsahuje panely Náhled, Prohlížeč předloh a Kolekce. Prohlížeč předloh nám slouží k tomu, abychom zkontrolovali grafické rozvržení snímků prezentace, které lze uživatelsky upravit. Pravá skupina panelů obsahuje panely Volby, Rozvržení, Překrytí, Pozadí, Titulky a Přehrávání. První čtyři panely z uvedeného seznamu upravují vlastní podobu prezentace – způsob zobrazení textu, pozadí, atd. Panel Přehrávání umožní přidat audio stopu, přechody mezi snímky a dobu trvání snímků, Titulky slouží k vytvoření úvodní a závěrečné obrazovky celé prezentace.

lightroom1-13f.jpg

Na panelu nástrojů pod zobrazením najdeme ovládací prvky pro přehrávání a tlačítka pro doplnění textu, otočení, případně export jak jednotlivého snímku, tak celé prezentace.

Modul Tisk

Umožňuje nám připravit libovolnou kolekci snímků knihovny k tisku. Snímky zobrazené na filmovém pásu dole můžeme přeskupením miniatur přeskládat a změnit tím i jejich uspořádání na stránce. V pracovní zóně, tzn. v Editoru tisku, je zobrazeno aktuálně vybrané rozvržení při tisku. Levá skupina panelů obsahuje tentokrát panely Náhled, Prohlížeč předloh a Kolekce. Na prohlížeči předloh máme možnost vybrat tiskové rozvržení stránky buďto z přednastavených variant, nebo můžeme rozvržení individuálně upravit. V pravé skupině najdeme Modul pro rozvržení, Nastavení obrazu, Rozvržení, Vodítka, Pravítka, mřížka, Buňky, Překrytí, Tisková úloha. Tato řada panelů se může lišit podle vybraného modulu Rozvržení. Na panelu nástrojů pod pracovní zónou se nachází ovládací prvky pro navigaci, tlačítka k nastavení vzhledu stránky a tiskovým nastavením.

lightroom1-14f.jpg

Modul Web

lightroom1-15f.jpg

V tomto posledním modulu našeho přehledu můžeme vytvářet, kontrolovat, exportovat a případně odesílat vlastní webové stránky, prezentující naše snímky. Stejně jako v ostatních modulech lze i zde na filmovém pásu vybrat a uspořádat snímky z vlastních kolekcí. Panely v levém sloupci jsou identické s panely v modulech Prezentace a Tisk, Prohlížeč předloh však tentokrát obsahuje předlohy webovských galerií. V pracovní zóně uvidíme náhled vybrané webgalerie. Panely v pravé části: Modul, Informace o webu, Paleta barev, Vzhled, informace o obrazu, Nastavení výstupu a Nastavení pro odesílání nám umožňují modifikovat předlohy a detailně nastavit parametry výstupu. Panel pod editorem galerie obsahuje navigační prvky vícestránkových galerií a tlačítka pro zobrazení náhledu, exportování nebo odeslání webgalerie.

lightroom1-16f.jpg

Prošli jsme v rychlosti jednotlivými částmi programu, v dalším díle se podíváme na typický pracovní postup při zpracování fotografií pomocí Lightroom a práci v jednotlivých modulech.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: