iView MediaPro 2.6: výkonný nástroj pro digital asset management - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

iView MediaPro 2.6: výkonný nástroj pro digital asset management

6. října 2004, 00.00 | Známý nástroj pro správu digitálních zdrojů, populární zejména na platformě Macintosh,
se nedávno dočkal nové verze. Co tento prostředek umí? A jak je to s jeho použitelností
na platformě Windows? Odpověď na uvedené otázky naleznete v tomto článku.

Problematika správy digitálních zdrojů (čili digital asset managementu) se dostává i v oblasti publikačního průmyslu stále více do popředí. Není divu, neboť zpracování tištěné či elektronické publikace od fáze podkladů až po fázi výstupu se neobejde bez mnoha souborů v rozmanitých formátech, obsahujících například digitální fotografie, skenovanou či počítačem vytvořeno grafiku, text, grafy, tabulky, sazbu, výstupní podobu pro osvit, webové stránky, multimediální soubory atp. Z uvedeného důvodu jsou vytvářeny produkty, které dovolují zdroje naznačených typů spravovat. Jedním z takovýchto prostředků je iView MediaPro společnosti iView Multimedia Ltd., nástroj pro digital asset management, který si dobyl výraznou popularitu zejména na platformě Macintosh. Před nedávnem byla zveřejněná nová verze uvedeného produktu (2.6), která přináší několik nových zajímavých rozšíření. Co je navíc důležité, tato verze je k dispozici i v podobě pro Windows, což by mohlo napomoci rozšíření iView MediaPro na tuto výrazně využívanější platformu. Podívejme se tedy na to, co iView MediaPro ve své současné podobě nabízí.

Katalogizace

Obdobně jako v případě jiných produktů daného typu je fungování iView založeno na konceptu katalogu. Pod tímto pojmeme se rozumí soubor, obsahující odkazy na vybrané dokumenty, uložené v systému, spolu s jejich náhledy a různými metadaty (údaje ze souborového systému, klíčová slova, EXIF informace aj.). Vytvoření katalogu či doplnění jeho obsahu je velmi snadné: nejjednodušší cestou zde je přetažení zvolených souborů či celých složek do okna iView (nebo zadání odpovídajícího příkazu). Program pak sám katalogizuje buďto všechny nebo maskou určené soubory. Jinou cestou vkládání položek do katalogů je využití sledovaných složek. Dále je k dispozici možnost katalogizování URL odkazu (daný zdroj se přitom zkopíruje na lokální disk) či přetažení prvků z webové stránky do katalogu. Propracované jsou možnosti katalogizování digitálních fotografií přímo z fotoaparátu či paměťové karty.

iview1f.gif

Prostředí iView MediaPro

Metadata, spojená s daným zdrojem, se pořizují různými způsobem: možné je jak převzetí z daného souboru, tak automatizované vyplnění při katalogizaci na základě uživatelských nastavení. Informace daného typu pak lze dále vyplňovat či upravovat i u položek, vložených do katalogu. Mimo standardních metadatových formátů, tedy IPTC a Exif, je přitom podporován i progresivní XMP. Produkt také buďto sám generuje odpovídající náhled (JPEG komprese pro malý objem katalogů) nebo jej přebírá z katalogizovaného souboru. Odpovídajícím způsobem je zajištěno převzetí údajů z alb, vytvořených pomocí aplikací iPhoto či Adobe Photoshop Album.

iView MediaPro se pyšní podporou více jak stovky souborových typů, od počítačové grafiky (TIFF, GIF atp.) přes digitální fotografie (JPEG, RAW z mnoha různých přístrojů aj.) a multimédia (AVI, MP3, ...) až po univerzální formáty (PDF, PostScript, EPS, HTML, XML, text), soubory písem a pre-pressové (Illustrator, InDesign aj.) aplikace. Toto tvrzení ovšem platí v plné míře pouze pro Mac verzi. V případě Windows je iView omezen především na takové soubory, které dokáží zobrazit odpovídající služby produktu QuickTime (JPEG, TIFF, PNG, Photoshop, AVI, MP3 aj.), jež musí být tím pádem na daném počítači nainstalován. Mimo to jsou podporovány zejména některé RAW formáty a dílčím způsobem také PostScript, Illustrator či MultiAd Creator. Produkt si ovšem neporadí například s dokumenty InDesignu a, co je horší, ani s PDF. To je nepříjemné omezení, poněkud degradující možnosti nasazení produktu ve Windows coby plnohodnotného řešení pro digital asset management, přičemž konkurence (například Cumulus Canto) odpovídajícími funkcemi disponuje (a podporuje dále například dokumenty kancelářských aplikací či sázecího programu QuarkXPress).

iview2f.gif

Katalogizování souborů se může řídit maskou

Prohlížení a úpravy

Data katalogu lze prohlížet ve třech módech: List (různě tříditelný textový seznam), Thumbnails (náhledy) a Media (zobrazení, přehrání či úpravy obsahu jednotlivých položek). K prohlížení a úpravám lze v posledním modu použít jak zabudovaných funkcí MediaPro, tak externích aplikací (tzv. Helpers), přiřazených k danému typu obsahu. Tzv. Info Panel poskytuje přístup ke všem metadatům daného zdroje a tam, kde je to možné, dovoluje i odpovídající editaci (kterou lze urychlit s pomocí funkce AutoFill či nástrojů pro dávkové zpracování). Panel Organize dovoluje zobrazovat pouze vybrané položky katalogu, určené například visačkou, klíčovým slovem, typem souboru, událostí apod. - uvedená metadata se přiřazují buďto pomocí zmíněného panelu nebo v módu Media.

Velmi propracované jsou možnosti vyhledávání, založené na využití metadat, spojených s jednotlivými položkami katalogu. Použít zde lze i logické podmínky, vyhledávací výraz je možno uložit pro opakované využití. Nová funkce produktu, tzv. State of View, dovoluje procházet (dopředu, dozadu) jednotlivými stavy zobrazení katalogu, což opět značně urychluje práci při prohledávání a organizaci zdrojů.

iview3f.gif

K úpravám obrázků lze použít řadu nástrojů

Přímo z katalogu lze provádět úpravy jednotlivých spravovaných položek a to buďto s pomocí externích aplikací nebo interních funkcí iView. V druhém případě jsou k dispozici zejména funkce pro zpracování obrázků či fotografií ve stylu rotace, ořezu, vyladění barev či světlosti, odstranění červených očí apod. Produkt také dovoluje (na Macovi a nově i ve Windows) různým způsobem využít ICC profily (vkládání, odstranění, zobrazení). Odpovídající funkce pak dovolují odkazované soubory například přehledně přejmenovat, přesouvat mezi složkami či odstraňovat, k dispozici jsou dále funkce pro slučování katalogů, ochranu jejich obsahu heslem atp. Produkt je na Macovi a nově i ve Windows plně skriptovatelný pomocí odpovídajících prostředků (AppleScript, VisualBasic), přičemž součástí dodávky jsou různé ukázkové skripty například pro práci s metadaty.

Výstup

Mimo katalogizování a úprav zdrojů se nabízí i pokročilé možnosti výstupu katalogů. Základní je zde výstup v podobě slide show, u které lze využít hlasových poznámek, připojených k jednotlivým položkám, a kontrolovat například rychlost přehrání, způsoby přechodů či velikost zobrazení. Prezentaci je dále možno uložit i do podoby samostatného video souboru ve formátu QuickTime. Aplikace rovněž dokáže posloužit coby (dávkový) konvertor mezi podporovanými multimediálními formáty (obrázky, zvuk, video), přičemž k dispozici je nastavení různých parametrů převodu.

Zvolené fotografie, obrázky, videa a zvuky lze pomocí příslušné funkce sloučit do podoby webovské prezentace. Podoba prezentace je určena šablonou, obsah je rozdělen do více stránek, přičemž se automaticky generuje odpovídající obsah s odkazy a náhledy, obrázky lze překrýt viditelným vodoznakem atp. Na Webu, ale též v jiných systémech a aplikacích, lze využít výstup údajů z katalogu do formátu XML. Obdobně je možný i výstup popisek a anotací jednotlivých položek do textového souboru s oddělovači.

iview4f.gif

Nastavení tiskového výstupu

Vizuální obsah lze dále prezentovat v podobě Contact Sheets, tedy archů, sestavených z náhledů jednotlivých položek, doplněných o zvolená metadata. Vytvořené archy je pak možno uložit do různých grafických formátů. PDF Layout Maker umožňuje obdobný typ výstupu do PDF souborů. Propracovaná je tisková funkce, dovolující například tisk seznamu či katalogu zdrojů nebo obalů CD.

Zajímavé jsou možnosti zálohování obsahu katalogu (včetně či bez odkazovaných souborů) na externím médiu (harddisk, CD-ROM) či sdílení katalogů (včetně podpory slide-show) s jinými uživateli, nevlastnícími MediaPro, pomocí bezplatné aplikace iView Catalog Reader. Samostatně pak lze exportovat náhledy či zvukové poznámky uložené v katalogu.

Závěrem

I v nové verzi potvrzuje iView Media Pro pověst vysoce kvalitního prostředku pro správu digitálních zdrojů Na platformě Windows jsou nicméně možnosti práce s formáty, významnými především pro předtiskovou přípravu, poněkud omezeny. V potaz je navíc třeba brát skutečnost, že iView nenabízí oproti konkurenci prakticky žádné možnosti práce v módu klient/server či ve spojení s databázemi. I přes uvedené výhrady je cenu produktu ve výši 199 USD možno označit za adekvátní. Své místo si iView Media Pro najde především tam, kde se s digitálními zdroji pracuje ve velkém a profesionálně: tedy například ve vydavatelstvích a pre-pressových studiích, na pracovištích webdesignu, v reklamních agenturách či fotoateliérech. Pro domácí, méně náročné využití je pak k dispozici silně odlehčená podoba produktu, iView Media v ceně 50 USD.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: