InDesign CS3 zblízka: Drobná vylepšení - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Software

InDesign CS3 zblízka: Drobná vylepšení

14. května 2007, 00.00 | Mimo hlavních novinek nového InDesignu, které jsme již přiblížili v našich dřívějších článcích, jsou zde i vylepšení či rozšíření daného programu, jež na první pohled nepůsobí tak výrazně. Přesto, nebo právě proto ale mohou hodně pomoci či rozšířit možnosti daného workflow. O jejich přehled se proto pokoušíme v tomto článku.

Mimo hlavních novinek nového InDesignu, které jsme již přiblížili v našich dřívějších článcích, jsou zde i vylepšení či rozšíření daného programu, jež na první pohled nepůsobí tak výrazně. Přesto, nebo právě proto ale mohou hodně pomoci či rozšířit možnosti daného workflow. O jejich přehled se proto pokoušíme v tomto článku.

Rozhraní

O novém uživatelském rozhraní, postaveném na dokovatelných panelech (nové označení Adobe pro palety) jsme se zmínili již vícekrát. Nezmiňovali jsme zatím nicméně změny v možnostech panelu Řízení/Control. Ten nyní dokáže nabídnout tolik voleb jednotlivých nástrojů aktuálních v daném kontextu, kolik se jejich vejde na jeho aktuální plochu (tj. čím více panel "natáhneme", tím více toho zobrazí), přibyla přitom nabídka mnoha nových tlačítek a rozbalovacích nabídek (například pro aplikaci objektových stylů). K dispozici je na tomto panelu i náhledový obrázek, ukazující pro aktuálně vybraný objekt, jakým způsobem byl tento transformován (obrácen, rotován, zkosen).

idcs3drob1f.jpg

V předvolbách daného panelu lze přitom nastavit, které ovládací prvky se mají takto zobrazovat a které nikoli. Připomeňme ještě v dané souvislosti výrazně univerzálnější nástroj Quick Apply (dostupný rovněž z daného panelu), jež dovoluje použít v podstatě libovolný ovládací prvek InDesignu (příkaz, styl, skript aj.) zadáním několik prvních písmen z jeho názvu. Pro mnohé kuriózní, ale například pro uživatele sázející periodika třeba i užitečná bude podpora měrové jednotky agate v prostředí InDesignu.

idcs3drob2f.jpg

Stránky

V našem výkladu jsme také nemohli již dříve opomenout novou podobu panelu Stránky/Pages, jež nyní poskytuje vizuální náhled dvojstránek (včetně dvojstránek vzorových). Na tomto místě je nicméně ještě vhodné upozornit na nový způsob indikace průhlednosti u dvojstránek, pro kterou je použito malého symbolu zobrazeného u čísla dvojstránky. Panel Stránky (a spolu s ním třeba i panel Glyfy) pak dovoluje rychlé listování s pomocí kolečka myši, kliknutím do prázdné oblasti tohoto panelu a následným tažením lze ke skrolování použít nástroj Ručička. Poté, co uživatel uchopí na dané panelu stránku k přesunu a posune kurzor do horního či spodního okraje příslušné části daného panelu, začne se seznam stránek automaticky rolovat do příslušného směru: to zvláště u rozsáhlejších dokumentů přináší výrazné usnadnění manipulací se stránkami.

idcs3drob3f.jpg

Snazší je nyní i přesouvání stránek mezi otevřenými dokumenty: mimo dřívější manipulace s náhledy je nyní k dispozici i příslušná volba v rámci dialogu Move Pages. Zde lze takto určit dokument, do kterého se mají stránky přesunout.

idcs3drob4f.jpg

Vzorové stránky

Objekty ze vzorových stránek jsou nyní v layoutu (při zapnutí zobrazení okrajů rámečků) snáze identifikovatelné díky zvýraznění tečkovanými čarami (namísto dřívějších čar plných). U objektu vzorové stránky pak lze zakázat jeho (nechtěné) uvolnění vypnutím odpovídající kontextové volby. Uvolnit více objektů současně lze jejich vybráním tažením se stisknutou klávesovou kombinací Ctrl-Shift. Objekty ze vzorových stránek mohou být nyní automaticky obtékány v dokumentu, případně lze u jednotlivých z nich tuto možnost vypnout.

idcs3drob5f.jpg

Kopírování vzorových stránek mezi dokumenty je nyní výrazně usnadněno příkazem Load Master Pages na panelu Stránky/Pages. Pro sestavu dokumentů organizovaných do knihy je pak k dispozici možnost synchronizace vzorových stránek.

Manipulace s objekty

Objekty lze nyní zarovnávat nejen vzhledem k jiným objektům, ale i vzhledem ke stránce, okrajům stránky či dvojstránce. Funkce náhledu je nyní k dispozici i pro funkci Step and Repeat.

idcs3drob6f.jpg

Vylepšeny byly možnosti nastavení velikosti rámečku na velikost jeho obsahu (týká se i textových rámečků): přizpůsobení se nyní provede po poklepání na některé z táhel, směr přizpůsobení je přitom určen tímto táhlem. Poklepáním na objekt (netýká se textových rámečků, zde logiku práce popisujeme níže) nástrojem Výběr aktivuje nástroj Přímý výběr, poklepání nástrojem Přímý výběr pak aktivuje Výběr: praktické například při manipulacích s obrázky. Poklepání nástrojem Výběr na objekt ve skupině daný objekt vybere.

Text

Změn doznala logika práce s nástrojem Textový nástroj/Type Tool. Ti, kdo nemají rádi skutečnost, že daný nástroj zkonvertuje prázdný obrázkový rámeček na textový poté, co do něj uživatel klikne, nyní mohou takovéto chování zakázat odpovídajícím nastavením v předvolbách. Zajímavým pokusem, jak přizpůsobit chování daného nástroje logice sazečovy práce je automatické přepnutí na nástroj Výběr poté, co uživatel stiskne klávesu Esc (po vložení textu tedy lze ihned přemístit rámeček, upravit jeho hranice apod.), pro návrat k nástroji Type pak stačí jako dříve na daný rámeček poklepat.

idcs3drob7f.jpg

K dispozici jsou nyní nové možnosti nastavení obtékání objektů textem. Zatímco dříve text obtékal automaticky obě strany objektu, nyní lze určit stranu obtékání různým způsobem (pouze levá či pravá, největší oblast aj.).

idcs3drob8f.jpg

Rozšíření doznaly možnosti panelu Glyfy. Konkrétně tento panel dovoluje snadno aplikovat naposledy použité glyfy, a to s pomocí řádku Recently Used nebo odpovídajících klávesových zkratek. Vylepšeny byly možnosti nabídky Show (o výběr podmnožin písma), přibyla nabídka Sort Glyphs: obojí urychlí dohledání požadovaného glyfu. Sady glyfů se pak ukládají do externích souborů, nehrozí tedy jejich ztráta při přebudování předvoleb InDesignu.

idcs3drob9f.jpg

K dispozici jsou rovněž různé nové drobnosti, týkající se typografie. Konkrétně byly například rozšířeny možnosti sazby iniciál (zarovnání přesně na levý okraj, změna velikosti zabraňující zasahování iniciály do dalších řádek textu). Zakázat lze dělení napříč sloupci, volba Keep in Frame zabrání přesahování čar před či za odstavcem mimo rámeček. Pokud se při přesunu textu tažením přidrží klávesa Shift, převezme přesouvaný text formátování úseku, na který je přesouván. Náhradu písma v dokumentu je možno zohlednit i automatickým předefinováním příslušných znakových či odstavcových stylů. U vnořeného stylu lze nyní nastavit jeho opakovanou aplikaci až do konce odstavce.

idcs3drob10f.jpg

PDF/X-4

Zajímavou novinkou, která může výrazně změnit celý workflow, je - zatím "beta" - podpora výstupu dokumentu InDesignu do PDF/X-4 souboru. V daném případě máme co do činění s novou variantou PDF/X (rozšířená podoba PDF/X-3) určenou, stejně jako podoby předchozí, především pro polygrafická pracoviště k výměně podkladů, u kterých převod do PDF/X eliminuje různé problémy na výstupu. PDF/X-4 je takto zajímavý především tím, že nabízí možnost práce s tzv. živou, původní průhledností zdrojového dokumentu: dosavadní podoby PDF/X oproti tomu požadují, aby byla průhlednost při převodu sloučena. Výhodou živé průhlednosti je skutečnost, že příjemce podkladu může zpracování průhlednosti ponechat na svém RIPu (tento musí daný typ zpracování podporovat, konkrétně jde o nastupující generaci RIPů využívající Adobe PDF Print Engine). Tvůrce podkladu pak nemusí v InDesignu provádět sloučení průhlednosti.

idcs3drob11f.jpg

Jinou zajímavou vlastností PDF/X-4 je podpora vrstev v PDF, které lze v případě exportu z InDesignu generovat převodem původních vrstev dokumentu. Tvůrce dokumentu takto může obsah publikace rozčlenit do vrstev odpovídajících například jednotlivým jazykovým mutacím, při výstupu je pak možno zapnout vždy pouze vrstvu odpovídající určité variantě publikace apod.

Export do PDF/X-4 je v InDesignu CS3 každopádně, jak již bylo naznačeno, zatím v pouze zkušební variantě, ostrá verze PDF/X-4 coby ISO standardu má být vydána až v létě tohoto roku. Pravděpodobně bezprostředně poté se dá očekávat vydání odpovídajícího upgradu InDesignu. Již nyní mohou každopádně pracoviště testovat použitelnost daného formátu ve svých workflow díky naznačené experimentální podpoře.

Export pro Digital Editions

Jak jsme již informovali, InDesign nyní umí exportovat obsah svých dokumentů do souborů ve formátu XHTML, které lze buďto přímo publikovat na Webu nebo za daným účelem ještě upravit v Dreamweaveru či jiném obdobném editoru. Krom toho je zde pak nabídka obdobného exportu určeného pro publikování dokumentu coby eBooku, v rámci technologie Digital Editions. Tuto technologii jsme dříve představili v samostatném článku, na tomto místě tedy pouze v kostce připomeňme, že se jedná o řešení společnosti Adobe pro distribuci a prohlížení elektronických publikací, jež je v současnosti v beta verzi. Klientskou komponentu dané technologie představuje prohlížeč využívající ke svému chodu Flash Player, serverovou komponentu, určenou k provozu odpovídajících virtuálních knihoven či knihkupectví, slibuje Adobe poskytnout i zdarma, přičemž provoz bude v tomto případě financován z reklam.

idcs3drob12f.jpg

Dokument pro Digital Editions, který lze vyrobit s pomocí naznačeného exportu, je ve formátu OPS, což je vlastně ZIP archiv, jež obsahuje mimo základního XHTML dokumentu také použité obrázky, kaskádové styly, metadata a další informace. Podrobnější popis exportních možností InDesignu v daném směru lze najít na Internetu. Pokud se Digital Editions ujmou, bude možnost vyrobit pro ně elektronickou knihu jediným příkazem z dokumentu určeného původně pro tisk určitě hodně žádoucí a zajímavá. Je ovšem pravdou, že když jsme export namátkou vyzkoušeli, přišlo nám, že výsledný dokument bude ještě třeba (co se typografie týče) doladit (zřejmě editací příslušných kaskádových stylů). Netroufáme si nicméně daný závěr nějak generalizovat a navíc je ještě jednou třeba zdůraznit, že se celá technologie je zatím pouze ve fázi beta.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Poptávka bazar

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: