Gradual Software SWITCH 07: nová verze systému pro automatizaci v pre-pressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Gradual Software SWITCH 07: nová verze systému pro automatizaci v pre-pressu

automatizace

11. září 2007, 00.00 | Automatizace internetových přenosů, archivace, preflightu, úprav či konverzí do PDF: tyto i mnohé další úkony dovoluje pomocí vlastních modulů i obvyklých nástrojů používaných na pre-pressových pracovištích zajistit cenově a výkonnostně poměrně atraktivní řada produktů SWITCH. Nedávno se dočkala nové podoby 07, kterou blíže představujeme v tomto článku.

Automatizace pre-pressového workflow je činností, ke které lze dnes použít nejrůznější nástroje, od jednoduchých jednoúčelových utilit až po komplexní systémy. Řešením, které v posledních několika letech poměrně významně zahýbalo trhem, je SWITCH společnosti Gradual Software (navazuje na dřívější produkt CaslonFlow). Jedná se o celkem pokročilý prostředek (resp. produktovou řadu) pro automatizaci workflow, který je nabízen v cenově dosti přijatelných nastaveních (co se dané kategorie produktů týče). Nedávno se SWITCH dočkal poměrně významného updatu na verzi 07, kterou bychom rádi představili v tomto článku.

Základní přiblížení

Jak již bylo naznačeno výše, pod označením SWITCH se skrývá celá produktová řada, mající stejný základ. Tím je samostatná aplikace dovolující vytvářet a posléze i provádět popis zpracování zachycený pomocí workflow toků. Ty určují způsob přesunů a zpracování souborů mezi určenými horkými složkami, moduly a aplikacemi, přičemž k popisu je použito graficky názorných diagramů skládaných pomocí příslušných modelovacích prvků (uzly a jejich propojení) – k definování workflow toku tedy není zapotřebí žádných programátorských dovedností. Takovéto možnosti mimochodem nabízí i mnohé jiné konkurenční produkty, ke kterým patří například Artwork Systems Odystar či Enfocus PitStop Automate.

switch07-1f.jpg

Prostředí SWITCH 07

Moduly dodávané v rámci SWITCH umožňují se zpracovávanými soubory realizovat například internetové přenosy pomocí FTP či e-mailu, komprimaci či dekomprimaci, přejmenování a změnu souborového typu, sestavení či rozbalení archivu nebo job paketu, představovaného určenou hierarchií složek aj. Hlavní síla SWITCH pak spočívá v použití tzv. konfigurátorů. Ty dovolují do zpracování zapojit funkce aplikací třetích stran, používaných dnes zejména v předtiskové přípravě – konkrétní názvy produktů uvádíme níže. SWITCH je tak prostředkem umožňujícím automatizaci budovat velmi flexibilně na bázi nástrojů, které již obvykle jsou na daném pracovišti k dispozici a u kterých existuje jasná představa ohledně jejich zapojení do workflow.

Díky naznačeným možnostem dovoluje SWITCH realizovat hromadné zpracování souborů velmi snadno pouhým spuštěním odpovídajících workflow toků, to jest tzv. prováděním úloh. K dispozici jsou přitom všechny nástroje obvyklé pro takovýto typ zpracování, dovolující ošetřit výskyt chybových stavů, pozastavit či opět spustit zpracování, zaznamenat průběh zpracování do protokolů aj.

SWITCH je k dispozici v podobách pro Macintosh i Windows. V současnosti je přitom nabízen ve třech variantách: LightSWITCH (750 euro bez DPH; určen především k automatizaci internetových přenosů a třídění souborů při tiskových zakázkách), FullSWITCH (2 500 euro bez DPH; pokročilá automatizace zapojující produkty třetích stran a skriptování) a PowerSWITCH (5 000 euro bez DPH; přidává možnosti zpracování na bázi metadat či řízení zpracování z klientských stanic).

Tolik základní přiblížení. Pojďme se nyní podívat na hlavní novinky uvedené ve SWITCH 07.

Prostředí a workflow toky

Výrazně rozšířeny byly možnosti uživatelského prostředí SWITCH. Protože na pracovní ploše SWITCH lze kromě samotných workflow diagramů zobrazit řadu panelů a ovládacích prvků, má uživatel možnost přepínat mezi různými sestavami těchto prvků (návrh, testování, spuštění, hlášení aj.), přičemž každou z nich si lze dále upravit podle potřeb (nastavení se automaticky uloží při ukončení systému). Konfiguraci je pak možno resetovat do původního stavu, nicméně chybí možnost vytvářet si úplně nové konfigurace. Vylepšeny byly možnosti procházení složek a souborů prostřednictvím odpovídajících panelů.

switch07-2f.jpg

Snazší a přehlednější je nyní i návrh samotných workflow toků. Na plochu diagramu lze umístit do záhlaví či pozadí zvolený bitmapový obrázek, toto může napomoci lepší vizuální orientaci ohledně poslání daného diagramu. K dispozici je i možnost vložit za název toku vizuální indikátor (priorita, vlajka, procento zpracování apod.), pro větší přehlednost lze toky sdružovat do skupin.

Propojení mezi jednotlivými uzly digramů je nyní možno nastavovat flexibilněji (různá zahnutí) – usnadňuje návrh složitě strukturovaných diagramů. Současně lze na pracovní ploše zobrazit vedle sebe vícero diagramů, což se může hodit například při jejich porovnávání. Dále je možné všechny takto vybrané digramy naráz aktivovat či deaktivovat apod. Diagramy mohou být uzamčeny, a to buď s heslem, či bez hesla. Uzamčený digram lze aktivovat či přenášet, není však možná jeho modifikace, což dovoluje zabránit jeho nežádoucím a nechtěným změnám. SWITCH 07 je plně zpětně kompatibilní se SWITCH 06, tj. workflow toky vytvořené v předchozí podobě produktu lze bez úprav používat i v podobě nové.

switch07-3f.jpg

Zpracování

Rozšířeny jsou možnosti řešení problémů vzniklých při provádění úloh. Každý workflow diagram má nyní svou složku problémových úloh (dříve byla k dispozici pouze jediná centrální). V rámci definice toku lze použít nový problem jobs prvek, dovolující určit, jakým způsobem má být s problémovými úlohami naloženo. Po nápravě problému je možno po SWITCH snadno požadovat nové provedení úlohy.

Nový panel dashboard zobrazuje přehled o všech problémech, které vznikly při provádění daného diagramu, použít lze tento panel ve všech zobrazeních programu. Vylepšeny byly možnosti filtrování zpráv na příslušném panelu, zprávy je pak možno exportovat do textového či XML souboru, a to buďto manuálně, nebo i automaticky po určitém čase, v druhém případě lze provést následné další zpracování pomocí SWITCH (například zformátování XML výpisu přes XSLT transformaci).

Proměnné

Velmi zajímavým rozšířením možností workflow toků je podpora proměnných. Ty dovolují používat v tocích různé proměnné údaje spojené s úlohou a zpracovanými daty. K proměnným tak mohou patřit parametry úlohy (název, počet souborů určených ke zpracování, status aj.), nastavení modulů, souborové atributy či metadata dokumentů (EXIF, IPTC, XMP).

Proměnné lze využít k různým účelům: díky podpoře podmínek například k třídění souborů na základě jejich souborových atributů či metadat, dále je například možno souborové či dokumentové atributy převzít do pojmenování archivu, předmětu odesílaného e-mailu apod. Vytvoření odpovídající logiky je přitom výrazně snazší nežli v případě skriptování, které se dalo k daným účelům nasadit v dřívější verzi SWITCH.

switch07-4f.jpg

Metadata a skriptování

Rozšířeny byly rovněž možnosti zpracování metadat a skriptování. V prvním případě je možno s použitím skriptů provádět změny obsahu metadatových polí v dokumentech. Dále lze používat i externí metadata, mimo XML, XMP a JDF soubory je takto možno coby metadatový soubor pro určitou úlohu přiřadit soubor v libovolném formátu (takže roli jobtiketu může takto mít třeba dokument pořízený v textovém procesoru apod.).

V případě skriptování přibyly k možnostem zpracování proměnných a metadat naznačeným výše i podpora zabudovaných modulů a konfigurátorů SWITCH. Nově se rovněž nabízí možnost vytvářet tzv. skriptované pluginy, to jest rozšíření SWITCH vytvořená s pomocí některého podporovaného skriptovacího jazyka: tuto možnost ocení zejména dodavatelé příslušného softwaru.

Konfigurátory

Významná jsou rozšíření a doplnění tzv. konfigurátorů, tj. modulů dovolujících do workflow SWITCH začlenit aplikace různých výrobců. Rozšířeny byly takto zejména možnosti podpory Adobe Creative Suite (především ohledně tisku a výstupu do PDF). SWITCH dále podporuje i QuarkXPress (pouze na platformě Macintosh), nástroje Callas Software pro preflight a konverze PDF dokumentů (pdfCorrect, pdfColorConvert, pdfInspektor, pdfaPilot), Axaio MadeToPrint (známé řešení pro automatizaci tiskového a elektronického výstupu z QuarkXPressu a InDesignu), Quite Hot Imposing (archová montáž PDF dokumentů), Markzware FlightCheck (preflight) či Enfocus PitStop Server (hromadný preflight a korekce PDF pomocí enginu PitStopu Professional). Dále lze v nabídce najít podporu i pro méně známé produkty, jako jsou například AltSoft Xml2PDF (převod z XML do PDF), Alwan ColorHub (preflight a korekce barvových nastavení dokumentů) či Elpical Claro (zpracování obrázků).

Počet řešení použitelných se SWITCH roste natolik významně, že Gradual Software přišel souběžně s uvedením SWITCH 07 rovněž s projektem Crossroads. V daném případě se jedná o komunikační platformu spojenou s odpovídajícím webovým serverem, který dovoluje jednotlivým výrobcům lépe spolupracovat na provázání jejich produktů v rámci workflow a dále též zákazníkům poznat výhody nasazení daných produktů s použitím SWITCH.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: