Enfocus PitStop Professional (3): Preflight - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Enfocus PitStop Professional (3): Preflight

acrobat 6 acrobat6

26. července 2004, 00.00 | Plugin Adobe Acrobatu Enfocus PitStop Professional poskytuje velmi silné možnosti
kontroly a automatických oprav PDF dokumentů v pre-pressovém workflow. Podrobnější
přiblížení odpovídajících nástrojů a postupů naleznete v tomto článku.

Mimo rozmanitých úprav PDF dokumentů, o kterých jsme psali v minulé části tohoto seriálu, nabízí plugin Adobe Acrobatu Enfocus PitStop Professional i rozsáhlé možnosti preflightu, tedy kontroly a automatizovaných úprav PDF dokumentů, s jejichž pomocí je možno zajistit zejména bezchybnost při výstupu dokumentu (osvit, nátisky aj.). V rámci PitStopu lze přitom využít dva preflightové mechanizmy. V tomto našem článku se podrobněji podíváme na mechanizmus "klasický" (Enfocus jej označuje jako Regular), příští pokračování pak přiblíží nasazení preflightu v rámci konceptu pro tzv. Certified PDF Workflow.

Nástroje preflightu

Preflight, čili kontrola a úpravy PDF dokumentů, jsou v PitStopu založeny na tzv. profilech. Jedná se o sadu kritérií, definujících vlastnosti, které mají (či naopak nemají) splňovat určité prvky kontrolovaného PDF dokumentu. Kontrolovat uvedeným způsobem lze například stránky, písma, text, barvy, průhlednost, zabezpečení, poznámky či charakteristiky, spojené s PDF/X - v rámci definici profilu lze takto zachytit víc jak třicet kategorií problémů. Kontrola může být dvou typů: problémový prvek lze pouze oznámit (Information) nebo označit za chybný (Error). Příslušnou volbu určuje uživatel v rámci definice profilu a může tak sám stanovit "významnost" nalezených problémů. Mimo samotné kontroly dokáže PitStop problémové prvky i automatizovaně opravit s pomocí prostředků, které jsme popsali v minulé části tohoto seriálu. Je ale opět zapotřebí, aby příslušná oprava byla v rámci profilu nastavena. (Kdykoli později lze u profilu aplikaci všech úprav přechodně odstavit - vhodné například pro rychlé přehlédnutí problémů.)

pitstop3-1f.gif

PDF Profile Control Panel: základní prostředek pro práci s preflightovými profily

K tvorbě, správě a aplikací profilů slouží v PitStopu odpovídající kontrolní panel (PDF Profile Control Panel). Součástí dodávky PitStopu je přitom sada profilů, odpovídajících různým typickým výstupním podmínkám. Další profily si pak lze stáhnout ze serveru CertifiedPDF.net, jehož využití přiblížíme podrobněji v příštím díle tohoto seriálu. Raději než tvořit profil zcela z ničeho je tedy vhodnější použít nastavení některého z dodávaných profilů a ta případně doladit podle potřeb. Rychlou orientaci v profilech umožňují uživatelem nastavitelné Profile Properties, zahrnující název profilu, jméno autora a společnosti a především textový popis, jež může vysvětlovat poslání profilu, informovat o datu vytvoření či verzi atp.

V rámci prostředků, dostupných na zmíněném panelu, pak lze dále použít nástroje pro duplikování, přejmenování či odstranění profilu. K dispozice jsou rovněž prostředky pro import či export profilu, dovolující přenášet profily v podobě samostatných souborů například mezi pracovišti (sofistikovanější mechanizmus zde ovšem poskytuje Certified PDF workflow, kterému se budeme věnovat příště). Konečně lze zvolený profil uzamknout heslem a tak zabránit jeho úpravám (chtěným i nechtěným) například pokud je využíván více pracovníky nebo na různých místech.

pitstop3-2f.gif

Možností nastavení profilů je skutečně hodně

Jak preflight probíhá?

Preflight lze ze zmíněného panelu aplikovat na právě aktivní dokument nebo jeho vybrané stránky (aktuální, stránkový rozsah). Uživatel přitom zvolí požadovaný profil a dále typ preflightu: ten může být buďto typu Regular nebo Certified PDF. Regular Preflight umožňuje samotné preflightové zpracování dokumentu na základě profilu, Certified PDF Preflight přidává prostředky, související s využitím dokumentu v rámci Certified PDF workflow. V tomto článku se budeme věnovat pouze prvnímu z uvedených typů preflightu.

Regulární preflight nejprve zkontroluje prvky PDF dokumentu a dále (je-li to tak nastaveno), provede odpovídající opravy. Informace o průběhu kontroly poté uloží do příslušného reportu, což je PDF dokument sestávající z několika kapitol. Z nich jednoznačně nejdůležitější je úvodní "Error & Warnings" vypisující upozornění na všechny problémy, které byly v rámci preflightu nalezeny. Uvedeným způsobem tedy uživatel rychle zjistí, zda je daný dokument možno bez obav předat k výstupu či na jiné pracoviště nebo zda je zapotřebí provést další úpravy či dokonce nové generování. Další kapitoly se pak týkají obecných souborových informací (titul, autor, formát, použití trapingu aj.), písem (typ fontu, vložený nebo subsetovaný atp.), barev (prostory aj.), obrázků (rozlišení, natočení, uživatelské transformace atp.) a OPI komentářů. (V rámci definice profilu lze začlenění některé z uvedených kategorií do reportu vypnout.)

pitstop3-3f.gif

Úryvek z preflightového reportu

Uživatel může přímo z reportu procházet jednotlivá problémová místa a to s pomocí odpovídajících odkazů: hvězdička zde přepne pouze do dokumentu, křížek zobrazí problémový objekt, a spolu s ním Navigator Panel, s jehož pomocí lze problémové prvky procházet jeden za druhým. Tento mechanizmus dovoluje posoudit vhodnost provedených automatických korekcí a také provést případné úpravy další.

Zmíněný Navigator Panel umožňuje provést kontrolu i bez reportu, a to s pomocí tlačítka View Problems. Po jeho stisknutí se zobrazí první problémové místo v dokumentu, další procházení je pak možné s pomocí zmíněného navigačního panelu. Preflight se přitom provádí podle nastavení, které byly aktuální na Profile Control Panelu při jeho posledním otevření. Ještě jinou cestu, jak spouštět preflight, pak nabízí panel PDF Profiles, nabízející celkem pět tlačítek, kterým lze přiřadit různé profily. Preflight se pak provede po klepnutí na dané tlačítko: uvedená metoda je tedy vhodná pro často používané profily.

pitstop3-4f.gif

Navigator Panel: možnost interaktivního procházení problémových míst v dokumentu

Závěrem

Typický scénář nasazení výše popsaných mechanizmů pro Regular preflight předpokládá jednodušší workflow, ve kterém existuje úzká vazba mezi pracovištěm, na kterém se provádí preflight a pracovištěm, které dále využívá upravený dokument (resp. zmíněná pracoviště splývají). Tam, kde je workflow složitější, zejména co se množství zúčastněných subjektů a jejich vzájemné kooperace týče, je výhodnější použít preflight v rámci tzv. Certified PDF workflow, kterému se budeme podrobněji věnovat v příštím díle tohoto seriálu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: