Dostaňte víc z Adobe Readeru 7: Tisk, formuláře, usnadnění přístupu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Dostaňte víc z Adobe Readeru 7: Tisk, formuláře, usnadnění přístupu

28. listopadu 2005, 00.00 | Zajímají vás některá méně známá a přitom užitečná nastavení tiskové funkce Readeru?
Umíte naplno využít možnosti usnadňující vyplňování formulářů? Nebo je pro vás důležité
zpřístupnění obsahu PDF dokumentů zrakově postiženým osobám? Pak právě pro vás je určena
další část našeho seriálu o Adobe Readeru.

V tomto našem přiblížení méně známých vlastností Adobe Readeru se nejprve podíváme na některé tiskové schopnosti daného produktu, jež jsou poměrně ukryty v odpovídajících volbách tiskového dialogu. Dále bude naše pozornost věnována práci s PDF elektronickými formuláři, které, věřme, budou používány stále častěji k interakci s uživateli například v marketingu či státní správě. Konečně jsme se rozhodli podívat i na tématiku usnadnění přístupu obsahu PDF dokumentů zrakově postiženým osobám, která se jen zdánlivě týká pouze úzké skupiny uživatelů.

Tisk

Reader je samozřejmě nástrojem dobře použitelným k tisku PDF dokumentů. V jeho tiskovém dialogu si lze přitom povšimnout především poměrně pěkně řešené náhledové funkce, která dovoluje výstup před tiskem zkontrolovat skutečně komplexně. Někdy se ovšem vyplatí tuto funkci v předvolbách vypnout (Úpravy-Předvolby-Všeobecné-Povolit náhled tisku) a to zejména na starších počítačích, kde její použití někdy neúměrně zatěžkává procesor.

Z jiných funkcí zaujme možnost tisku více stránek dokumentu na jednom listu papíru. Poté, co uživatel zvolí v tiskovém dialogu odpovídající volbu (Měřítko stránky: Více stránek na list), zvolí buďto z přednastavených schémat (2, 4, 6 stránek na list apod.), nebo si vytvoří nastavení vlastní (řádky x sloupce), v obou případech lze tištěné stránky orámovat a určit pořadí jejich řazení. Nejedná se samozřejmě o nic světoborného (odpovídající způsob tisku nabízí stále více tiskových ovladačů: mimochodem, nastavení takového ovladače a Readeru jsou nezávislé, takže mohou vést k nežádoucímu "zanořenému" výstupu), zejména na starších tiskových zařízeních či v kombinaci se zmíněným náhledem přijde ale uvedená vlastnost jistě vhod. Další volby seznamu Měřítko stránky (Přizpůsobit podle okrajů tisku či Zmenšit podle okrajů tisku) pak zajistí, že tištěný obsah nebude oříznut (stránky v PDF dokumentu mohou mít rozdílnou velikost) a případně dojde k odpovídajícímu zvětšení.

a7read3-1f.jpg

Nastavení tiskového dialogu

Zajímavé jsou pak některé způsoby, jakými je možno v Readeru určit obsah určený k tisku. Při prohlížení dokumentu lze pro nekontinuální či jiný specifický výběr použít miniatur stránek, po jejichž označení (na panelu Stránky) se zadá odpovídající příkaz, tiskový dialog se pak nastartuje s příslušnou stránkovou volbou. Možný je dále tisk pouze určené části stránky: pro její selekci je třeba použít nástroj Snímek, po uložení zvolené oblasti do schránky a zadání povelu pro tisk se v dialogu nabídne vytištění daného zvoleného úseku.

Formuláře

Pro Adobe je Reader zásadním prostředkem v případě formulářových workflow, opírajících se o PDF dokumenty. K tvorbě a správě formulářů lze přitom využít jak odpovídající sadu serverových prostředků LiveCycle (vhodné pro velké podniky a korporace), tak příslušných funkcí Acrobatu Professional, které mimochodem v sedmé verzi a podobě pro Windows obsahují i velmi komplexní formulářový prostředek Adobe Designer. Reader má v daných workflow roli bezplatné klientské aplikace, s pomocí které lze formuláře prohlížet, tisknout a především vyplňovat, přičemž způsob využití vyplněných dat může být různý: možný je přímý přenos na server nebo zaslání prostřednictvím e-mailu, novou variantu představují formuláře s 2-D čárovými kódy, určené k přenosu informací z formuláře prostřednictvím fyzického výtisku.

a7read3-2f.jpg

Vyplňování formuláře v Readeru

Ať už je ale poslání a interní logika formuláře jakákoli, měl by uživatel Readeru vědět o prostředcích, které mu s danými prvky dovolí pracovat lépe a pohodlněji. Na prvním místě je takto třeba zmínit odpovídající předvolby (Úpravy-Předvolby-Formuláře). Zde se nastavení týkají především obecného chování rozhraní Readeru při práci s formuláři (automatické provádění výpočtů, zvýraznění aktivního pole či detekce přetečení textového pole aj.), hodně zajímavá je pak volba Automatické doplňování. Ta dovoluje nastavit hned dva stupně toho, jakým způsobem Reader nabídne či dokonce automaticky doplní hodnoty, které uživatel dříve pro daný typ pole zadával. Funkce si umí pamatovat i číselné údaje a možná je editace seznamu položek pro jednotlivá pole. Pokud uživatel vyplňuje často stejný typ PDF formuláře, může mu právě tato funkce ušetřit hodně práce.

Jinou vítanou pomůckou, hodící se zejména pro práci s formuláři, obsahujícími rozsáhlejší textová pole, je korektor pravopisu. Ten jsme podrobněji popsali v minulé části tohoto seriálu (v souvislosti s anotacemi PDF dokumentů), a tak na tomto místě pouze připomeňme, že se jedná o dynamický spell-checker, s jehož pomocí lze kontrolovat angličtinu, češtinu a řadu dalších jazyků.

K samotnému vyplňování formuláře slouží multifunkční nástroj Ručička. Ten změní svou podobu poté, co se dostane nad interaktivní pole formuláře. Zvýraznění všech interaktivních polí je také možné s pomocí odpovídajících voleb (Zvýraznit pole, Zvýraznit vyžadovaná pole), které se zobrazí v pruhu zpráv dokumentu. Další postup při vyplňování polí (použití myši a odpovídajících kláves) je pak obdobný tomu, co uživatel zná z WWW-formulářů.

a7read3-3f.jpg

Předvolby formulářů

Zajímavou otázku představuje ukládání formulářů s vyplněnými daty. To není u normálních PDF dokumentů v Readeru možné. Je-li třeba takovouto možnost uživatelům nabídnout, musí mít daný PDF dokument nastavena příslušná speciální práva užívání, která lze ovšem v daném případě nastavit pouze s pomocí odpovídajících serverových řešení (nikoli tedy Acrobatu). Je-li takovéto nastavení provedeno, může pak uživatel nejen vyplněný formulář či jeho data ukládat (Soubor-Data formuláře-Exportovat data z formuláře), ale také použít uložená data či textový soubor s oddělovači k automatickému vyplnění formulářů (Soubor-Data formuláře-Importovat data do formuláře). Po nastavení příslušné předvolby (Formuláře-Ukládat data formuláře dočasně na disk) se každopádně obnoví předchozí nastavení u formuláře, který už byl vyplňován v prostředí internetového prohlížeče bez ohledu na jeho práva - to pro většinu případů dostačí. Pokud uživatel odesílá formulářová data e-mailem (tj. formulář je příslušným způsobem nastaven), lze také vytvořit datový soubor, který se odešle až později z libovolné e-mailové aplikace jako příloha (v čase vyplnění formuláře tedy není zapotřebí připojení k Internetu).

Usnadnění přístupu

V souladu se soudobými trendy (například legislativa v USA) se Adobe snaží v rámci Readeru zohlednit požadavek na zpřístupnění obsahu PDF dokumentů zrakově postiženým osobám. Úplný popis příslušných funkcí je nad rámec našeho výkladu, každopádně bychom se rádi podívali alespoň na to nejdůležitější, co je v daném případě k dispozici (pro podrobnosti, resp. reálné využívání daných funkcí je třeba sáhnout po dokumentaci Readeru). Prakticky každý, kdo dnes PDF dokument publikuje veřejně na Internetu, by měl totiž před vystavením alespoň zběžně zkontrolovat, nakolik je obsah v jeho dokumentu přístupný dané cílové skupině čtenářů, a tudíž i vědět, co při prohlížení PDF daným způsobem lze či nelze.

Dokumenty, které lze považovat za optimalizované k danému účelu, by měly splňovat některé náležitosti, z nichž hlavní je tagování obsahu, který určuje zejména pořadí čtení či alternativní textové popisy interaktivních prvků (viz náš dřívější článek na dané téma), důležité je rovněž využití odpovídajících navigačních pomůcek v dokumentu. Naopak by neměl dokument obsahovat text v bitmapové podobě (skeny) či mít nastaveno uzamčení některých funkcí. Ke kontrole kvalit dokumentu vzhledem k uvedeným kritériím pak v Readeru slouží příkaz Dokument-Rychlá kontrola přístupnosti.

a7read3-4f.jpg

Průvodce nastavením přístupu

Mnohá nastavení Readeru pro handicapované uživatele se pak skrývají opět v předvolbách daného programu. Ve skupině Čtení lze takto měnit pořadí čtení a rovněž nastavit atributy předčítání dokumentu s pomocí odpovídajících funkcí daného operačního systému (je samozřejmě zapotřebí odpovídající hardware a v běžných konfiguracích je podporována pouze angličtina). Dále je zde pak skupina voleb Usnadnění přístupu, která se týká především nastavení, dovolující použít výraznějšího zobrazení, než jaké je použito v dokumentu.

Nastavení uvedených voleb lze provést i s pomocí názorného průvodce, který se spouští příkazem Nápověda-Průvodce nastavením přístupu. Použití tohoto průvodce k daným účelům je rozhodně třeba doporučit, neboť nastavení voleb se zde provádí v logických celcích a s vysvětlením odpovídajících souvislostí. Přímo do předvoleb je nicméně mimo výše uvedených případů třeba jít i v případě nastavení týkajících se například multimédií či formulářů, které jsou spojeny právě s problematikou usnadnění přístupu. Další parametry se pak mohou týkat konkrétní asistenční technologie, jež je na daném počítači instalována, zde již uživatel musí sáhnout po odpovídající dokumentaci. Na tomto místě jenom zmíníme, že k předčítání dokumentu slouží skupina příkazů Číst nahlas v nabídce Zobrazení.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: