ARTS PDF Aerialist: výkonná sada nástrojů pro úpravy PDF dokumentů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Software

ARTS PDF Aerialist: výkonná sada nástrojů pro úpravy PDF dokumentů

17. září 2004, 00.00 | Pokud připravujete elektronické publikace v PDF s množstvím odkazů a záložek nebo
potřebujete dokumenty v uvedeném formátu rozdělovat či razítkovat, neměli byste
přehlédnout nový produkt společnosti ARTS PDF Global Services. Jeho bližší přiblížení
naleznete v této recenzi.

Formát PDF je jednou z nejdůležitějších platforem pro elektronické publikace. Není tedy divu, že pro tvorbu a úpravy dokumentů uvedeného typu existuje řada zajímavých a výkonných nástrojů, přičemž mnohé z nich jsou obsaženy přímo v aplikací Adobe Acrobat. Nabídku pak více či méně významně rozšiřují pluginy nezávislých výrobců. Jedním z předních poskytovatelů takovýchto pluginů je společnost ARTS PDF Global Services (donedávna ARTS PDF Solutions). Ta v dnešních dnech představila nový produkt uvedeného typu, pojmenovaný jako Aerialist. Rozsah funkcí i koncepce produktu jsou víc jak zajímavé a tak jsme se Aerialist rozhodli našim čtenářům blíže představit v této recenzi.

Základní přiblížení

Aerialist je pluginem Acrobatu (5 či 6), použitelným na platformách Macintosh i Windows. Nabízí sadu nástrojů, jejichž poslání je sice rozdílné, jednoznačně nejvíce využití nicméně naleznou při tvorbě a úpravách elektronických publikací v PDF, dílčí nasazení je pak možné i v pre-pressu. Konkrétně dělí výrobce funkce produktu do skupin Bookmarks (tvorba a správa záložek), Links (kontrola a správa odkazů), Content Assembly (rozdělování/slučování dokumentů na úrovni stránek), Stamps (razítkování obsahu dokumentu textem či grafikou) a Productivity (tvorba uživatelských nástrojů, nástrojových panelů a dávkových sekvencí). Podívejme se nyní na uvedené skupiny funkcí podrobněji.

Bookmarks

Základní funkce, spojená se záložkami, umožňuje tvorbu uvedeného typu obsahu. Uživatel zde přitom může plně kontrolovat charakteristiky záložek, ať už se to týká jejich vzhledu (barva, písmo) či akce (přechod na jinou destinaci, způsob zobrazení stránky po přechodu, spuštění příkazu či JavaScriptu, přehrání multimediálního obsahu, činnost v rámci formuláře aj.). Záložky lze v dokumentu vytvářet i automatizovaně, a to z obsahu, majícího zadané atributy (typ a velikost písma, zarovnání aj., vyloučení/zahrnutí obsahu určeného klíčovým slovem). Vytvořené záložky se sdružují do podoby sady, jejíž položky lze automatizovaně vkládat do jednoho či více dokumentů.

aer1f.gif

Záložky k úpravám lze vybrat s pomocí různých podmínek

Funkce pro hledání a náhrady dovoluje hromadně změnit charakteristiky záložek (název, vzhled, akce), splňujících určitá kritéria (textová maska, barva aj.), uvedeným způsobem lze záložky z dokumentu rovněž odstraňovat. Odstranění je pak možné i manuálně, v rámci sady, dále lze naráz odstranit všechny záložky dokumentu. Poskytována je i funkce pro setřídění záložek určité úrovně ve vzestupném či sestupném pořadí. Výše popsané funkce je možno aplikovat i hromadně, na skupinu PDF dokumentů, pomocí odpovídajících prostředků pro dávkové zpracování (viz dále).

Links

Pro odkazy nabízí Aerialist především funkci, umožňující snadno vyhledat nefunkční odkazy, tj. takové, které odkazují na neexistující destinace. Příslušná protokolovací funkce dokáže vypsat například vadné záložky a akce, všechny odkazy či komentáře obsažené v dokumentu aj. Dále jsou k dispozici prostředky (včetně funkce pro hledání a nahrazení, podobné té, kterou jsme popsali výše pro záložky), dovolující hromadné úpravy, ke kterým patří skupinové zarovnání, nastavení či změny určitých vlastností (destinace, základní URL aj.) a odstranění (všech či vadných) odkazů. Prostředek také dokáže hromadně přenášet stanovené charakteristiky vybraného odkazu na jiné odkazy v dokumentu, obdobná funkce je k dispozici i pro textové poznámky. Možné je rovněž kopírování odkazů v rámci jednoho nebo více dokumentů.

aer2f.gif

Protokol informující o odkazech, obsažených v dokumentu

Content Assembly

Pod označením Content Assembly se v nabídce Aerialistu skrývají funkce, dovolující vytvářet PDF publikace ze stávajících PDF souborů a to buďto jejich rozdělováním nebo skládáním - výrazně výhodnější postup, než odpovídající nová distillace z původních předlohových dokumentů. V případě rozdělování je možno volit nejrůznější metody, ke kterým patří například rozdělování do souborů o nastaveném počtu stran, souborů určených uživatelským značením v původním dokumentu (page marks) či souborů, odpovídajících jednotlivým záložkám dokumentu nebo uživatelem stanoveným (i nekontinuálním) stránkovým rozsahům. U vytvářených souborů lze kontrolovat způsob jejich pojmenování a dále zajistit korektní převod odkazů či záložek.

Funkce pro skládání dovoluje nový PDF dokument vytvořit nejen z obsahu jiných PDF dokumentů, ale rovněž ze souborů ve formátech, jejichž převod do PDF podporuje Acrobat (JPEG, TIFF, EPS, PostScript, Word, Excel aj.). Uvedeným způsobem je možno automaticky slučovat i obsah celých složek, v případě PDF dokumentů lze ke sloučení vybrat pouze konkrétní stránky, nastavení tohoto výběru je možno v podobě tzv. kontrolního souboru uložit pro pozdější použití.

aer3f.gif

Nastavení slučování dokumentu

Stamps

Nástroje skupiny Stamps dovolují obsah PDF dokumentů orazítkovat zvoleným obsahem.Tato zdánlivě marginální funkce má mnohostranné využití například při úpravách na poslední chvíli (očíslování publikace, sestavené z PDF dokumentů pomocí výše popsaných nástrojů ze skupiny Content Assembly, přidání záhlaví/zápatí apod.), ochraně autorských práv (viditelný vodoznak) či vyznačení statusu dokumentu (nápisy typu Draft, Důvěrné aj., použitelné při skupinových korekturách apod.).

Aerialist dovoluje jeden nebo více PDF dokumentů orazítkovat textem, grafikou nebo obsahem přebraným z jiného PDF dokumentu (obsah vybrané stránky). V případě textového obsahu lze mimo kontroly vzhledu (typ písma, velikost, barva aj.) využít různých dynamicky generovaných údajů, jako jsou číslo stránky, datum, čas, klíčová slova z vlastností dokumentu aj. Pozoruhodná je možnost spojit s razítkem určitou akci, obdobnou těm, které Aerialist podporuje pro záložky (viz výše). Grafiku (JPEG, TIFF, GIF, EPS aj.) i stránku PDF dokumentu lze při vložení různým způsobem transformovat (změna velikosti, orámování aj.). Razítka je možno automatizovaně zarovnat a rotovat, umístit je lze před či za obsah stránky a to při zadaném stupni průhlednosti. V rámci tzv. profilu lze uložit a hromadně aplikovat sadu více razítek, k dispozici je náhled aplikace razítek před jejich vložením do dokumentu. Průběh razítkování je protokolován, což dovoluje mimo jiné snadno odhalit případné problémy.

aer4f.gif

Rozhraní pro práci s razítky

Productivity

Funkce ze skupiny Productivity odpovídají v podstatě tomu, co nabízí samostatný plugin téhož výrobce, označený jako ARTS PDF Tools. S jejich pomocí lze tedy vytvářet vlastní nástroje (včetně kontroly vzhledu odpovídajících tlačítek) či celé nástrojové panely, přičemž jednotlivým nástrojům je možno přiřadit příkazy pro otevření zadaného souboru či webového odkazu nebo provedení určitého příkazu či zadané dávkové sekvence Acrobatu. Dále lze uvedeným způsobem využít funkce pro zpracování obsahu PDF dokumentů, které jsme popsali výše (záložky, odkazy, skládání obsahu, razítka). Tytéž funkce pak lze nasadit i v dávkových sekvencích Acrobatu, což může podle našeho názoru vést k velmi efektivnímu hromadnému zpracování PDF dokumentů. Konečně lze využít i předdefinované funkce/tlačítka, dovolující využít víc jak 50 funkcí, odpovídajících většinou zabudovaným prostředkům Acrobatu (manipulace na úrovni charakteristik dokumentu, stránek, formulářových prvků, optimalizace aj.). Nastavení nástrojů lze vyměňovat mezi uživateli s pomocí příslušné funkce pro import/export.

aer5f.gif

Nastavení uživatelského nástroje

Závěrem

Současná cena Aerialistu činí 379 USD. To není právě málo, na rozdíl od odpovídajících zabudovaných funkcí Acrobatu lze ovšem zpracování PDF pomocí Aerialistu provádět podstatně efektivněji. Pracoviště, která připravují elektronické PDF publikace ve velkém, mohou tedy investici do produktu zúročit v rámci několika málo zakázek. Těm, kdo potřebují pouze některé z výše uvedených funkcí, pak výrobce nabízí další pluginy, jejichž cena je samozřejmě nižší. Bližší vyzkoušení Aerialistu je možné pomocí odpovídající demoverze.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: