Apple vydal Mac OS X 10.5.7 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Apple vydal Mac OS X 10.5.7

15. května 2009, 01.00 | V úterý Apple uvolnil sedmou aktualizaci Leoparda, jež přináší především velké množství oprav chyb. Podrobnosti o daném updatu naleznete v tomto článku.

Pokud jste někdy zkoušeli ve Photoshopu přidat do fotografie s výraznou perspektivou nějaký element, patrně jste narazili na ten problém, že v bitmapovém editor je snímek zobrazován pouze dvojrozměrně, nikoliv tedy trojrozměrně jak jej vidí naše oči. Perspektiva na fotografii, kdy vzdálenější objekty od pozorovatele se jeví menší než předměty bližší, nutí (kvůli zachování přirozeného vzhledu) k tomu, aby se jakýkoliv nový přidaný element na snímku podřídil jejím zákonitostem.

Proto v případech, kdy budeme například přidávat do fotografie nějaký objekt na prostorově se zužující oblast, můžeme ocenit šikovný Photoshop filtr „Vanishing point“ („Úběžný bod“), pomocí kterého je možné velmi jednoduchým a efektivním způsobem provádět transformace, duplikace různých objektů a retuše míst s ohledem na perspektivu editovaného místa. V tomto návodu si ukážeme, jak daný nástroj využít v praxi.

Otevřeme si vhodnou fotografii, na které je patrná perspektivní plasticita prostoru a zduplikujeme si vrstvu „Background“, abych si zálohovali originál snímku („Pozadí“) pomocí klávesového příkazu „Ctrl-J“ (viz obr. 1). Poté si otevřeme ve Photoshopu soubor („Ctrl-O“) s objektem, který budeme chtít do dané fotografie začlenit (v našem případě je to logo). Celý obsah vrstvy s tímto objektem si vybereme klávesovou zkratkou „Ctrl-A“ či klepneme kurzorem myši na ikonku vrstvy se stisknutou klávesou „Ctrl“. Vybraný obsah vrstvy si poté zkopírujeme pomocí klávesového příkazu „Ctrl-C“(viz obr. 2).

Obr. 1

Obr. 2

Nyní máme ve schránce aplikace uložené logo a můžeme se tedy vrátit k fotografii, do které budeme chtít tento objekt umístit (v našem případě je to snímek prázdných reklamních billboardů). Vytvoříme si prázdnou vrstvu kliknutím na příslušnou ikonku na ve spodní části paletky „Layers“ („Vrstvy“; viz obr. 3), abychom ve filtru Vanishing point pracovali pouze s elementem přidaného loga, nikoliv s vlastním obsahem fotografie. Nyní si otevřeme dialog nástroje „Vanishing point“, který nalezneme v menu „Filter/Vanishing point“ (Filtr/Úběžný bod“; lze použít i klávesovou zkratku „Alt-Ctrl-V“; viz obr. 4).

Obr. 3

Obr. 4

V dialogovém okně filtru „Vanishing point“ lze na pravé liště vidět několik nástrojů. Nejdříve bude nutné si na fotografii vytvořit perspektivní mřížku v místech, kam budeme později umísťovat náš objekt. Zvolíme tedy nástroj „Create plane“ („Nástroj vytvoření plochy“, klávesová zkratka „C“; viz obr. 5). Poté kliknutím do okna náhledu vytvoříme na patřičném místě první rohový bod mřížky perspektivy. Tažením do dalších rohů dané oblasti, v našem případě billboardu, postupně rozmístíme i ostatní rohové body (celkem 4; viz obr. 6). Pro větší přesnost při tvorbě mřížky perspektivy si můžeme náhled snímku přiblížit stiskem klávesy X. Pokud jsme rohový bod položili špatně, lze jej zrušit pomocí klávesy Backspace. Pamatujte, že vytvářená mřížka musí mít modrou barvu, která indikuje, že počítač na fotografii rozeznal správnou perspektivu (pokud je barva mřížky červená nebo žlutá, tak manipulujte táhly mřížky tak dlouho, dokud se modrá barva neobjeví). Vytvořenou mřížku perspektivy můžeme posléze upravovat pomocí nástroje „Edit plane“ („Nástroj pro úpravy plochy“, klávesová zkratka „V“) pomocí práce s okrajovými táhly tak, aby mřížka na fotografii přesně pokrývala místa, do kterých budeme chtít umístit náš objekt (viz obr. 7). Protože na naší vzorové fotografie jsou billboardy dva, můžeme si podobnou mřížku nakreslit i na zbývajícím reklamním místě ( obr. 8).

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Nadešel ten správný čas na import našeho objektu, který do dialogu nástroje „Vanishing point“ vložíme pomocí klávesové zkratky Ctrl-V. Po vložení objektu se automaticky aktivuje nástroj výběru „Marque“ ( obr. 9). Klikneme na importovaný objekt kurzorem myši a přetáhneme jej do oblasti první vytvořené mřížky perspektivy. Objekt se do této mřížky automaticky nahraje a je tak sladěn s perspektivou daného místa na fotografii ( obr. 10).

Obr. 9

Obr. 10

Protože rozměry importovaného loga jsou větší než vytvořená mřížka, je nutné logo zmenšit pomocí nástroje „Transform“ („Transformace“, klávesová zkratka „T“; viz obr. 11; pomocí tohoto nástroje lze objekt v mřížce také natáčet či různě převracet, aby byl na snímku vidět celý. Stejné úkony provedeme i u druhého billboardu (viz obr. 12). Pokud jsme s výsledkem spokojeni, potvrdíme příkazem „OK“.

Obr. 11

Obr. 12

Nyní jsme v zásadě hotoví. Před sebou můžeme vidět, že jsme objekty, v našem případě loga, dokázali do fotografie naimportovat tak, aby byly v souladu s perspektivou daného snímku. Pokud chceme, můžeme ještě provést pár úprav, jako například selektivní přizpůsobení expozice a zbarvení přidaných objektů tak, aby působily na snímku přirozenějším dojmem. V našem případě se pokusíme trochu zkorigovat expozici a přidat malé množství šumu, aby loga na snímku tolik nezářila „novotou“. Vybereme si plochy obou billboardů (například nástrojem „Lasso“ / “Laso“ či „Path“ / „Pero“; viz obr. 13). Výběr poté necháme aktivní a otevřeme si vrstvu úprav „Exposure“ („Expozice“; viz obr. 14). Podle svého cítění (například aby byl vybraný objekt vybledlejší) učiníme příslušné nastavení dialogu vrstvy úprav „Exposure“ (viz obr. 15) a potvrdíme příkazem „OK“.

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15

Na digitální fotografii je vždy přítomné určité množství šumu a proto bude žádoucí v tomto duchu upravit i elementy, které nově přibyly na snímku. Zkopírujeme si vyběrovou masku z vrstvy úprav na spodní vrstvu, čehož docílíme tak, že táhneme kurzorem myši ikonku masky při současném stisku klávesy „Alt“ (viz obr. 16). Otevřeme si dialog filtru „Add noise“ („Přidat šum“), který nalezneme v menu „Filter/Noise/Add noise“ („Filtr/Šum/Přidat šum“; viz obr. 17). V tomto filtru nastavíme podle svého uvážení hladinu šumu na vybrané místa tak, aby to odpovídalo zašumění okolních partiích na fotografii (viz obr. 18) a následně potvrdíme příkazem „OK“.

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

Poslední doladění našeho snímku můžeme provést pomocí funkce „Match color“ („Srovnej barvu“), v rámci které se srovnají barvy aktivní vrstvy s barvou předlohy (v našem případě je to původní vrstva „Background“ / „Pozadí“). Dialog uvedené funkce „Match color“ můžeme spustit z menu „Image/Adjustments/Match color“ („Obraz/Vylepšení snímku/Srovnej barvy“, viz obr. 19). V nastavení dialogu si navolíme jako zdroj náš otevřený dokument a jako zdrojovou vrstvu zadáme „Background“. Nastavení ostatních voleb (jas, intenzita barev, vybledlost) provedeme podle svého uvážení tak, aby byl výsledek co nejpřirozenější (viz obr. 20).

Obr. 19

Obr. 20

Před sebou nyní vidíme již hotový výsledek našeho snažení. Podařilo se nám na prázdnou reklamní plochu umístit nové objekty tak, aby byly v souladu s perspektivou daného snímku. Jak je vidět, filtr „Vanishing point“ je velmi užitečným nástrojem, který může fotografovi pomoci při úpravách snímků, u kterých je třeba dbát na sbíhavost linií způsobenou perspektivou, a ušetřit spoustu času, který by uživatel jinak ztratil při zdlouhavé práci s jinými nástroji Photoshopu.

Před a Po

Před a po (pro náhled přejeďte po obrázku kurzorem myši)

V dnešním tutoriálu jsme nepokryli úplně všechny možnosti, které nabízí nástroj „Vanishing point“. Pomocí tohoto prostředku je totiž možné provádět také prostorově sladěné klonování a retušování objektů na fotografii. Těmto zajímavým možnostem se budeme věnovat v některém z našich dalších Photoshop tutoriálů.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: