Workflow, aplikace, výzvy a řešení - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Polygrafie

Workflow, aplikace, výzvy a řešení

12. ledna 2000, 00.00 | O trhu se systémy a aplikacemi pro řešení workflow se dá říci mnohé, jenom ne, že je v klidu. Jaké jsou tedy hlavní trendy dnešní doby?

O trhu se systémy a aplikacemi pro řešení workflow se dá říci mnohé, jenom ne, že je v klidu. Snaží se všichni, jak dodavatelé kompletních řešení, tak i výrobci samostatných aplikací, pokrývajících ve workflow jednotlivé úlohy. Hlavním jevem dnešní doby je, že souboj aplikací a výrobců je i soubojem koncepcí a standardů. Za rok to nemusí být pravda, ale vybírat dnes systém na několik příštích let není snadná práce.

Již jsme na stránkách Grafiky on-line hovořili o tom, že workflow není jen jedna nebo více aplikací. V širším smyslu se pod pojmem workflow rozumí vše, co se podílí na průchodu dokumentu předtiskovou přípravou. Proto používáme určité workflow všichni a naše postupy se liší produktivitou, náchylností k chybám, jednoduchostí obsluhy, stupněm automatizace apod.

Samotný pojem workflow provází někdy nádech složitosti. Ještě před pár lety jsme se mohli prakticky setkat jen s nákladnými proprietárními systémy. Používaly vlastní interní formáty, podporovaly omezený soubor zařízení a ve své kompletní podobě byly dostupné jen pro užší okruh uživatelů.
Za poslední roky se toho ale hodně změnilo. Za prvé se objevilo mnoho dalších firem, nabízejících aplikace pro jednotlivé úlohy. OPI servery, prostředky pro automatizaci a spolupráci mezi aplikacemi, montážní programy, zkrátka nástroje, které je mezi sebou možné propojit a vytvořit tak automatizovaný systém na míru, přizpůsobený typu a množství zpracovávaných zakázek.
Za druhé velmi rychle dozrál formát PDF, který začíná poskytovat celému oboru významný standard, na kterém se lze sjednotit. Nelze-li zatím hovořit o zcela přijatých standardech, pak o velmi zredukované nepřehlednosti určitě ano.

V našem článku si nejprve stručně shrneme současný stav a pozici workflow systémů, aplikací a utilit. V samostatném bloku se na některé zajímavé produkty a koncepce podíváme podrobněji.

Kde má workflow začínat?

Klasická představa o workflow začíná za autorskou aplikací, v nejlepším případě v okamžiku generování PostScriptu z hotového dokumentu. Stále častěji ale slyšíme hlasy, že skutečně automatizované workflow by mělo začínat daleko dříve. Podle této koncepce je třeba "uchopit" zakázku již v okamžiku poptávky od klienta a do workflow začlenit jak nabídkovou etapu, tak i průběh návrhu a zpracování v grafických a layout aplikacích. Něco velmi podobného vidíme již delší dobu v novinovém průmyslu. Zde je potřeba mít opravdu velmi přesný přehled o každé stránce, umístění inzerce, termínech dodání inzerce a článků. Nyní se tedy vede debata o tom, nakolik je takové sledování zakázky účelné i v praxi "běžného" pre-press studia. Zatím zůstáváme ve filozofické rovině, těžko zatím říci, jak daleko bude od slov k činům.

Formáty souborů

Pokud jde o formáty souborů, musíme trochu odlišovat mezi formáty pro přenos dokumentů a formáty vnitřními, ve kterých sdílejí data jednotlivé komponenty daného workflow (často PostScript, nejznámějším příkladem speciálního vnitřního formátu je asi CT/LW formát Scitexu).
O vnitřních formátech jen krátce. Na pozici vnitřního formátu se nezadržitelně tlačí formát PDF, i když diskuze o spolehlivosti tohoto řešení oproti ověřeným rastrovaným formátům pokračují stále. Podle našeho názoru bude jedním ze zásadních požadavků na workflow blízké budoucnosti důsledná práce s PDF formátem, bez vnitřních konverzí do PostScriptu. To je o něco silnější požadavek, než jen přijmout vstupní PDF soubor. S architekturou Adobe Extreme přejímají formát PDF do svého workflow systémy Apogee, Brisque a Prinergy.
Kromě PostScriptu a PDF se ve větší míře používají formáty TIFF IT/P1 a PDF/X. O obou jsme podrobně psali v minulých číslech Světa tisku. TIFF IT/P1 se prosazuje zejména jako formát pro předávání inzertních stran. PDF/X je podmnožina PDF formátu, přizpůsobená pro předtiskovou přípravu a tisk (chybí třeba multimediální možnosti apod.).

Podpora PDF

Podpora PDF jako formátu pro přenos dokumentů je v podstatě standardem. Problémem jsou nadále omezené možnosti, jak PDF generovat. Kvalitní PDF soubor je v současnosti možné vytvořit jen produkty Adobe (Acrobat, InDesign, Photoshop, PDF Writer). Na jedné straně je dobré vidět, že i díky tomu je zatím PDF velmi "čistý" formát (na rozdíl od PostScriptu), na straně druhé sílí požadavky, aby aplikace generovaly PDF stejně běžně, jako dnes PostScript. Bez záruky se proslýchá, že by PDF mohla adoptovat některá z příštích verzí MacOS, zda se k podobnému kroku chystá i Microsoft, není známo. V každém případě by to znamenalo malou revoluci.
PDF má na svědomí i pravděpodobné snížení významu koncepce ROOM (RIP Once Output Many), kdy se dokument RIPoval jen jednou pro různá výstupní zařízení. Nástupcem může být NORM (Normalize Once Render Many), kdy se dokument interpretuje a uloží uvnitř workflow do PDF souboru nezávislého na rozlišení. Z něj se pak renderují výstupní tiskové soubory (nátisk, osvit).

Podpora job-tiketů

I job-tikety patří k tématům, kterým se ve Světě tisku věnujeme pravidelně. V současné době spolu soupeří několik koncepcí, z pohledu na nově uváděné aplikace se ale zdá, že nakonec opravdu převládne standard PJTF, zavedený firmou Adobe jako součást workflow koncepce Extreme. Tradičně jej podporuje systém Apogee, koncepci Extreme odpovídá i novinka od Creo a Heidelbergu, Prinergy.
Za konkurenční koncepci již nelze považovat standard CIP 3, který bude zřejmě používán společně s PJTF. Zajímavé bude, jak se k PJTF postaví Scitex, který používá v systému Brisque svůj vlastní formát job-ticketů a vzhledem k počtu instalací a spokojených uživatelů se asi zatím ke změně nechystá (byť PDF formát do svého CT/LW workflow implementoval).

Editovatelnost dokumentů

O tom, že v PDF je z principu možné dokumenty editovat, jsme psali již mnohokrát. Při bližším pohledu ale můžeme zjistit, že navzdory možnostem formátu potřebné nástroje zatím chybí, nebo nejsou schopny vyhovět všem požadavkům. Do důsledku vzato, musíme odlišit různé hloubky editace dokumentu. Jedna věc je, že umíme vyměnit obrázek v dokumentu, nebo i celou opravenou stránku v již připraveném vyřazeném plátu. Na druhé straně je stále obtížné opravit blok textu a uchovat přitom pod kontrolou formátování, kerning a další parametry. Jen několik aplikací se s tímto úkolem vyrovnává úspěšněji (Asura, Solvero), další zatím s problémy (známý PitStop).

Kompozitní a separované workflow

Rozhodování mezi separovaným a kompozitním workflow (separovaný a kompozitní PS, PDF) bývá vlastně prvním krokem při úvahách o volbě nového systému. Separované workflow je oblíbené a dobře osvojené, kompozitní workflow nabízí řadu výhod. Je sice pravda, že servery jako Helios umí obě workflow skloubit, nicméně se zdá, že postupy kompozitního workflow budou převládat. Koneckonců ani v kompozitním workflow se již nemusíme vzdávat oblíbených postupů, příkladem může být PDF OPI aplikace Merge-It.

Trapping

Uvažujeme-li o kompozitním a separovaném workflow, je otázka trappingu první na řadě. Celkem běžně se hovoří o tom, že rozvoj kompozitního workflow brzdí skutečnost, že kompozitní soubory nepřenesou informace o trappingu z QXP.
Bez ohledu na možnosti vyřešení se zdá, že problém možná zmizí sám od sebe. Podle nového pohledu na úlohy aplikací ve workflow layout aplikace nejsou správným místem pro definice trappingu. Pro stanovení způsobu a hodnot trappingu je potřeba znát podrobnosti o způsobu tisku, papíru, typu tiskového stroje. Ty v okamžiku tvorby dokumentu nebývají k dispozici, a tak je i správnost trappingu trochu sporná. Moderní pojetí prosazuje trapping za běhu v RIPu, přizpůsobený konkrétnímu tisku. Podkladem pro RIP jsou nejlépe informace, které trapovací aplikace uloží do souboru job-ticketů. Odhlédněme od toho, že vzhledem k velmi malé podpoře job-ticketů to není zatím moc pohodlné, a u starších RIPů to není ani možné. Jako princip práce pro běžného uživatele je to ale správná myšlenka.

Archová montáž

I programy pro archovou montáž jsou často tlačeny k přechodu na PDF, a i zde se zatím často setkáváme s vnitřními převody do PostScriptu (nebudeme-li hovořit o klasických řešeních využívající vlastní formát). Aplikací založených čistě na PDF není mnoho, patří sem třeba produkty známé firmy Quite. Od programů pro archovou montáž se v nejbližší době bude kromě plného přechodu na PDF požadovat zřejmě podpora job-ticketů. Některé z nich asi přijdou o výhodu svého širokého záběru - možnost separace dokumentu, práce s barvami, vestavěný RIP, to vše jsou funkce, které je nyní moderní přenechat RIPu.

Provázání s elektronickým publikováním a personalizace

Možná se zdá, že jsme v nadpisu spojili oba obory příliš odvážně, ale ve skutečnosti mají mnoho společného. Personalizace dokumentu již nespočívá v pouhé změně několika textových polí v reklamním materiálu. Představme si situaci, kdy výtvarník navrhne jen základní layout materiálu zasílaného klientům. Ostatní obsah materiálu je pak kompletně personalizován, třeba změnou sortimentu nabízených výrobků. Preference klienta jsou udržovány v samostatné databázi a jsou kombinovány s obchodní strategií firmy (slevy, akční prodeje apod.). A nedosti na tom, samostatný software sleduje, jak klient prohlíží firemní stránky, a podle toho mu při příští návštěvě optimalizuje nabídku stránek a mění jeho preference v databázi pro tiskové materiály. Ale nejde jen o direct mailové akce. Nabídka, která se objeví v prospektech firmy, je synchronizována s nabídkou na www stránkách, a tisková layout aplikace si bere potřebné údaje a obrázky automaticky z databází, ovládaných obchodním oddělením.
Je to konec grafiků a studií vyrábějících letáky a prospekty? Pro velkou část jednoduchých, spotřebních propagačních materiálů určitě ano, ať chceme nebo ne. Naštěstí se tyto systémy zatím vyplatí jen málo firmám, ale třeba s příchodem InDesignu a jeho otevřené koncepce se mohou cenové poměry brzy změnit.

Remote proofing

Někdy se úderný český ekvivalent hledá těžko, proto nám odpusťte cizojazyčný název odstavce. Přeloženo možná jako vzdálené nátiskování, jde o trend, který může brzy změnit postupy klasického workflow. O co jde? Spouštěcími mechanismy jsou zvyšování kvality desktop barevných tiskáren, všeobecné přijímání ICC systémů řízení barev a přechod na formát PDF. Malý, barevně korigovaný PDF soubor je možné přes Internet poslat klientovi doslova na stůl. Ten si jej s využitím ICC profilů vytiskne v dříve nevídané kvalitě na své tiskárně. Byť se tento postup (z mnoha důvodů, nejen technických) ještě nějaký čas neujme jako metoda pro schvalovací výtisky, pro schvalování průběžné se podle zahraničních zdrojů může používat ihned.

Role serverových aplikací

Server v moderním pre-press studiu nemá dávno na starosti jen uchovávání obrázků a OPI funkce. Průnik architektury klient/server do pre-pressu je v souladu se vším, co jsme doposud napsali. Pro méně obeznámené zjednodušíme - koncepce klient/server je založena na výkonných aplikacích, běžících na výkonných serverech. Na jednotlivých pracovištích pre-press studia běží klientské aplikace, které provádějí jen méně náročné (vedlejší) operace, vše náročné na výkon a čas provede aplikace na serveru. Z architektury klient/server mohou s výhodou těžit zejména aplikace pro OPI, trapping a montážní programy (například řešení firmy Ultimate), naopak populární programy pro layout a grafické aplikace si svoji tradiční stand alone formu (celá aplikace na samostatném počítači) zachovávají.

Univerzálnost

Na závěr jsme si nechali téma mírně paradoxní. Zdálo by se, že s adopcí formátu PDF budou workflow systémy univerzálnější, otevřenější. Zatím tomu tak není. Pozor na to, že i nově vznikající, na PDF založené workflow systémy příliš nepodporují (v různé míře) zařízení od jiných výrobců. Prinergy například podporuje jen výstupní zařízení (CtP, osvit filmů, nátisk) obou zúčastněných firem, Creo a Heidelbergu. O něco lépe jsou na tom uživatelé Apogee, ale kdo chce tyto systémy zavádět, musí se zatím vzdát myšlenky na volné ruce při vybavování studia.

Pro ty, kdo jsou z předchozích řádků zděšeni svoji zaostalostí, je třeba dodat, že náš článek byl o trendech a žhavých novinkách. Ani na západ od našich hranic není vše, o čem jsme psali, zaváděno ihned, všude a snadno. Navíc turbulence na trhu je velká, orientace ztížená, a proto se tentokrát kratší zaváhání při nákupu může změnit ve výhodu.

Článek byl převzat z prosincového čísla polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis obsahuje 100 stran za cenu 49,- Kč vč. DPH, poštovného a balného! Neváhejte proto a předplaťte si časopis tímto formulářem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: