Programy pro preflight - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Polygrafie

Programy pro preflight

30. srpna 1999, 00.00 | Stalo se vám, že jste zkazili osvit kvůli zapomenutému RGB obrázku, nevyseparované barvě nebo chybějícímu fontu? Pak právě pro vás je následující článek.

Pokud se vám ještě nikdy nestalo, že jste při osvitu či digitálním tisku objevili "zapomenutý" RGB obrázek, nevyseparovanou barvu, chybějící font nebo low-res náhled, z barevné tiskárny vám nevyjely čtyři černobílé tisky namísto jednoho barevného, pak vám blahopřejeme. Pro nás ostatní je tu následující článek.

Programy označované jako preflight vnášejí do pre-press praxe ceněnou hodnotu a jistotu, že soubor připravený pro tisk je vzhledem k uvažované výstupní technologii v pořádku, obsahuje vše potřebné a naopak neobsahuje nic, co by při tisku způsobilo chybu nebo nekvalitní tisk. Prostředky pro preflight mohou být velmi různorodé, od vestavěných funkcí v nových verzích DTP programů, přes plug-iny a různé jednodušší aplikace - placené i zdarma - až po výkonné a automatizovatelné systémy s odpovídající cenou. Základní princip je však vždy stejný. Program otevře dokument a podle nastavených kritérií zkontroluje barvy, obrázky, písma, rozměry stránky apod. Pokud na něco nestačí, vypomůže si prostřednictvím příslušné aplikace. Podle závažnosti chyb poté buď přeruší, nebo nedovolí tisk, nebo upozorní obsluhu na možná rizika.

Interní preflight

Principiálně není problémem zabudovat utility pro preflight přímo do aplikace, v níž je tvořen dokument připravovaný k tisku. Důvody, proč tomu tak většinou není, budou spíše marketingové než technické. Přesto kupříkladu Adobe Ilustrator takovou funkcí disponuje. Nalezneme ji v menu SouborŕInformace o dokumentu a funkce je dostatečně zřejmá z obrázku 1.

Plug-iny a samostatné preflight programy

Jak jsme se již zmínili, existuje celá řada koncepcí a řešení kontroly souborů před tiskem či obecně dalším zpracováním. Přesto lze vypozorovat některé společné rysy u většiny programů:

 • rostoucí univerzálnost počtu podporovaných aplikací (resp. jejich nativních, vlastních formátů) a formátů používaných pro přenos souborů (PS, PDF)
 • využití principu hot-folders, někdy také watch folders; jde o sledované, v pravidelných intervalech kontrolované složky adresářů, ze kterých si aplikace může brát např. vstupní soubory
 • rozsáhlé možnosti automatizace práce
 • možnost uživatele definovat, které parametry se budou kontrolovat, jak závažná je každá zjištěná skutečnost a zda se má provést úprava souboru. To vše podle aktuální potřeby, např. podle druhu tisku (digitální kompozitní, ofset). Jednotlivá nastavení se ukládají a nejčastěji se označují jako profily.
Některé typické funkce si opět ukážeme na příkladech konkrétních programů některých známých výrobců.

Extensis Preflight Pro

Extensis je firma dostatečně známá v DTP kruzích, třeba jako producent plug-inů do Photoshopu. Stejně tak i jejich program Preflight Pro není na trhu žádným nováčkem a v aktuální verzi 2.1 nabízí většinu funkcí, o kterých jsme už tady hovořili.

Aplikace se může spouštět samostatně nebo prostřednictvím plug-inů z aplikací, s nimiž spolupracuje při zkoumání dokumentů. K dispozici jsou plug-iny pro QXP, PageMaker, Acrobat Reader a Acrobat Exchange.

Job jacket

Základním prvkem práce programu je "job". Můžeme otevřít job dříve uložený nebo vytvořit nový a každý bude mít jiné parametry. Job má svůj jacket ("košilku"). Ten přehledně zobrazuje importované soubory a výsledky jejich kontroly, které se mohou shrnout i do reportu (zápisu) o kontrole. Jacket job s jedním QXP zkušebním dokumentem vidíme na obrázku 3. Kliknutím na příslušné záložky se dají vyvolat detailní informace o souboru, jeho obrázcích a dalších objektech. Preflight Pro rozezná pro každý objekt tři možná hodnocení jeho stavu:

 • stav objektu se ignoruje
 • na stav objektu se upozorní
 • stav objektu je považován za závažnou chybu.
Hodnocení se může nastavit v profilech pro každý formát vstupujícího souboru zvlášť. Kontrolovaných informací o objektech je značné množství a každé z nich lze přiřadit jeden z uvedených stupňů závažnosti. Tím práci programu přizpůsobíme vlastním požadavkům. Z kontroly se může pořídit zápis, job report s vysvětlením původu a důsledku, případně nápravy vzniklé chyby.

Collect job

Pro další bezpečný přenos, mimo prostředí Preflight Pro, se používá funkce "sbalení". Uloží obrázky, vytvoří složky s fonty použitými v dokumentu a postará se i o rozdělení případného výstupu na média s menší kapacitou, jako jsou například diskety.

Job tickets

Spolu s jobem, obsahujícím zkontrolované soubory, může putovat vyplněný job ticket, elektronický průvodní list s kontaktními informacemi, požadavky na nátisky a způsob provedení osvitu apod. Uložené informace v job ticketu mohou být využity klasicky. Na jejich základě nastaví obsluha v místě tisku potřebné parametry a provede požadované operace. Elektronické využití je spornější. Informace z job ticketu se samozřejmě dají přečíst, ale jejich automatické užití předpokládá existenci systému, který to dokáže a podle daných instrukcí bude řídit tok zakázky. Bohužel formáty job tickets nejsou standardizovány - změna se blíží teprve nyní, až s nástupem technologie Extreme od Adobe, a tak by bylo univerzální řešení automatizace příliš složité a drahé. Přesto i pouhá přítomnost informací v job ticketu je užitečná a lepší než k zakázce přikládat písemné instrukce, které se mohou ztratit nebo zaměnit či ve studiu vyplňovat průvodky.

Automatizace práce

Stejně jako u kontroly souborů a exportu do PDF se můžou vytvářet profily i pro automatickou práci programu. Popis požadovaných funkcí a jejich pořadí je opět založen na hot folderu pro vstup. Dál se může běžně definovat složka pro soubory bez chyb a soubory, u nichž došlo při práci programu k chybám. Složkám se dají přiřadit profily převodů a další akce jako tisky zpráv a spuštění skriptů. Preflight Pro tak dokáže přebrat všechnu rutinní práci od momentu uložení vysazeného dokumentu do sledované složky určené pro daný typ výstupu (nátisk, osvit).

MarkzScout a FlightCheck

Kalifornská firma Markzware je producentem známého preflight programu FlightCheck. V odpovědi na požadavky trhu na otevřenost, univerzalitu a automatizaci workflow mu nyní přibyl kolega - MarkzScout.

Zatímco FlightCheck je program klasického typu, zkoumající soubory na výstupu ze systému do hloubky a důkladně, MarkzScout je zaměřen na jednoduchou a rychlou kontrolu základních parametrů souboru, jejich modifikaci a vysokou míru automatizace celého procesu.

Program je založen na využití databázového modulu MarkzOne, který si z dokumentů vytahuje všechny potřebné informace a analyzuje je. Díky tomu MarkzOne soubory nejen kontroluje, ale problémy automaticky opravuje. Všechny akce jsou definovatelné pomocí skriptů, které mohou ovládat i další aplikace.


Sestavování kontrolních a rozhodovacích algoritmů je v MarkzOne velmi intuitivní

Typická práce MarkzScoutu tak může vypadat třeba následovně:

 • program zjistí přítomnost dokumentu ve vstupním hot folderu, zjistí, zda jde o soubor Mac nebo PC a podle platformy zvolí jednu z cest
 • jestliže v dokumentu chybí některý obrazový soubor, dokument se posílá na určený počítač
 • obrázky v RGB jsou předány Photoshopu k automatickému převedení do CMYK
 • obrázky v DCS jsou - pokud je požadován nátisk - převedeny do vhodného formátu
 • upravený soubor je předán na hloubkovou kontrolu programu FlightCheck
 • zkontrolovaný soubor je předán na výstup (osvit apod.).
Program se dodává s více než 300 předdefinovanými soubory akcí pro použití v pre-pressu, nicméně uživatel si může tvořit své vlastní na základě kontroly požadovaných parametrů dokumentů. Jak MarkzScout, tak i FlightCheck akceptují data z hlavních aplikací (QXP, PageMaker, Ilustrator, FreeHand, FrameMaker, Multi-Ad Creator), aniž by jejich přítomnost vyžadovali, stejně tak pracují s formáty EPS, PDF, TIFF a JPEG, soubory mohou pocházet z Windows, Unix nebo Mac prostředí.

PdfInspector

Německá firma Callas software dodává samostatné aplikace a plug-iny pro Adobe Acrobat a QXP použitelné jako součást workflow systémů. Pro preflight PDF souborů je určen pdfInspector, plug-in do balíku Adobe Acrobat. Jak je obvyklé, uživatel má možnost definovat vlastní profily, podle kterých pak pdfInspector kontroluje přicházející soubory. Na přání se může vygenerovat podrobný zápis, rovněž ve formátu PDF. Doplněk sám, kromě modifikace profilů, nenabízí rozsáhlejší možnost automatizace.

Z výše uvedených příkladů jsme si mohli udělat základní představu, jak preflight programy fungují. Ani zdaleka jsme se nemohli věnovat všem firmám, byť řada z nich rovněž zaujímá důležité postavení na trhu. Preflight programy jsou samozřejmě součástí kompletních workflow řešení dodávaných firmami jako Agfa, Fuji nebo Ultimate.

Článek byl převzat z letního dvojčísla polygrafického měsíčníku Svět tisku(celkem 152 stran informací, právě přichází do distribuce).
Svět tisku obsahuje 88 stran informací a je distribuován pouze formou přeplatného za 49,- Kč. Neváhejte proto a předplaťte si časopis tímto formulářem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Polygrafie  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: