OPI po našem - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Polygrafie

OPI po našem

13. srpna 1999, 00.00 | Softwarové balíky pro pre-press nemusí vyvíjet pouze západní firmy. Přesvědčte se, jak pracuje OPI systém z české produkce.

Ačkoliv by se zdálo, že vyspělé softwarové balíky pro oblast pre-pressu vyvíjejí jen firmy situované na západ od našich hranic, nemusí to být vždy pravda. Brněnská firma CAFF-studio je výrobcem původního OPI systému Smart Image 2000. My si na příkladě tohoto balíku ukážeme, jak v principu OPI systémy pracují.

Něco z historie

Potřeba využít řešení na principu OPI se ve firmě CAFF-studio objevila asi před pěti lety. Stávající síťové řešení již nestačilo nárůstu zakázek - na 100 MB sítě si v polovině devadesátých let budeme muset ještě nějakou chvilku počkat, a tak padlo rozhodnutí přejít na OPI systém. Vzhledem k příslovečné tuzemské hloubavosti se nelze divit pocitu, že vlastní princip náhrady náhledových souborů v PostScriptu za hi-res obrázky je vlastně tak jednoduchý, že nakupovat hotový systém by bylo vyhazováním peněz.

V studiu CAFF se tedy vrhli na programování a skutečně, za zhruba 14 dní, bylo základní OPI naprogramováno. Samozřejmě bez obvyklého uživatelského komfortu šitého na míru použitému zařízení a ovládané z příkazové řádky, ale funkční.

A jak programátoři nový software "polidšťovali", zrodila se myšlenka na dopracování do komerční podoby a prodej. Dnes ve firmě přiznávají, že hloubku problému na počátku podcenili. Počítali s rokem práce jednoho programátora. Systém, jak je dnes k dispozici, si ale nakonec vyžádal tři roky dennodenní práce dvou až tří lidí. Je to cena za implementaci uživatelského komfortu, tak jak jej žádá dnešní zákazník včetně podpory hlavních platforem. (S mylným pocitem dominance PC systémů ostře kontrastuje fakt, že předchozí verze byla kritizována právě za nedostatečnou podporu Macintoshů.) Systém se dnes testuje na několika pracovištích, včetně rutinního nasazení v domovském studiu, a připomínky jak vlastních zaměstnanců, tak i beta-testerů jsou průběžně zapracovávány.

Předchozí řádky neberte, prosím, jako lacinou reklamu. Rádi bychom zprostředkovali pohled za kulisy vývoje profesionálního software, třeba pro inspiraci druhých. Existenci tuzemského OPI systému jsme totiž vzali na vědomí s jistým překvapením. Nalezneme sice několik firem, které svými programovými produkty obstojí v konkurenci se světem, ale ty jsou soustředěny spíše do oblasti informačních technologií. V oblasti pre-pressu jde o (zatím?) ojedinělý pokus. Když jsme zkoumali motivaci, která firmu vedla k relativně riskantním investicím do programátorské práce, vzpomněli jsme si na generaci nadšenců tvořících třeba tuzemské textové a grafické editory na ZX-Spectrum. I zde nalezneme snahu dokázat to samé co konkurence; neutéct od rozdělané práce. Pokud jde o komerční efekt, v CAFF-studiu jsou realisté - vzhledem k nízké nasazené ceně, vysokým nákladům na vývoj a omezenému tuzemskému trhu by asi nalezli rychlejší způsob výdělku. Proto počítá CAFF-studio i s prodejem programu do zahraničí. Nicméně, systém je tu, chystá se ke komerčnímu nasazení a čtenáři Světa tisku se dozvědí, co od něj mohou očekávat a potažmo i jak OPI systémy fungují obecně.

Jak to vše funguje?

Systém je navržen v architektuře klient/server. To znamená, že veškeré operace náročné na výkon se provádějí na serverech, které přijímají povely od klientských aplikací jednotlivých uživatelů. Obecnou výhodou takového principu je, že uživatelské stanice jsou volné pro další úkoly. Ukážeme si to i později na popisu jednotlivých operací.

Servery mohou běžet pod systémy Windows NT a Novell NetWare, brzy i pod MacOs; podporováni jsou klienti Windows 95, Windows NT a MacOs. Systém jsme měli možnost vidět v běhu přímo v brněnském studiu. Příjemné je, že klientské aplikace se chovají stejně na obou hlavních platformách, architektura klient/server poskytuje dostatečnou výkonovou rezervu pro běžnou práci. Práce se systémem je příjemná a ovládání aplikací je jednoduché a často zřejmé na první pohled.

Obrazová databáze

Práce s obrázky je jednou ze dvou základních funkcí systému. Obrazová databáze běží na databázovém serveru, který automaticky udržuje dvě identické adresářové struktury. Jednu pro náhledové obrázky (low-res) a druhou pro obrázky ve vysokém rozlišení (hi-res). Jakmile obrázek přidáme do databáze, server se postará o rozdělení na náhled a originál a jejich správné umístění. Obě adresářové struktury jsou fyzicky umístěny na serveru - vysoký výkon, velká disková kapacita. Jednotlivé adresáře mohou odpovídat třeba zakázkám, pak existuje stejně pojmenovaná složka v low-res oblasti i v hi-res oblasti. Výhodou tohoto konkrétního řešení je, že aplikace využívající obrázky z databáze (tedy importované z low-res oblasti na serveru) nemusí podporovat OPI technologie klasickým způsobem jako třeba QXP. Můžeme použít jakoukoliv aplikaci schopnou pracovat s EPS soubory, tedy např. CorelDraw. Uživatel pracuje s obrázky běžným způsobem, OPI server obrázky ze "své databáze" pozná a před výstupem do PS je nahradí za hi-res originály nebo za soubory s definovaným rozlišením pro nátisk, viz dále. Pro efektivní práci s je k dispozici řada funkcí. Databáze dokáže zobrazovat obsah složky (náhledy všech obrázků ve složce), při zobrazení jednotlivého obrázku je možné volit, jaké množství informací o něm chceme vědět - informace o low-res i hi-res souboru, jejich umístění, existenci či způsobu zálohování apod. Integrovaný prohlížeč dovolí i zobrazení originálu - rychlé a na pozadí. Během vykreslování se dá po obrázku pohybovat či volit výřez - vše provádí server.

Databáze umožňuje definovat i další třídění obrázků, např. podle druhu obsahu (titulní obrázek ze zakázky "Katalog" může být např. zařazen v jiném dělení do složek "Příroda" -> "Stromy"). Obrázky lze vyhledávat podle různých kritérií, zformulovaná kritéria (dotazy) se mohou ukládat a používat i později. Jednotlivé obrázky i celé zakázky včetně neobrazových souborů (QXP dokument) lze zálohovat, systém si vede evidenci jednotlivých záloh, což usnadňuje orientaci v archivních materiálech.

Typický způsob použití v pre-press studiu tedy může vypadat například tak, že se naskenované obrázky zařadí do systému, zákazníkovi se předá disketa nebo ZIP s náhledovými obrázky a ten s nimi pracuje ve zlomové aplikaci jako s běžnými soubory. (Pozor, tento systém neumožňuje úpravy obrázků samých a "protažení" těchto úprav do originálu - takové systémy sice existují, ale nejde o OPI.) Z těchto náhledů pak vygeneruje opravdu malý PS soubor (řádově menší než při PS s originály obrázků), který se ve studiu pošle na osvit přes OPI server. Ten rozezná náhledové soubory a nahradí je soubory s požadovaným rozlišením.

OPI server

Samotný OPI server je druhým základním prvkem systému. Opět zjednodušeně spočívá jeho funkce v tom, že zkontroluje PS soubor na svém vstupu a pokud v něm nalezne low-res obrázky, nahradí je za hi-res originály. Samozřejmě že tento jednoduchý princip je doplněn řadou možných voleb, které stručně řečeno, popisují co a kdy s kterými obrázky dělat, způsoby převzorkování různých formátů na různá rozlišení atd. Nebudeme zabíhat do přílišných detailů - systém poporuje TIFF, EPS a DSC EPS z PC i Macintoshe, podporuje ořezové cesty a umí skládat DCS pro digitální nátisk. Stejně jako u známých zahraničních balíků je použita technologie hot-folderů, tedy složek, které program pravidelně kontroluje a pokud v nich najde soubor, provede nadefinovanou operaci. Definici složek, operací a cest kudy soubor putuje, je možné navrhovat v grafickém editoru na obrazovce. Tak se dá určit složka, do níž vložíme PS před náhledem. Systém automaticky nahradí náhledové obrázky za např. 100 dpi obrázky resamplované z hi-res originálu, vytvoří PS soubor a pošle jej do nátiskové tiskárny (Canon, Epson…). Po schválení vhodíme původní PS soubor do složky pro osvit, OPI použije tentokrát již originální hi-res soubory a pošle automaticky PS na osvit. Stejným způsobem lze použít i programy pro archovou montáž. OPI může vyrobit PS s obrázky o minimální velikosti, které použijeme v montážním programu. Jeho PS výstup putuje opět do příslušného hot-folderu OPI a po vložení originálů obrázků na osvit. Když jsme u osvitu, další výhodou použití OPI systémů je možnost použít při tvorbě PS souborů tzv. Named Pipe kanály. Těmi tvořený PS kód kontinuálně "protéká" rovnou do osvitové jednotky - pokud si uvědomíme, že běžný časopis ve formě PS souboru zabere prostor několika GB, je to i v době výkonných systému užitečná úspora času a diskového prostoru při samotném osvitu, nehledě na to, že již nemusíme takovéto "bumbrlíčky" přenášet mezi zlomem a osvitovým studiem.

Tolik tedy ve stručnosti na konkrétním příkladě o práci OPI systémů. Je jasné, že některé výše uvedené funkce budou specialitou popisovaného řešení, naopak jiné systémy mohou disponovat funkcemi odlišnými nebo jinak implementovanými, jednotlivé softwarové balíky pokrývají různě velké spektrum úkonů označovaných souhrnně jako workflow.

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

Výrobce: CAFF-studio, spol. s r.o.
Cena: 59 900 Kč (zaváděcí cena)
http: www.caff.cz


Článek byl převzat z letního dvojčísla polygrafického měsíčníku Svět tisku(celkem 152 stran informací, právě přichází do distribuce).
Svět tisku obsahuje 88 stran informací a je distribuován pouze formou přeplatného za 49,- Kč. Neváhejte proto a předplaťte si časopis tímto formulářem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Polygrafie  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: