JDF na postupu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

JDF na postupu

jdf

24. července 2002, 00.00 | Přinese Job Definition Format do grafického průmyslu automatizaci
tiskového workflow? A za jak dlouho to bude? O možnostech a
reálných aplikacích uvedeného standardu se více dočtete v tomto
článku.

Současný publikační průmysl se jen těžko obejde bez nástrojů, umožňujících řídit jeho workflow od fáze pre-pressu přes tisk až po dokončovací zpracování či výstup na elektronických médiích. Řešení určených k uvedenému účelu dnes existuje celá řada, jejich podoba se přitom liší víc jak diametrálně - na jedné straně zde máme co do činění s proprietárními, end-to-end workflow systémy, na straně druhé pak existují výrazné snahy poskytnout nástroje, integrovatelné do jakéhokoli provozu. Různorodost uvedených řešení tak velmi volá po technologii, která by umožnila zajistit standardizovaný způsob výměny informací, a tudíž jednotnou formu řízení, pokud možno v rámci všech takovýchto systémů. Pravděpodobně nejperspektivnější technologií uvedeného typu je dnes Job Definition Format (JDF), jehož koncepci i stav jeho reálného přijetí v současném publikačním průmyslu se pokusíme přiblížit v tomto článku.

Charakteristiky JDF

JDF patří k jedněm z nejmladších formátů publikačního průmyslu. Záměr na jeho vytvoření byl poprvé deklarován v roce 2000, se specifikací jeho první verze se nicméně setkáváme již o rok později, v letošním roce pak byla zveřejněna verze 1.1, výrazně rozšiřující původní schopnosti daného standardu. (Obě specifikace lze stáhnout zde.) JDF přitom nezůstává pouze teoretickým konceptem, o jeho reálnou integraci do svých řešení se dnes snaží celá řada výrobců, a to v čele s těmi, kteří v publikačním průmyslu dominují. (Viz náš další přehled.)

Zmíněný rapidní nástup JDF se stane více pochopitelný, když se podíváme na tvůrce a předchůdce tohoto standardu. Vývoj a šíření JDF si klade za cíl organizace CIP4, jejímiž hlavními členy jsou giganti publikačního průmyslu Adobe, Agfa, Heidelberg a MAN Roland. Svými schopnostmi JDF zahrnuje a rozšiřuje možnosti dvou svých předchůdců, tedy Portable Job Ticket Formatu (PJTF) společnosti Adobe a dřívějšího produktu CIP4 (resp. tehdy CIP3, změna názvu souvisí právě s přijetím JDF), tedy Print Production Formatu (PPF). S oběma zmíněnými standardy je JDF zpětně kompatibilní, vedle informací spojených s technickou realizací zakázek dokáže na rozdíl od nich reprezentovat i informace obchodní a manažerské povahy.

JDF nabízí v základě následující schopnosti: schopnost řídit tiskovou úlohu od jejího začátku až do konce (tedy od fáze tvorby podkladů, přes předtiskové zpracování až po tisk a dokončovací zpracování), schopnost spojit produkci s managementem (tedy provázat technická workflow s ekonomickými aplikacemi) a schopnost realizovat oba výše uvedené úkoly bez závislosti na použitých nástrojích (resp. produktech konkrétních výrobců).

Především z ohledem na zmíněnou nezávislost, a tudíž i maximální otevřenost pro vývojáře, je JDF založen na standardu XML. Informace spojené s tiskovými zakázkami jsou vyznačeny v podobě tzv. Job Tiketů pomocí předdefinovaných XML tagů. Popis zakázky je vyjádřen formou stromové struktury, jejichž jednotlivé uzly odpovídají jednotlivým procesům, které je v rámci zakázky třeba realizovat. Při modelování lze zachytit nejrůznější typy procesů existujících v současném publikačním průmyslu, jako jsou například sériové (výstup jednoho procesu je vstupem jiného), paralelní (jednotlivé části produktu se zpracovávají současně) či interaktivní (zpracování probíhá v cyklu - například náhledy) úlohy. Složením popisů jednotlivých úloh pak lze vytvářet modely i těch nejsložitějších workflow, na kterých se podílí rozmanité subjekty. Jednotlivé tagy dovolují specifikovat nejrůznější typy parametrů, odpovídajících potřebám pre-pressu, tisku i dokončovacího zpracování. Tzv. Job Messaging Format (JMF), který je součástí JDF, přitom umožňuje komplexní monitorování workflow a sledování stavu jednotlivých procesů v reálném čase. Podporovány jsou rovněž aukce, objednávky a změny zakázek prostřednictvím Internetu a aplikací pro elektronickou komerci.

Uvedené obecné vlastnosti standardu přinášejí uživatelům z oblasti publikačního průmyslu řadu výhod. Na prvním místě lze bezesporu uvést standardizovanou výměnu informací v rámci celého tiskového workflow, šetřící čas a zároveň eliminující chyby, vznikající například při opakovaném manuálním nastavování parametrů. Podpora JDF v rámci odpovídajících aplikací pak může znamenat i podstatně automatizovanější produkci, jejíž jednotlivé parametry jsou přitom plně pod kontrolou uživatelů nebo správců daného systému. Možná je rovněž optimalizace jednotlivých operací při efektivnějším využívání zdrojů.

Implementace JDF

Obecné výhody nemusí znamenat mnoho, není-li daný standard podporován v reálných aplikacích. Uvedené tvrzení se v souvislosti s JDF násobí tím, že se jedná o formát, jehož výhody vyniknou teprve při jeho masivním nasazení napříč spektrem současných řešení pro publikační průmysl. Nadějně proto působí fakt, že se i přes krátkou existenci JDF setkáváme s poměrně dlouhou řadou výrobců, kteří tento standard buď již přímo podporují nebo na jeho podpoře intenzivně pracují. O detailní přehled se zde nemá cenu pokoušet, přesto se pokusme zmínit o nejzajímavějších aktivitách v uvedené oblasti.

Začít můžeme u dvou vůdčích subjektů CIP4, tedy společností Adobe a Agfa. Adobe podporu JDF nabízí zejména pro svou PDF-workflow technologii Extreme. Uvedená podpora má podobu tzv. Software Development Kitu (SDK), tedy kolekce nástrojů, umožňujících zpracování JDF v systémech postavených na Extreme. (Viz příslušné dokumenty z této stránky.) Systémem uvedeného typu je i ApogeeX společnosti Agfa, nabízející výrazně robustnější práci s JDF než jeho předchůdce Apogee Series 3. JDF je přitom využíván i ke komunikaci uvedeného systému se systémem Delano, což je řešení Agfy pro správu tiskových zakázek.

Vyčkávací postoj zaujal jiný člen CIP4, společnost Heidelberg. Jeho workflow systémy a produkty sice ve značné míře používají job tikety, ale ve formátu PPF. S podporou JDF hodlá Heidelberg začít až s větším počtem odpovídajících aplikací jiných výrobců, prvním produktem by zde měl být podle neoficiálních informací impoziční nástroj Signastation.

Oproti tomu je JDF prakticky klíčovým v rámci řady řešení nabízených dnes společností Creo. Konkrétně máme na mysli zejména skupinu produktů Synapse, představující dnes hlavní nástroj v rámci strategie Crea pro tzv. Networked Graphics Production. Ústřední roli zde má sehrát nedávno ohlášená aplikace Synapse Link, která využívá JDF pro výměnu obchodních a stavových informací mezi workflow systémy a obchodními informačními systémy, nabízenými v rámci projektu printCafe. Uvedená výměna je dnes testována mezi systémy Prinergy a Hagen OA, později by měly přijít na řadu další (PSI, Logic).

Významnou roli hraje JDF rovněž v sadě řešení Valiano Business Management Systems společnosti FujiFilm. V rámci uvedených produktů je JDF využíván například pro kontrolu produkce, správu obsahu, sledování času a nákladů či konfigurování RIPu Celebrant.

Všechny výše uvedená řešení lze zařadit mezi uzavřené, end-to-end systémy. JDF se ovšem mimo tuto oblast výrazně (nebo snad i výrazněji) prosazuje i v řešeních poskytovatelů tzv. managementských informačních systémů (MIS). Zmínit lze takto zejména společnost Optimus, jejíž řešení dokáží využívat JDF ke komunikaci se systémy jiných výrobců, jako jsou Agfa či MAN Roland. Obdobnou konektivitu nabízí ve svých databázových řešeních (WIN, Enterprise) společnost Prism. Podporu JDF nabízí i nástroje UpFront (plánování tiskové produkce) a Preps (digitální impozice) společnosti ScenicSoft.

Svou cestu si JDF našel i do hardwarových prostředků. Konkrétně zde máme na mysli řadu tiskáren společnosti Hewlett Packard DesignJet, která JDF využívá zejména při produkování nátisků na uvedených tiskárnách.

V přehledu by bylo možno ještě dále pokračovat. Zvídavého čtenáře si zde již nicméně pouze dovolíme odkázat na odpovídající přehled na stránkách CIP4 a rovněž článek J. Parsonse "JDF Goes Into High Gear" (Jedná se o placený článek z časopisu Seybold Report, který si lze nicméně stáhnout i zdarma v rámci testovacího provozu.).

Závěr

Rapidní vývoj specifikace JDF i stále větší podpora ze strany mnoha významných výrobců naznačují, že by se uvedenému formátu opravdu mohlo podařit stát se široce akceptovaným standardem pro výměnu informací a řízení v provozech publikačního průmyslu. V žádném případě však tomu nebude ze dne na den, neboť svět dnešního publikování se svou rozmanitostí i stále nekončícím, velmi dynamickým vývojem, uvedenému typu standardizace zatím poměrně úspěšně brání.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: