Vzdělávání: co nabízí VOŠG a SUŠG v oblasti grafiky a pre-pressu? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Go verze

Vzdělávání: co nabízí VOŠG a SUŠG v oblasti grafiky a pre-pressu?

19. listopadu 2002, 00.00 | Nevíte, kde by vás naučili pracovat v grafických, stříhacích programech,
programovat php, a mnoho dalšího týkající se multimediální tvorby? Tak právě pro
vás je určen tento článek a snad možná i VOŠG nebo SUŠG, která je zaměřena zatím
jen částečně na počítačovou tvorbu.

Obě dvě školy patří pod jednu splečnost, která se nazývá Soukromá vyšší odborná škola grafická a středí umělecká škola grafická, s. r. o. Velice úzce spolupracují (tj. studenti SUŠG mají větší předpoklady než studenti z ostatních škol, že se dostanou na VOŠG, protože jako jedna z mála středních škol se SUŠG zabývá dohromady počítačovou grafikou a zároveň programováním stránek a ostatními uměleckými obory). Obě dvě školy záměrně neporovnávám s ostatními uměleckými školami, protože jsou opravdu odlišné, snad SUŠG se trochu podobá střední umělecké škole v Praze.

SUŠG (Střední umělecká škola grafická v Jihlavě)

Škola nemá žádné specifické zaměření, zabývá se všemi obory, aby měl student základní přehled v grafických odvětvích. Znalosti jsou i tak dosti široké, ale pokud by měl někdo větší zájem např. o modelování, není problém navštěvovat různé rozšiřující kroužky (modelování) v odpoledních hodinách.

Malířské ateliéry jsou velice dobře vybaveny. K dispozici je 15 plně vybavených místností: grafika, kresba, malba, ateliér figurální a monumentální malby, sochařský a sítotiskový ateliér, fotoateliér, laboratoř, keramika, plastika a počítačová grafika. Nová počítačová učebna disponuje tiskárnou, skenerem, 11 Apply s programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Dreamveawer,..., což umožňuje kvalitní výuku v oblasti internetu, reklamy, počítačové grafiky,...atd. Dále je volný přístup v průběhu dne k více jak deseti počítačům ve staré učebně pro vlastní potřebu.

Díky možnostem soukromé střední koly vyučuje na škole mnoho akademických malířů a lidí, kteří se v těchto oborech pohybují. Výuka je více či méně odlišná od ostatních středních škol. Studenti nejsou nachytáváni na tom, co jim nejde, ale vyučující se jim to snaží všechno vysvětlit (někdy i vícekrát - podle potřeby). Dále jsou studenti nabádáni k využívání nových věcí - např. internetu, který je mimochodem v každé třídě.

Během školního roku navštíví studenti mnoho výstav, u nás i v cizině. Různé poučné výlety. Každý ročník absolvuje každý rok 1-2 malířské plenéry v přírodě. Stáže na různých pracovištích (tiskárna, divadlo, reklamní agentura, DTP - studio, galerie), kde jsou prováděny práce, které by nebylo možné provést v prostorách školy. Student tak může získat kontakty na své potencionální zákazníky.

Ti nejpilnější a nejšikovnější studenti mohou chodit na soukromou školu téměř zadarmo, protože jim škola vyplácí tzv. stipendium, které může činit až 2500 měsíčně + další odměny pro 3-5 nejlepších studentů ze třídy (cca 500 Kč/měsíc)

Proč si vybrat právě SUŠG

klady

 • široké zaměření - vyučují se všechny umělecké obory (podobné schéma výuky má ještě střední umělecká škola v Praze)
 • možnost studovat na soukrommé škole téměř úplně zadarmo (jako jediná soukromá škola v republice vrací studentům peníze (dává jim stipendium)) viz. výše
 • různé rozšiřující kroužky
 • k dispozici má student všechny různé přístroje, které může používat pro své účely (sítotisk, velkoplošný tisk,špičkově vybavený fotografiký atelier,...)
 • kvalitně vybavené Apple počítače - Dreamweaver, Photoshop, Illustrator.
 • individuální přístup k výuce
 • přístup k internetu (v každé třídě a na všech počítačích, které se nacházejí na ateliérech)
 • stáže a zapojování studenta do různých soutěží a zakázek

zápory

 • poměrně vysoké školné (500 - 3100 Kč/měsíčně - podle přijímacích zkoušek a výsledků na konci ročníku) viz. výše
 • škola je rozdělena do více budov - budova školy, ateliéry a tělocvična (hodiny jsou ovšem přizpůsobeny tak, aby student nemusel přebíhat tam a zpět)
 • opravdu veliký boj mezi studenty, aby získali stipendium (může to být kladem i záporem, mě osobně se tento systém velice líbí)
 • poměrně dlouhé vyučování - 35-36 hodin/týden ("bolest" všech středních uměleckých škol)

Přijímací zkoušky (přihlášky)
SUŠG bude přijímat v následujícím roce 90 studentů. Přihlášky je nutno poslat do 15. listopadu 2002 nebo do 29. listopadu donést přímo na SUŠG. Pokud by se vám nepovedlo stihnout ani jeden z výše uvedených termínů, je možnost po dohodě s vedením školy podat přihlášku do 20. prosince 2002. Je nutno mít potvrzené známky s posledních dvou ročníků. Škola vám pak zašle do 20. 12. 2002 podrobné informace o průběhu a podmínkách přijímacích zkoušek. Termín přijímacích zkoušek: 15.-17. 1. 2003. Některé podmínky: Dovézt své nejlepší práce (stačí 20 prací). Částečné znalosti dějepisu a dějin výtvarného umění a slohu (renesance, gotika,...).

Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří zprostředkují informace o škole, přijímacím řízení přímo od pana ředitele Mgr. Milana Dušáka.
13. 9. 2002, 11. 10. 2002, 8. 11. 2002, 13. 12. 2002, 10. 1. 2002, 21. 2. 2002, 12. 9.2003 - začátek v 10:00 v budově SUŠG, na ulici Křížová 18, Jihlava.

VOŠG (Vyšší odborná škola grafická v Jihlavě)

Druhou školou, kterou si v dnešním článku zmíníme, je VOŠG. Ta je zaměřena výhradně na multimediální uměleckou tvorbu v duchu nového uměleckého odvětví, trendu dnešní doby - Digital Art. Studentum nabízí tříleté denní studium.

V brzké době se změní název školy a současně i typ studia. Z Vyšší odborné školy grafické na Vysokou uměleckou školu grafickou. Studenti, kteří jsou již dnes na VOŠG, budou moci prostřednictvím rozdílových zkoušek přestoupit do vyšších ročníků na Vysoké umělecké škole grafické. Snad v příštím roce 2003/2004 bude VOG vysokoškolského typu a poskytovat studium bakalářského typu. V podstatě se tímto názvem nic na kvalitě výuky nezmění, jen po dokončení studia obdržíte trochu jiné lejstro, které je ovšem velice důležité.

Protože je na škole velice málo studentů, cca 20 v obou ročnících (škola začala působit teprve před dvěma lety), je výuka poměrně individuální. Vyučujícími nejsou pouze pedagogové, ale převážně lidé z FAMU, České Televize a Televize NOVA, kteří nejsou jistě žádnými nováčky v těchto oborech.

Aby se mohlo na škole vyučovat, bylo zapotřebí provést mnoho úprav interiéru budovy a postupně kvalitně vybavit všechny místnosti poměrně nákladnými přístroji,...atd. K dispozici jsou výkonné počítače uzpůsobeny ke střihání videa s programy jako Adobe Premiere nebo After Effects. Další počítače jsou samozřejmě taky velice výkonné, ale nejsou stavěny na střihání videa, slouží k výuce v programech Adobe Photoshop, Illustrator, ... a 3D programech Maya a 3D Studio Max, nebo Flash. Zajisté se vyučuje i programování stránek a podobné záležitosti. U každého počítače je samo sebou tablet. Díky programům a znalostem pedagogů se na škole vyučuje v oblasti multimédií tvorba statických 2D a 3D objektů, které jsou pak třeba rozhýbávány v 3D programech nebo např. ve Flashi. Ale co by to bylo za reklamu, klip, animaci či nějakou prezentaci bez zvuku? Bylo by to nezajímavé a nepoutavé. Proto se v letošním roce vybuduje nová učebna, která bude sloužit k tomuhle účelu.

Základem pro multimediální tvorbu je znalost klasických technik (malba, kresba, animace...apod.), na škole tak nechybí dva ateliéry, které jsou na uvedené oblasti zaměřeny. V prvním se vyučuje to nejzákladnější - figurální kresba, kresba, malba,...) a v druhém se vyučuje klasická animace.

Studenti bydlí přímo v budově školy. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale každý student má vedle své postele přípojku, pomocí které se může připojit na okolní počítače (např. si může dodělat svou práci) nebo pak přímo na internet. Studenti mají také k dispozici digitální fotoaparát a digitální kameru, které se hlavně používají při výuce.

Teorii zvládají velice dobře, ale co kreativita a samostatnost. K tomuhle jsou vedeni již od prvopočátku. Pokud neumí člověk svou prací někoho ovlivnit, oslovit či ji kvalitně zpeněžit, je jeho práce téměř zbytečná. Právě proto je součástí výuky psychologie reklamy, právnické a podnikatelské minimum, scénáristika a dramaturgie. Také se učí samostatnosti. V současné době studenti zrovna pracují na animovaném filmu.

Díky zaměření VOŠG není problém najít práci v mnoha oborech: 2D a 3D tvorba grafiky, ve filmových a televizních ateliérech, v reklamních agenturách a v propagačních odděleních, v projekčních kancelářích, softwarových firmách. Případně budou studenti schopni založit vlastní firmu, která se bude zabývat tvorbou webových stránek a multimediálních prezentací, budou schopni vytvořit reklamní a propagační animované televizní nebo filmové klipy, počítačové hry, statickou či animovanou 3D realitu nebo mohou dále pokračovat na Vysokých školách s podobným zaměřením, což bude asi zbytečné.

Za studium stráví studenti 4 týdny odbornou praxí nebo plenéry, z toho 1-2 týdny v zahraničí.

Další informace o studentech a škole naleznete na flashových webových stránkách: www.vosg.cz

Přijímací zkoušky
Studenti musí mít již za sebou střední školu (je jedno jakého typu či zaměření). Předpokladem je výtvarné nadání, kreativita a zájem nebo alespoň přehled o kultuře. Není špatné mít alespoň základní přehled v oboru počítačové grafiky. Nutností pro přijetí je složení talentových zkoušek.

Proč si zvolit VOŠG

Klady

 • poměrně individuální přístup (10 studentů v každém ročníku)
 • stipendium (500 až 2000 Kč /měsíčně - stipendium obdrží 3 z 10 studentů v ročníku)
 • vyučující jsou profesionálové z televize
 • bydlení přímo v budově školy + přípojka do sítě přímo u postele (ubytování není ovšem zadarmo, což asi moc radostné není)
 • kvalitně vybavené ateliéry - viz. výše
 • zaměření školy (řekl bych, že je to asi jediná škola, která se zabývá animací, programováním a zvukem dohromady)

Zápory

 • opravdu vysoké školné - 3000 - 5000 Kč/měsíc
 • forma studia (!měla by se změnit již v příštím roce!)
Dny otevřených dveří
Na dnu otevřených dveří se dozvíte více o studiu a přijímacích zkouškách.
13. 12. 2002, 21. 2. 2003, 11. 4. 2003, 16. 5. 2003, 13. 6. 2003 - v budově školy, na ulici Křížová 18, Jihlava, začátek vždy v 10:00hod.

Dálková umělecká akademie

Dala by se nazvat sobotní školou (koná se každou sobotu v měsíci od 9:00 do 15:00), kde jsou účastníci připravováni v pěti měsících na talentové zkoušky nebo si doplní to, co doposud o daném oboru nevěděli. Případně může akademie sloužit k rekvalifikaci,...atd. v oborech: kresba, malba, grafika, keramika, počítačová grafika. Dálková umělecká akademie není téměř vůbec omezená věkem, mohou ji navštěvovat jak děti ze základních škol (příprava na talentové zkoušky), tak i třeba 80ti letí zájemci.

Školné

 • kresba - 60Kč/hod
 • kombinované studium - 70Kč/hod
 • počítačová grafika - 100Kč/hod
Jak se přihlásit
Je lepší projednat smlouvu přímo v kanceláři školy, ale myslím si, že nebude problém projednat smlouvu přes mail . Smlouva - výběr oboru, kdy chcete začít - září, leden nebo přímo ve školním roce pokud se vám povede složit skupinu nejméně o šesti lidech)

Na závěr článku si můžete některé prostory SUŠG prohlédnout na následujících snímcích.

V šatně to pro studenty SUŠG každé ráno začíná a zajisté také končí.

No a když už jsme se dostali přes šatnu, můžeme se podívat na chodbu a schody (ve škole je i výtah)

Tady jsou studenti nuceni k přemýšlení a učení.

O přestávkách mohou žáci odpočívat v tzv,lehárně.

Na zahradě školy proběhne část prvního školního dne. Občerstvení nesmí chybět (jednohubky, káva,...)

Na budově ateliérů stráví studenti většinu času. V přízemí je galerie, kde probíhají po celý rok výstavy.

Bohužel se do galerie umísťovala nová výstava, takže jsem neměl možnost galerii nafotit zevnitř. Již dnes v galerii vystavuje pan Drtina.

 

Pokud se projdete po ateliérech, najdete zajisté mnoho podobných scén, jak děvčat lezoucích po sobě, tak spící studenty na chodbách, protože studenti stráví na ateliérech i 7hodin po sobě.

Na budově VOŠG jsem nafotil alespoň dva snímky. Na prvním je počítač se střižnou, televize a samozřejmě je k dispozici tablet a digitální kamera. Na druhém a zároveň taky posledním snímku naleznete počítačovou učebnu, kde se vyučuje na jednou již zmiňovaných programech.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: