Vrstvy v PDF a Adobe Acrobatu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

Vrstvy v PDF a Adobe Acrobatu

acrobat 6 acrobat6

1. prosince 2003, 00.00 | Podpora vrstev v nové specifikaci PDF a Adobe Acrobatu 6 s sebou přináší zajímavé možnosti.
O jejich nastínění se pokusíme v tomto článku.

Jednou z nových funkcí formátu PDF (verze 1.5) uvedeného s Adobe Acrobatem 6, je podpora vrstev (přesněji řečeno tzv. Optional Content Groups). I když společnost Adobe kladla při prvotním představení tohoto prvku důraz především na oblast technické grafiky, je jasné, že vrstvy v PDF mohou být užitečné i v oblasti publikování. V našem článku bychom se proto rádi podívali na základní možnosti a postupy, jak vrstvy v PDF vytvořit a využít, a to především s použitím Adobe Acrobatu 6 Professional, který pro daný účel poskytuje nejvíce možností.

Jak vytvořit PDF s vrstvami?

První možnost tvorby PDF s vrstvami nabídla Adobe v případě převodu dokumentů aplikací AutoDesk AutoCAD a Microsoft Visio s pomocí Acrobat Distilleru, řízeného utilitou PDFMaker, a to pouze v rámci Acrobatu Professional a na platformě Windows. (Dokumenty zmíněných aplikací lze převádět i s pomocí Acrobatu Standard, v tomto případě ovšem vrstvy podporovány nejsou.) Tyto aplikace ovšem nepatří do publikování, ale technické resp. kancelářské grafiky, na druhou stranu je právě zde zachování vrstev po převodu do PDF vysoce žádoucí.

Postupně nicméně začíná Adobe myslet i na potřeby publikačního průmyslu. Prvními aplikacemi, které dnes dokáží vytvořit PDF s vrstvami ze svých dokumentů, jsou InDesign a Illustrator, uvedené v rámci Creative Suite. (Překvapivě tedy ne Adobe Photoshop, u kterého je nasazení vrstev nejvíc nasnadě.) V obou těchto aplikacích jsou do PDF převedeny vrstvy z původních dokumentů, a to včetně nastavení jejich viditelnosti či uzamčení a rovněž pozice objektů (přes více vrstev/v jediné vrstvě apod.). K vytvoření PDF uvedeného typu slouží odpovídající exportní funkce, uživatel musí v jejím rámci zapnout kompatibilitu s Adobe Acrobatem 6 a PDF 1.5.

aavr1f.gif

Nastavení exportu vrstev do PDF v InDesignu CS.

Ti, kdo novou Creative Suite pořizovat nehodlají, ovšem zatím na výběr příliš nemají. Z jiných nástrojů pro tvorbu PDF totiž podle našich informací nabízí podporu vrstev pouze málo známý sharewarový produkt eDocPrinter PDF Pro (cena 29 Euro), fungující na platformě Windows 200/XP. Je pak otázkou, nakolik lze s pomocí alternativních nástrojů typu Ghostscript či TeX, zkombinovaných s technologií pdfmarks, vytvořit PDF s vrstvami techničtějšími postupy - na Internetu se nám žádný zdroj, který by takovouto možnost popisoval, zatím nalézt nepodařilo. Nezbývá než věřit, že se situace v dané oblasti změní obecně k lepšímu. Každopádně bychom na tomto místě ještě rádi upozornili na existenci produktu Stratify PDF společnosti ARTS (původně vyvíjela společnost Lantana), který (ovšem za ne právě nízkou cenu 249 USD) nabízí alternativní cestu k využití vrstev v PDF dokumentech.

Zobrazování vrstev

Dokumenty s vrstvami lze prohlížet i ve starších verzích Acrobatu či Readeru, zde jsou ovšem vrstvy sloučeny a nelze měnit ani způsob jejich zobrazení, ani s nimi jakkoli manipulovat. K prohlížení s možností změny nastavení zobrazení musí být použít Acrobat nebo Reader 6, k úpravám vlastností pak Acrobat 6 Professional.

V prostředí zmíněných kompatibilních nástrojů se nastavení vrstev mění na odpovídající záložce Vrstvy. S její pomocí lze především zapnout či vypnout zobrazení té či oné vrstvy. Výjimkou jsou vrstvy uzamčené: u nich nelze toto ani žádné jiné nastavení (s výjimkou pojmenování vrstvy) změnit. (Připomeňme, že uzamčení se vytváří již při převodu z původního dokumentu.)

aavr2f.gif

Prohlížení dokumentu s vrstvami v Acrobatu 6 Professional.

Uživatel může určit, zda chce mít na záložce Vrstvy zobrazen seznam všech vrstev v dokumentu nebo pouze těch, které jsou obsaženy na aktuální stránce. Volba Aplikovat lokální nastavení vrstvy zajistí zobrazení všech vrstev bez ohledu na aktuální nastavení vlastností jednotlivých vrstev.

Chce-li se uživatel vrátit k původnímu nastavení viditelnosti vrstev, může tak učinit s pomocí příkazu Obnovit na původní viditelnost. Původní nastavení se také obnoví v případě, že dokument uzavřeme a znovu otevřeme. Pokud chce uživatel změněná nastavení viditelnosti uložit pro příští otevření, musí je změnit prostřednictvím příkazu Vlastnosti vrstvy. Ten si nyní popíšeme podrobněji.

Vlastnosti vrstev

Příkaz Vlastnosti vrstvy neslouží pouze k zapnutí či vypnutí výchozí viditelnosti vrstvy. S jeho pomocí lze také určit tzv. počáteční stav, což je chování vrstvy při jejím zobrazení na obrazovce, tisku a exportu dokumentu do jiného formátu: každé z těchto nastavení může být odlišné. Využití uvedeného typu nastavení naznačujeme dále v tomto článku. K tomu, aby byla tato nastavení brána v potaz je ovšem zapotřebí zapnout odpovídající volbu (Povolit nastavení stavu vrstvy podle informací uživatele) v předvolbách Spouštění. Konečně lze v rámci panelu Vlastnosti vrstev změnit i pojmenování vrstvy, což je možné i u vrstev uzamčených.

Nastavení vlastností vrstvy.

Navigace ve vrstvách

V Acrobatu lze také do daného dokumentu vložit záložky či cílová místa, která mění nastavení vrstvy poté, co uživatel klepne na daný navigační prvek. V obou případech lze ovlivnit jak viditelnost zvolených vrstev, tak například úroveň zvětšení na cílové pozici apod. K interaktivní kontrole zobrazení vrstev pak lze použít i komplexnější akce, vytvořené pomocí JavaScriptu a přiřazené například formulářovým prvkům. Podrobnější popis příslušných nastavení ovšem překračuje rámec tohoto článku a uživatele zde odkazujeme na odpovídající dokumentaci.

Slučování vrstev

Jednu nebo více vrstev PDF dokumentu lze sloučit do zvolené cílové vrstvy a to s pomocí příkazu Volby-Sloučit vrstvy v záložce Vrstvy. Ten nabídne dialogové okno, ve kterém uživatel volí v seznamu všech vrstev vrstvy ke sloučení a vrstvu cílovou. Možné je také sloučení všech vrstev, a to příkazem Sloučit vrstvy do jedné. V obou případech se jedná o nevratnou operaci! Sloučení vrstev je vhodným krokem například při optimalizaci objemu dokumentu nebo v případě, že kombinujeme více PDF souborů příkazem Vytvořit PDF z více souborů.

aavr4f.gif

Dialog pro slučování vrstev.

Využití

Po přiblížení možností, jaké nabízí Acrobat pro vrstvy v PDF, je asi nasnadě, jakými různorodými způsoby lze zmíněné prvky použít v oblasti publikování. Zajímavé mohou být například nabídky alternativ návrhu ke schválení: návrhář vytvoří různé podoby pozadí, loga apod., které pak může zákazník v PDF dokumentu přepínat a vybrat z nich tu nejzajímavější. Lze také vytvářet různé mutace téže publikace, lišící se například rozlišením, jazykem či cenovými údaji. Přepínání verzí je přitom možno založit na výše zmíněných interaktivních prvcích typu záložek či formulářových prvků. Možnost odlišného nastavení vrstvy pro zobrazení, tisk či export lze použít například v případě ochrany autorských práv: do publikace se umístí odpovídající vrstva, která se nezobrazuje, ale tiskne a exportuje. Nepřeberné možnosti se naskýtají v případě multimediálních prezentací a elektronických formulářů. Konečně jsou vrstvy velmi užitečné například při práci s mapami a náčrtky a již zmíněnou technickou grafikou.

Závěr

Podpora vrstev v novém Acrobatu je v kombinaci s nástroji z nové Creative Suite i v publikačním průmyslu určitě zajímavá a použitelná. S postupem času se tedy zřejmě dočkáme různorodých využití uvedené funkce, a to i na úrovni odpovídajících pluginů či samostatných aplikací. Zatím se ovšem jedná o téma zcela nové a dosud neprobádané, které bude od uživatelů vyžadovat poněkud jiný přístup k technologii vrstev než v tradičních aplikacích pro tvorbu obsahu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: