Tisk a separace v Adobe Acrobatu 6 Professional - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Go verze

Tisk a separace v Adobe Acrobatu 6 Professional

acrobat 6 acrobat6

23. června 2003, 00.00 | Jak funguje podpora separací v novém Acrobatu? A co dalšího je zde k dispozici v
souvislosti s náročnějším výstupem?

Adobe Acrobat 6 ve verzi Professional sebou přináší podporu separací. Tato funkce, zcela zásadní pro pre-press, dosud v Acrobatu chyběla a uživatelé, kteří chtěli separovat z PDF, museli sáhnout po řešeních jiných výrobců (viz. například naši recenzi pluginu Lantana CrackerJack). Jakým způsobem tedy separace v Acrobatu 6 fungují? A s jakými pokročilými funkcemi se zde ještě můžeme v případě tiskového výstupu setkat? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v našem článku.

Základní tisková nastavení

Výstupní dialog Acrobatu, vyvolaný příkazem File-Print, neobsahuje na první pohled příliš mnoho vylepšení proti předchozí verzi. Nalezneme v něm standardní funkce pro výstup celého dokumentu či zvolených stránek na zařízení, jehož ovladač je nainstalován v systému. Z méně tradičních funkcí přijde vhod zejména variabilní přizpůsobení výstupu tiskovému médiu (roztažení či naopak zmenšení na celou velikost stránky, automatická rotace, centrování). Provedená nastavení lze přímo v okně tiskového dialogu kontrolovat v malém náhledu (tato funkce se tomu, co nabízí například již zmíněný CrackerJack, rozhodně nevyrovná).

Základní tiskový dialog Acrobatu.

Nastavení separací a další pokročilá nastavení

K tomu, aby se uživatel dostal k nastavení separací a dalších pokročilých funkcí, musí stisknout tlačítko Advanced, které jej přepne do okna Advanced Print Setup. Je ovšem třeba poznamenat, že většina z dále popisovaných voleb, a to zejména co se týká separací, je dostupná pouze pro postscriptová zařízení - náhledy separací na laciných stolních tiskárnách tedy s pomocí těchto nástrojů uživatel nevyrobí.

a6sep2f.gif

Pokročilá tisková nastavení Acrobatu - dialog Output.

Hned první, čeho si můžeme v okně pro pokročilá nastavení povšimnout, je možnost uložení jeho konfigurace do souboru pro pozdější použití. To je velmi praktická funkce, která jistě přijde vhod. Jejím nasazením se totiž značně šetří čas a eliminují možné chyby zvláště u často opakovaných úloh.

Nastavení separací se zadává zejména v dialogu Output. Způsob separování se přitom určuje v položce Color, přičemž zde lze (mimo kompozitního výstupu) volit mezi host-based a in-RIP separacemi. (In-RIP musí být podporován použitým ovladačem výstupního zařízení.) Určení plátů, které mají být odeslány k výstupu, se pak nastavuje v dolní části zmíněného dialogového okna, v tzv. Ink Manageru. Zde lze také zapnout převod přímých barev na procesní, ne však jejich přemapování - tuto funkci Acrobat stále nenabízí. Mimo výše zmíněného miniaturního náhledu v okně tiskového dialogu lze využít i preview separací přímo v prostředí Acrobatu. (Odpovídající příkaz nalezne uživatel v nabídce Advanced.) Tato funkce umožňuje při prohlížení vypnout barvy zvolených plátů, a to jak pro procesní, tak i přímé barvy. Navíc nabízí funkci jednoduchého densitometru - poté, co uživatel přemístí kurzor nad zvolenou oblast stránky, zobrazí se mu aktuální nastavení podílu jednotlivých barevných komponent separace.

Dialog pro náhled separací.

V závislosti na volbě výstupu jsou pak v okně Output k dispozici další volby, kterými může uživatel jednak doladit vzhled výstupu a jednak použít výstup pro speciální účely.

Volba Screening zde dovoluje nastavit hustotu polotónového rastur. Volba Flip umožňuje výstup různě překlopeného obrazu, což je volba důležitá při výstupu na film. Další skupina voleb se týká správy barev, přičemž mnoho novinek oproti předchozí verzi Acrobatu, resp. systému správy barev, používaném v současnosti v pre-pressových nástrojích Adobe, zde nenacházíme. Stejně jako dříve tedy uživatel může nechat řídit výstup s použitím některého z ICC profilů dostupných v systému (několik typických pro tiskové provozy USA, Evropy a Japonska je dodáváno přímo s Acrobatem), přenechat správu barev na výstupním zařízení nebo informace správy barev při výstupu zcela vypnout. Volba Apply Working Color Spaces umožňuje při výstupu použít pracovní barevný prostor, nastavený v preferencích Acrobatu, volba Apply Proof Setting nastavení kontrolního náhledu.

V případě volby kompozitního výstupu je možná simulace přetisků. Jsou-li v PDF souboru použity obrázky ve formátu JPEG2000 (podpora tohoto standardu je opět novinkou Acrobatu, resp. PDF 1.5), umožňuje odpovídající volba kontrolu jejich výstupního rozlišení (buďto se přebírá maximální hodnota z obrázku nebo nastavení v dialogu Transparency Flattening, o kterém hovoříme dále). Pokud dokument obsahuje trappingové anotace, lze je po zapnutí odpovídající volby zužitkovat v zařízení, které podporuje in-RIP trapping.

Neodmyslitelným prvkem separací jsou tiskové značky. Acrobat zde umožňuje prostřednictvím dialogu Marks and Bleeds použít nejrůznější typ těchto informací, od ořezových a pasovacích značek přes colorbary až po informace o souboru. Umístění a vzhled těchto prvků jsou ovšem napevno dány (lze pouze přepnout mezi západním a východním /rozuměno asijským/ vzhledem), potřebné informace se přebírají z PDF dokumentu (crop či trim box aj.), využít lze nicméně i informace o značkách, vložených zde zdrojovou aplikací dokumentu.

a6sep4f.gif

Nastavení tiskových značek.

Kontrola průhlednosti

Stále častěji je v dnešních pre-pressových aplikacích využívána průhlednost. Kontrole jejího výstupu v rámci Acrobatu resp. námi popisovaného okna Advanced Print Setup, umožňuje dialog Transparency Flattening. Odpovídající volby zde umožňují nastavit způsob, jakým budou sloučeny překrývající se objekty a provedeno rastrování. Nastavení míry rastrování se zde provádí pomocí jezdce, mimo toho lze určit například výstupní rozlišení rastrované grafiky a přechodů a dále převedení textu či tahů na obrysy či oříznutí složitých oblastí. Způsob kontroly je zde tedy obdobný tomu, co znají uživatelé z jiných pre-pressových aplikací Adobe (InDesign, Illustrator).

a6sep5f.gif

Kontrola průhlednosti při výstupu.

Obdobně jako u separací lze i sloučení průhlednosti kontrolovat prostřednictvím náhledu. Odpovídající funkce (opět se aktivuje v nabídce Advanced) zde nabízí okno, ve kterém uživatel může interaktivně měnit výše popsaná nastavení a sledovat detailně jejich dopad na podobu výstupu. V budoucí verzi Acrobatu by pak uživatelé jistě přivítali možnost uložit výsledek zmíněných nastavení do nového PDF dokumentu.

Náhled průhlednosti.

Nastavení PostScriptu

Pro úplnost bychom neměli vynechat ani poslední skupinu nastavení pokročilého výstupu, která umožňuje konfigurovat parametry generovaného PostScriptu. Mimo jiné zde lze kontrolovat přenos písem, PS form objektů a na zařízení závislých parametrů (přenosová funkce, podkladová barva). Většina těchto funkcí byla nicméně k dispozici již v minulé verzi Acrobatu a nelze je tedy považovat za nové vylepšení. S mnohými z nich je navíc lepší neexperimentovat a raději ponechat příslušná nastavení na výstupním zařízení.

a6sep7f.gif

Kontrola postscriptových nastavení.

Export do PostScriptu či EPS

Přímý výstup nemusí být jedinou formou nasazení separací. V úvahu přichází ještě další zpracování, spočívající například ve vyřazování stránek či OPI záměnách pomocí odpovídajících aplikacích. K těmto účelům, ale také například pro přípravu dat pro přenos na jiné pracoviště, je vhodné využít exportní funkci Acrobatu (File-Save As), umožňující generovat odpovídající postscriptové či EPS soubory s možností kontroly prakticky všech nastavení, která jsme popsali výše a doladěním dalších parametrů, spojených například s výstupním kódováním (binární, ASCII), fonty, obrázky či náhledy (u EPS).

Závěrem

Podporou separací i dalšími pokročilými tiskovými funkcemi, jako je kontrola průhlednosti, se Acrobat ve verzi 6 Professional opět dostal blíž k náročné předtiskové přípravě. Jeho nástroje zde postačí k realizaci většiny běžných úloh, spojených zejména s osvitem, pro ty, kdo potřebují při výstupech více "kouzlit" (například s barvami) tu jsou k dispozici i nadále specializované pluginy jiných výrobců. Víc než kdy jindy pak v případě profesionálního výstupu platí, že nestačí jen odpovídající nástroje, ale je zapotřebí i kvalifikovaných uživatelů, kteří na základě znalostí a zkušeností ví, co konfigurovat a co raději ponechat na nastavení samotného PDF dokumentu nebo výstupního zařízení.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: