Preflight: Callas Software - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

Preflight: Callas Software

18. září 2002, 00.00 | Potřebujete-li provádět preflight a automatizované zpracování souborů ve formátech PostScript, PDF a QuarkXPress,
neměli byste přehlédnout produktovou nabídku společnosti Callas Software.

Německá softwarová společnost Callas Software patří k těm výrobcům preflightových aplikací, kteří své produkty zaměřují na workflow, využívající soubory ve formátu PostScript (dále jen PS), PDF a QuarkXPress. Hlavní odlišnost produktového portfolia Callasu proti konkurenci lze přitom vidět v komplexnosti nabízených řešení: mimo vyloženě preflightových aplikací zde nalezneme i produkty, které svými funkcemi výrazně napomáhají bezproblémové tvorbě a výstupu souborů ve výše uvedených formátech. Jedná se přitom o řešení modulární, umožňující využívat nejrůznější produktové sady, sestavené podle potřeb toho či onoho provozu. Takováto modularita garantuje nejen pružné a flexibilní zpracování, ale rovněž dobrou kontrolu investic (Uživatel platí pouze za takové funkce, které skutečně potřebuje.).

Právě nastíněnou obecnou charakteristiku nyní doplníme přehledem konkrétních produktů Callas Software určených k výše uvedenému účelu. Představíme přitom nejen čistě preflightové aplikace, ale i ty nástroje, které zde možnosti preflightu násobí a významně doplňují.

pdfInspektor2

Bezesporu klíčovým preflightovým produktem v nabídce Callas Software je pdfInspektor2. Jedná se o plugin Acrobatu, určený k automatizované kontrole a opravám PDF souborů. Jeho kontrolní činnost se řídí profily, založenými na pravidlech, složených z jedné nebo více podmínek. K dispozici je okolo 400 různých podmínek, umožňujících kontrolu nejrůznějších problémových prvků (text, obrázky, barvy aj.)

Po aplikaci profilu má uživatel možnost procházet jednotlivé problémové prvky PDF dokumentu ve vizuálním prostředí (funkce Snap), vedle toho je k dispozici i vizuální report v PDF, obsahující názorný seznam chyb spolu s jejich popisem. Konečně lze vytvořit i protokol ve formátu ASCII či XML.

Činnost pdfInspektora je možno automatizovat pomocí aplikace AutoPilot (podrobnějšímu přiblížení tohoto produktu se věnujeme dále). Takováto automatizovaná kontrola umožňuje současnou kontrolu mnoha PDF souborů. Podle výsledků kontroly jsou zpracované soubory tříděny do složek a odpovídajícím způsobem směřovány k dalšímu zpracování jinými aplikacemi.

Pozornost zaslouží v pdfInspektoru také podpora standardu PDF/X. Produkt totiž dokáže provádět kontrolu na shodu jak s PDF/X-1a (bezpečné prepressové podklady, omezené na použití CMYK a přímých barev), tak PDF/X-3 (proti X-1a je podporována i správa barev s využitím barevných prostorů ICC a Lab). V případě X-3 dokáže přitom Inspektor nejen provádět kontrolu, ale rovněž vkládat i extrahovat odpovídající ICC profily. (Podpora X-3 v produktech Callas Software příliš nepřekvapí, protože jeden z vlastníků této firmy, Olaf Drümmer, patří k hlavním iniciátorům vzniku uvedeného standardu.)

PdfInspektor2 umožňuje i tvorbu a kontrolu PDF/X-3.

PdfInspektor je k dispozici v několika různých verzích. Zdarma je k dispozici PDF/X-3 edition, určená k revizi souborů na kompatibilitu s uvedeným formátem. Ta ovšem postrádá možnosti pokročilé kontroly, korekcí a automatizace, které jsme popsali výše. Ty jsou k dispozici až ve verzích Gold (149 dolarů; pokročilá kontrola a korekce) a Auto (749 dolarů; automatizovaná a centrálně řízená práce v prostředí velkých provozů). Pro vývojáře je k dispozici knihovna, umožňující využívat funkce Inspektora v různých workflow bez Adobe Acrobatu (cena na vyžádání).

MadeToPrint

Tento plugin Acrobatu slouží k automatizovanému tisku PDF souborů na nejrůznějších zařízeních nebo do EPS či PS souborů. Jeho hlavní funkcí je možnost uchování a opakovaného aplikování týchž tiskových nastavení v podobě profilů. Z jediného souboru lze prostřednictvím MadeToPrint naráz vygenerovat několik různých typů výstupů k různým účelům. Takováto forma práce pochopitelně výrazně šetří čas a práci obsluhy a zároveň eliminuje chyby, vzniklé při nesprávném manuálním zadání parametrů. Vedle zmíněné automatizace je k dispozici využití řady doplňkových výstupních nastavení, jako jsou například různě konfigurovatelný Infobar s informacemi o dané úloze nebo též ořezové a registrační značky či In-RIP separace. Při výstupu do EPS a PS lze využít takové funkce, jako jsou změna velikosti či rotace (EPS) nebo rozdělení tiskové úlohy po stránkách (PS). Činnost produktu je opět dále automatizovatelná prostřednictvím AutoPilota. Cena produktu je 349 dolarů. Využití MadeToPrint v prostředí QuarkXPressu a Quark Publishing Systemu (QPS) umožňuje odpovídající extenze, nabízená opět za 349 dolarů. K dispozici je i její rozšířená verze Plus, umožňující automatizované generování interaktivních prvků a použití pdfmarks ve vytvářených PDF souborech. Cena tohoto produktu je na vyžádání.

AutoPilot

Prostředek pro automatizované řízení řady pluginů Acrobatu od Callas Software i jiných výrobců (např. Quite Software, Apago či Heidelbergu - viz tento přehled). Jeho prostřednictvím lze realizovat i velmi složité produkční úkony bez nutnosti manuálního zásahu obsluhy. Činnost produktu je postavena na horkých složkách. Těm je přiřazena sekvence operací, realizovaných určenými pluginy. O provedení a řízení všech těchto operací se pak stará AutoPilot. Podle výsledku zpracování jsou soubory rozděleny do složek. (Result, Error, Processed). Zajímavou ukázku workflow scénáře využívajícího AutoPilota lze nalézt zde.

Spuštění činnosti AutoPilota se může řídit podle zadaného data, časového intervalu či určené akce. Plánovač navíc dokáže v zadaných časových intervalech restartovat Acrobat nebo celý systém: tímto způsobem se šetří systémové zdroje a eliminuje riziko havárií. Vedle vlastních automatizačních prostředků dokáže AutoPilot efektivně využívat i batch sekvence Acrobatu či systémové skriptovací prostředky (AppleScript, VisualBasic). Schopnostem produktu (resp. slibovaným úsporám času, práce a financí) odpovídá cena, stanovená v současnosti na 1999 dolarů, navíc je samozřejmě třeba brát v potaz investice do produktů, jejichž činnost je AutoPilotem řízena.

Nastavení plánovače AutoPilota.

Produktem obdobného zaměření jako AutoPilot, ovšem určeným pro QuarkXPress a QPS, je AutoPilot XT. K automatizovanému zpracování souborů ve formátu XPressu umožňuje využít jak vlastních extenzí Callas Software (např. Airbag pro kontrolu přetečení textu), tak produktů jiných výrobců. Cena 4999 dolarů naznačuje, že se jedná o řešení orientované na velké provozy.

pdfToolbox

Kolekce šesti pluginů Acrobatu, garantující tvorbu a výstup PDF souborů bez problémů. K dávkové tvorbě PDF z PS a EPS souborů prostřednictvím Acrobatu je zde určen pdfBatchMeister. Pro vytváření EPS souborů z PDF dokumentů pak pdfOutput. Jako preflightový nástroj je nabízen pdfInspektor (nepodařilo se nám zjistit, zda jde o produkt identický s některou z výše popsaných verzí pdfInspektora2). Automatizované využití právě uvedených doplňků zajišťuje pdfBatchProcess Pro. Součástí sady jsou dále pdfCropMarks (pro vkládání tiskových značek do PDF souborů) a pdfCrop&Measure (pro precizní ořez a měření v rámci PDF dokumentu). Sada je nabízena za poměrně zajímavou cenu 299 dolarů, za 369 dolarů ji lze mít rozšířenu o pdfOutput Pro (tisk separací z PDF) a RGBGone (doplněk Quite Software pro konverzi z RGB do CMYK v PDF souborech).

FontIncluder

Označení FontIncluder má v názvu několik produktů Callas Software, starajících se o automatizované vkládání písem (Type 1 a 3, Multiple Master, TrueType) do souborů ve formátech PS, EPS a DCS. Konkrétně se jedná o FontIncluder2/XT (249 dolarů), což je samostatná aplikace doplněná o extenzi XPressu. Dále pak FontIncluder Pro Server (399 dolarů), přidávající k vlastnostem základního produktu možnosti automatizace. Integraci funkcí FontIncluderu do jiných aplikací nabízí FontIncluder2 Library (cena na vyžádání).

Vkládání fontů je možno provádět napříč platformami (např. PC fonty na Macovi a opačně): užitečná funkce pro ty, kdo přijímají podklady z jiné platformy. Kontrolu údajů jednotlivých fontů a případné řešení záměn nabízí FontInspektor. Při vkládání lze velmi senzitivně určovat, co má být vloženo a co ne. Samo vložení provádí produkt na základě analýzy daného souboru a výše zmíněných vkládacích kritérií. O výsledcích zpracování obdrží uživatel podrobnou zprávu. Automatizované využití FontIncluderu umožňuje na Macovi jeho propojení s AppleScriptem a ve Windows řádkové nasazení.

Preference FontIncluderu.

Závěrem

Nabídka produktů určených k bezproblémovému zpracování pre-pressových podkladů je u Callas Software skutečně rozsáhlá, a může oslovit jak malá, tak velká pracoviště. Jako v případech jiných výrobců je možno prakticky všechny zde popsané aplikace odzkoušet formou demoverzí. Po testech v reálných podmínkách pak lze poměrně snadno určit, jaká kombinace produktů (a odpovídající investice) bude pro uživatele tou nejvhodnější.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: