Novinka: Kniha PostScript & PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

Novinka: Kniha PostScript & PDF

10. listopadu 2003, 00.00 | Zajímavou novinkou pro všechny, kteří vytvářejí soubory pro osvit v elektronickém formátu PDF je publikace „PostScript & PDF, pravidla tvorby a předávání PDF dat do ofsetových tiskáren“, kterou vydala společnost Grafie CZ za odborné garance Svazu polygrafických podnikatelů.

Poměrně rychlý přechod z klasického osvitu filmů na technologie CtP je často spojen s potřebou předávání souborů, určených k tisku v elektronické podobě, na místa "s neznámou konfigurací". To je obrovský rozdíl oproti zažitému workflow řady studií a grafiků, kteří již měli odzkoušenou svoji funkční konfiguraci pro jednu konkrétní osvitovou jednotku.
Předávání dat v elektronické podobě - dnes nejčastěji ve formátu PDF či některé jeho striktnější specifikace - vyžaduje maximální porozumění procesu vytváření elektronických souborů do daného formátu a nejlépe určitý "standard", kterým se řídí jak tiskárna tak zákazník. Tento "standard" může mít řadu podob - od tiskárnou dodaného profilu do některého preflight nástroje, nebo v přesně definovaném nastavení Adobe Acrobatu, který se pro vytváření PDF souborů používá v profesionálním prostředí studií nejčastěji. Svůj "standard" si může definovat pochopitelně kterýkoliv subjekt, nicméně právě v popisované oblasti je dobré, aby co nejvíce subjektů pracovalo s daty podobným, nejlépe shodným způsobem. Taková situace si sama volá po nějakých definicích či publikacích, podle kterých by se mohly subjekty připravující elektronické soubory řídit.
Pomyslnou hozenou rukavici zvedla společnost Grafie CZ, která za odborné garance Svazu polygrafických podnikatelů vydala publikaci "PostScript & PDF, pravidla tvorby a předávání PDF dat do ofsetových tiskáren". Publikace vyšla ve formátu B5, rozsahu 112 stran a zknihařená je kvalitní pevnou vazbou V8. Tištěná je částečně barevně.

Obsah knihy je možné rozdělit do dvou základních částí. První se věnuje obecnému popisu jazyka PostScript a formátu PDF v jejich vývoji, obsahu a používání. Druhá část popisuje konkrétní vytváření obou formátů a nastavení příslušných programů.

Konkrétní představu o publikovaných informací si patrně nejlépe vytvoříte z obsahu knihy:

1 PostScript
1.1 Formát PostScriptu
1.2 Historie a verze PostScriptu
1.3 Objekty v PostScriptu
1.4 Tvorba PostScriptu
1.5 Kontrola PostScriptu

2 PDF
2.1 Formát PDF a jeho vlastnosti
2.2 Norma PDF 1.2 neboli Acrobat 3
2.3 Norma PDF 1.3 neboli Acrobat 4
2.4 Norma PDF 1.4 neboli Acrobat 5
2.5 Norma PDF 1.5 neboli Acrobat 6
2.6 Norma PDF/X-1a:2001, PDF X/3:2002
2.7 Adobe Acrobat 5 v prepressu
2.8 Adobe Acrobat 6 v prepressu
2.9 Adobe Distiller 5 v prepressu
2.10 Adobe Distiller 6 v prepressu
2.11 Tiskárna Acrobat Distiller
2.12 Export PDF z aplikací
2.13 Zásuvné moduly pro prepress

3 Pravidla tvorby a předávání PDF dat do ofsetových tiskáren
3.1 Geometrie stránky
3.2 Barevnost tiskových dat
3.3 Postup tvorby PDF dokumentu
3.3.1 Tvorba korektního PostScriptu
3.3.2 Tvorba korektního PDF přes Acrobat Distiller 5
3.3.3 Tvorba korektního PDF přes Acrobat Distiller 6
3.4 Fonty
3.5 Přetisky a trapping
3.6 Převodní funkce, rastrové informace, OPI
3.7 Přímé barvy
3.8 Kontrola dat a odstranění chyb
3.9 Digitální nátisk
3.10 Maketa tiskoviny
3.11 Objednávka zakázky

4 Pravidla na jednu stránku anebo "desatero"

Závěr
Kniha na první pohled zaujme kvalitním zpracováním. V dnešní době lepených paperbacků vytváří V8 v kombinaci s částečným barevným tiskem dojem velmi seriózní publikace. Na knihu formátu B5 je velmi netradičně řešena sazba - zvolená třísloupcová sazba (plus užší čtvrtý sloupec s "poznámkami") umožňuje umisťování screenshotu v optimální velikosti (1 nebo 2 sloupce) a opticky působí kniha při listování příjemně a velmi plně. Úzké sloupce o třech, čtyřech slovech, se bohužel někdy hůře čtou a čtenář se může na stránkách občas cítit ztracen. To je patrně to nejzásadnější co bych knize vytkl. Publikace bude však jistě používána spíše jako manuál, než kniha, kterou by si člověk pročet jedním dechem a po této stránce bude odvádět dobrou práci. Budete-li hledat význam určité obrazovky Adobe Acrobatu, pak ji v knize patrně naleznete otištěnou včetně popisu jednotlivých políček.

Co se samotného obsahu týče - v knize naleznete jak všechny zásadní informace o jednotlivých verzích Acrobatu (až do nejnovější verze 6), tak popis všech nastavení, se kterými se běžný uživatel při práci s tímto nástrojem setkává. Podrobně jsou v knize vysvětlovány i základní termíny a technologie, které s danou problematikou souvisejí (přímé barvy, přetisk, trapping, fonty a podobně). Poslední kapitola knihy je věnována i nastavení programu Enfocus PitStop, který se často používá pro kontrolu a odstraňování chyb v PDF dokumentech.

Publikace PostScript & PDF uceleně shrnuje informace, které by měl znát každý, kdo vytváří elektronické soubory k osvitu. Hodnotnou součástí knihy jsou profily "správného nastavení" pro použití v Adobe Acrobatu nebo programu PitStop - ty nejsou dodávány na CD, ale jsou ke stažení na internetové adrese www.grafieacademy.cz/download/d_pspdf.html. V tiráži knihy je uvedeno zhruba 20 jmen osob a firem, které se podílely na testování a konzultacích vytvořených profilů a lze tak předpokládat, že půjde o nastavení, s jejichž pomocí se běžný uživatel vyvaruje potenciálních problémů a překvapení. Ostatně vzhledem ke způsobu veřejného publikování souborů je i bez knihy možné si nastavení stáhnout, vyzkoušet a používat. To však nemění nic na skutečnosti, že i samotnou knihu bych doporučil každému, kdo si chce udělat v oblasti přípravy elektronických dat k osvitu jasno. Grafie zasílá knihu za cenu 199 Kč, což je částka, kterou se jistě do informací tohoto typu vyplatí investovat.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: