MathMagic: výkonná řešení pro sazbu matematiky - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

MathMagic: výkonná řešení pro sazbu matematiky

sazba

12. prosince 2003, 00.00 | Jaké vlastnosti nabízí různé verze produktu, určeného k tvorbě matematických výrazů pro
profesionální sazbu? A má pravdu jeho výrobce, když o něm hovoří jako o nejlepším řešení
daného typu na světě?

Publikování matematiky má své nároky, specifika a produkty. Čtenáři Grafiky se o tom mohli podrobněji přesvědčit v některých našich dřívějších článcích, zejména těch, které se týkaly produktů společností MacKichan Software a Design Science či sázecího systému TeX (základní přiblížení, komerční implementace, LyX).

Oblastí, ve které publikování matematiky představuje zřejmě největší oříšek, je pre-press. Hlavním problémem je absence odpovídajících zabudovaných nástrojů v sázecích aplikacích typu InDesign či QuarkXPress (pomineme-li skutečně jen základní prostředky, umožňující například sazbu rovnic a zlomků). Nasazení snadno dostupných prostředků pro tvorbu matematiky typu Equation Editor (editor rovnic pro Microsoft Word) je zde přitom především z hlediska kvality výstupu nevhodné.

Najdou se nicméně i řešení, umožňující sazbu matematiky řešit uspokojivě. Ti, kdo jsou ochotni naučit se bezplatný TeX, mohou obvykle využít cestu, při které nejprve zmíněným produktem vysázejí odpovídající výraz, ten pak převedou do PDF či některého grafického formátu (EPS, JPEG apod.) a vloží do dokumentu sázecí aplikace. Daní placenou za tuto možnost je ovšem potřeba výše naznačeného osvojení si TeXu (nebo zprovoznění řešení typu LyX, Textures apod. nabízejících přece jen poněkud "více WYSIWYG" editaci) a poměrně komplikovaný proces převodu i zpětných úprav vložených výrazů.

Jako podstatně výhodnější z hlediska kvality a uživatelské vlídnosti, ne však už ceny, se jeví nasazení specializovaných pluginů zmíněných sázecích aplikací. Těch nalézáme nejvíc v případě QuarkXPressu: konkrétně to jsou produkty MathSetter (interpret TeXu v prostředí XPressu, 400 USD) od Blue Sky TeX Systems, PowerMath (interpret vlastního jazyka pro zápis matematiky s úzkou vazbou na extenzi pro sazbu rozsáhlých publikací Kytek Autopage, 650 USD) od PowerHouse Software či XMath (399 USD) od TechBooks. Pro InDesign, ale též zmíněný XPress a rovněž jakoukoli jinou aplikaci, podporující načtení formátů, jako je EPS nebo JPEG, či zpracování výrazů TeXu, jsou zde především řešení společnosti nPine, označená společným názvem MathMagic. O jejich přiblížení bychom se rádi pokusili v tomto článku.

MathMagic Pro

Klíčovým produktem v nabídce nPine je MathMagic Pro Edition (695 USD). Jedná se o samostatnou aplikaci, existující v podobách pro Macintosh i Windows. Pro editaci matematických výrazů nabízí WYSIWYG prostředí, obdobné na první pohled tomu, co poskytují nástroje typu zmíněného Equation Editoru či jeho pokročilejšího souputníka MathType. (Uživatelé, mající zkušenosti s tímto typem aplikací tudíž nebudou mít s přechodem na MathMagic rozhodně žádný problém). Matematický výraz tedy vzniká postupným inteligentním (tj. vzhled rovnice, slotů k dalšímu vyplnění apod. se přizpůsobuje již existujícímu výrazu na základě definovaných pravidel) skládáním zvolených symbolů, operátorů, závorek, zlomků a mnoha dalších prvků matematické sazby. Podporovány jsou samozřejmě znaky řecké abecedy, vedle nich pak je k dispozici řada symbolů dalších: pro kvalitně vyhlížející matematiku nabízí produkt sadu různých písem (ve formátu TrueType i PostScript). Ke vkládání všech prvků jsou určeny odpovídající nabídky a toolbary (zejména Template toolbar, obsahující předdefinované struktury výrazů např. pro matice, odmocniny, integrály aj. a Symbol Toolbar pro vkládání symbolů).

mathmag1f.gif

Základní prostředí MathMagic Pro.

Vzhled vytvořeného výrazu se řídí různými parametry, které lze uložit v podobě stylů a stylových sad. V rámci nastavení stylu resp. samotném formátování se přitom určuje spacing (mezery, omezení velikosti symbolu či části výrazu atp. pro daný kontext), písmový styl pro různé prvky výrazu (funkce, proměnné, vektory aj.) a velikosti písma (základní text, indexy atp.). Funkce Preview umožňuje přímý náhled provedených nastavení bez nutnosti uložení stylu. Zobrazení lze zvětšit až na 3200 procent původní velikosti, speciální zobrazovací mód (Show Controls) umožňuje zobrazit skryté znaky typu mezer a účaří.

Tvorba výrazů je vedle zmíněného inteligentního formátování a podpory stylů maximálně zefektivněna i dalšími prostředky. Uživatel si může uložit zvolený úsek kódu pro další použití v podobě tzv. klipu: ke vkládání a správě těchto prvků je určena odpovídající paleta, soubory s klipy lze přenášet. Tzv. User Item Toolbar je paletkou, do které si může uživatel vložit požadované nástroje pro rychlý přístup. Konečně jsou podporovány i klávesové zkratky: nelze sice měnit jejich nastavení, na druhou stranu jsou ale přiřazeny logickým, snadno zapamatovatelným způsobem a pokrývají většinu vkládaných prvků.

Nejdůležitější je samozřejmě u MathMagic schopnost výstupu. Pro zpracování v dalších aplikacích je klíčová možnost uložit vytvořený výraz ve formátu EPS, dále je podporován JPEG. Produkt rovněž umí zpracovat výrazy TeXu, a to jak na vstupu, tak i výstupu. Neposkytuje ovšem možnost nasazení TeXovské notace při samotné editaci, což je podle našeho názoru značná škoda a asi největší rezerva, kterou MathMagic v současnosti má.

Dialog pro tvorbu stylů.

Pluginy

Jak jsme již naznačili výše, MathMagic Pro je použitelná s InDesignem. Odpovídající plugin (zdarma součástí dodávky MathMagic Pro) zde zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi zmíněnými aplikacemi. Výraz je do sazby vložen coby In-line (v rámci textového rámečku) nebo EPS (v rámci samostatného rámečku) grafika, v případě potřeby je v prostředí MathMagic zpětně editovatelný. Souhra dvou aplikací je vždy poněkud problematičtější (zejména na slabších hardwarových konfiguracích), při našich testech v prostředí InDesignu CZ 2.0.2 jsme navíc zaznamenali určité problémy "kosmetického" charakteru (nesprávný vzhled příkazů). Každopádně je ale popsaná možnost integrace určitě užitečná a pro leckoho zřejmě zcela zásadní.

Možnosti obdobné MathMagic Pro pak nabízí v případě XPressu extenze MathMagic XTension (695 USD). Ta funguje na "nativní" bázi (vše se tedy vytváří přímo v XPressu, bez potřeby nějaké externí aplikace), je ale zatím k dispozici pouze pro XPres 3.3x a 4.x na platformě Mac OS 9.

Personal Edition

Pro uživatele s nižšími nároky na poskytované funkce je k dispozici cenově výhodná MathMagic Personal Edition (120 USD). Výrobce ji směřuje zejména do sektoru, v kterém dnes vládne především MathType - porovnání vlastností obou zmíněných produktů (a také MathMagic Pro) lze najít zde. Pro nezávislé srovnání pak doporučujeme náš článek, přibližující podrobněji schopnosti MathType.

Závěrem

Na produktech nPine se nám líbila zejména jejich univerzálnost, uživatelská přítulnost a kvalita jimi produkovaného výstupu. Méně spokojeni ovšem můžeme být s cenami, za které lze uvedená řešení pořídit. (K dispozici jsou nicméně akademické a množstevní slevy.) Ti, kdo potřebují matematiku sázet pouze občas, zůstanou asi raději u pracnějších či méně kvalitních řešení, o kterých jsme hovořili výše. Vydavatelství, která matematiku zpracovávají často (mimo odborné matematiky a fyziky to může být například technická či ekonomická literatura, takže oblast nasazení je podstatně širší, než by se někomu na první pohled zdálo) a nehodlají svá workflow stavět na TeXu (např. produkce složitěji strukturovaných časopisů či barevných publikací) pak asi nic lepšího (zejména v případě integrace s InDesignem) než MathMagic Pro v současnosti nenajdou.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: