Filmové efekty - 1. díl: základy práce s Adobe Premiere - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

Filmové efekty - 1. díl: základy práce s Adobe Premiere

24. července 2003, 00.00 | V seriálu o filmových tricích a efektech si postupně ukážeme, jak vtipně využít jednodušší efekty, nebo jak zakomponovat do reálné scény počítačem vytvořené elementy z 3D studia. To vše tak říkajíc "doma na koleně". První díl seriálu je určený začátečníkům a slouží k seznámení se střihačským programem Adobe Premiere, který budeme používat.

V seriálu o filmových tricích a efektech si postupně ukážeme, jak vtipně využít jednodušší efekty, nebo jak zakomponovat do reálné scény počítačem vytvořené elementy z 3D studia. To vše tak říkajíc "doma na koleně". První díl seriálu je určený začátečníkům a slouží k seznámení se střihačským programem Adobe Premiere, který budeme používat.

Hlavní použité nástroje:
Timeline Window, Title Window, StoryBoard, In Point, Scrubbing

Úvod:
Podstatou prvních dílů seriálu bude seznámení se s programem Adobe Premiere. Jedná se o střihačský program, který má poměrně širokou škálu možností a dovolí nám vytvořit některé profesionálně vypadající efekty bez použití jiného softwaru. Protože však úplně všechno Premiera neumí, v pozdějších dílech seriálu vytvoříme některé triky v 3D studiu a Premieru použijeme jen jako prostředníka pro kompozici závěrečných scén. Kromě již zmíněných programů Adobe Premiere a 3D studio max využijeme i Adobe Photoshop a také ve světě videa oblíbený VirtualDub.

Na začátek menší upozornění - na některých počítačích Premiera s chutí "padá". Zvlášť pokud například máte speciální hardware pro střih, jako je Matrox RT2000. Navíc časté ukládání projektů, pokud není prováděno pod různá jména, nám nepomůže. Po znovuspuštění programu již nebudeme moci projekt otevřený v době krachu znovu načíst. Avšak nezoufejte, řešení je nasnadě: ukládejte často a pod různá jména, anebo si zapněte v Edit - Preferences - Auto Save and Undo volbu Automaticaly Save Projects. Soubory pak budou ukládány do podadresáře Project-Archive v domovském adresáři Premiery.

Instalace a první spuštění Premiery:
S instalací softwaru by neměly být snad žádné problémy, které by zručný grafik čtoucí tento tutoriál nezvládl. Při prvním spuštění se nás Premiera zeptá, zda budeme k práci používat pracovní režim Single Track anebo A/B editing (viz. obr. 1). Ze svých zkušeností doporučuji spíše A/B Editing. Je v něm lépe vidět na všechny pracovní vrstvy a přechody.

single vs ab
Obr. 1.: Single Track versus A/B editing

Při každém spuštění se nás Premiera zeptá na typ projektu, který chceme zpracovávat (viz. obr. 2).

projekt
Obr. 2.: Volba typu zpracovávaného projektu

Pokud nechceme zrovna grabovat, použijeme pravděpodobně typ projektu PAL Video for Windovs. Nastavení se dá ale vždy změnit v menu Project - Project Settings. V případě grabovaní zvolíme v menu DV - PAL (pokud nepoužíváme kameru v americké normě NTSC) s příslušným nastavením typu snímaného obrazu (normální nebo širokoúhlý) a kvalitou nasnímaného zvuku (32 nebo 48 kHz).

Po volbě typu projektu se před námi objeví spousta okének, mezi nimiž strávíme nejednu horkou chvilku. Avšak překonáme-li všechny nástrahy, odměna bude sladká. Hlavní okna programu jsou: Project, Monitor a Timeline Window. Kliknutím pravého tlačítka myši nad kterýmkoliv oknem, nebo třeba klipem, vyvoláme popup menu, v němž jsou poměrně přehledně seřazeny všechny nástroje, kterých můžeme k práci s daným objektem využít.

V Project Window (viz. obr. 3) jsou zobrazeny všechny soubory, se kterými pracujeme. Koncepcí se velice podobá klasickému Windows Exploreru. Do tohoto okna tedy importujeme všechny soubory, které budeme k práci potřebovat. Dále v něm můžeme vytvářet složky, které mohou být zanořované, jako v klasické adresářové struktuře. Pro přehlednost je dobré složek využívat, zvláště u rozsáhlejších projektů.

project window
Obr. 3.: Project Window

Monitor Window nám umožňuje sledovat, co že jsme to zatím sestříhali. Spuštění/zastavení přehrávání můžeme také provést stiskem mezerníku, což je velice užitečný shortcut.

monitor window
Obr. 4.: Monitor Window

Okno, v němž budeme trávit většinu času je Timeline Window (viz. obr. 5). Zde se provádějí veškeré střihy a přechody. Jak už název okna napovídá, budeme zde pracovat s časovou osou (vodorovná osa). Premiera nám umožňuje, stejně jako Photoshop, použití více vrstev (stop), v Premieře označovaných jako Track, které mohou mít např. různé průhlednosti, čímž můžeme docílit právě spousty zajímavých efektů. Video stop můžeme mít až 99, přičemž stopa s nejvyšším číslem je nejblíže oku, tedy nemůže být jinou stopou překryta.

timeline
Obr. 5.: Timeline Window

K manipulaci s klipy, které umísťujeme na časovou osu nám slouží celá řada nástrojů (viz. obr. 6).

nástroje
Obr. 6.: Nástroje k editaci audia a videa na časové ose

Vysvětlíme si podrobněji funkce jednotlivých skupin.
nástroje1   - nástroj pro výběr klipu
nástroje2   - skupina nástrojů umožňujících různý způsob uchopení a posunu skupiny klipů po časové ose - prosté uchopení skupiny klipů; tvorba virtuálního klipu složeného z označené skupiny; označení a posun celé stopy od určitého místa; označení a posun všech nezamknutých stop od určitého místa
nástroje3   - klasická "pacička" pro pohyb po časové ose
nástroje4   - lupa pro přibližování se k virtuálnímu pásku
nástroje5   - skupina nástrojů pro různé hrátky s videoklipem - posunování; editace se zachováním mezer mezi klipy; u dalšího nástroje roztahování klipu neovlivní jeho In a Out Pointy ale zmenší se nebo zvětší rychlost klipu a tím se "elasticky" roztáhne; posunování původního videa v rozmezí ohraničeném klipem; "slide" editing
nástroje6   - různé způsoby řezání klipů - obyčejné rozříznutí jednoho klipu v určitém místě; rozříznutí všech klipů na všech nezamčených stopách v určitém místě; nůžky vytváří na audio stopě dva body ovlivňující hlasitost
nástroje7   - nástroje pro editaci zvuku - tvorba efektu Fade In / Fade out mezi audio stopami dvou překrývajících se klipů; změna hlasitosti; rozpojení / připojení audio a video stopy jednoho klipu
nástroje8   - změna In a Out pointu klipu

Teď, když jsme si vysvětlili funkce nejzákladnějších oken, jsme připraveni pustit se do tvorby vlastního střihu. Vytvoříme si tedy kratičký filmeček pro demonstraci funkcí a možností Premiery.
Nejprve si kvůli přehlednosti vytvoříme v Project Window pomocné složky (ikonka new bin) se jmény Video, Audio, Obrazky a Titulky. Poté importujeme nějaké videoklipy (videoklipem se myslí jakékoliv nagrabované video, nejen poslední hity z MTV), obrázky a hudbu do Project Window (File - Import) a roztřídíme si je (Drag&Drop) do připravených složek (výsledek viz. obr. 7). Premiera má problémy s načítáním souborů, jejichž audio kodek je formátu AC3. Tedy většinu klasických DVD Ripů do Premiery vůbec nedostanete.

po importu do složek
Obr. 7.: Situace v Project Window po importu a přesunu souborů do složek

K rychlé přípravě hrubého střihu slouží nástroj StoryBoard (File - New - StoryBoard). Metodou Drag&Drop natáhneme videoklipy a obrázky z Project Window do StoryBoardu a v něm je seřadíme tak, jak by za sebou měly podle naší představy jít v čase. U statického obrázku je doba jeho zobrazení v časové ose implicitně nastavena na 6 sekund. Chceme-li, aby se některý klip opakoval ve výsledném střihu na více místech, stačí ho opětovně umístit na příslušná místa ve Storyboardu.

storyboard
Obr. 8.: Pohled na připravený StoryBoard

Pokud jsme seřadili klipy (situaci demonstruje obr. 8), můžeme automaticky vytvořit jednoduchý sestřih pomocí Automate To Timeline (ikonka automate). Objeví se nám okno (obr. 9), v němž můžeme nastavit například použití a délku přechodu pro všechny po sobě jdoucí klipy nebo umístění sekvence vzniklé ze Storyboardu na časové ose.

automate options
Obr. 9.: Okno s možnostmi pro funkci Automate to Timeline

Po potvrzení voleb se na Timeline objeví na stopách 1A a 1B (za předpokladu nastavení projektu jako A/B Editing) klipy tak, jak jsme je před chvílí seřadili. Nyní můžeme použít nástrojů jako například Razor nebo In Point Tool, abychom dále upravili obraz. Budeme třeba chtít zkrátit dobu zobrazování některého z obrázků ze 6 na 4 sekundy: jedna z možností je označit si příslušný klip (v našem případě obrázek), stisknout pravé tlačítko myši, čímž vyvoláme popup menu pro videoklip (obr. 10), v němž zvolíme položku Duration a změníme ji z 0:06:00 na 0:04:00.

popup videoklip
Obr. 10.: Popup menu pro videoklip

Délka zobrazování klipu na časové ose se tedy "ořízne" na první 4 sekundy. Zde je dobré zmínit, že zkrácením trvání klipu na časové ose se neprovede u klasického videa zrychlení zobrazování (jako by byl digitální filmový pás elastický), ale uříznou se vlastně poslední dvě vteřiny. V případě, že bychom chtěli zrychlit plynutí času v klipu na dvojnásobek, museli bychom v menu místo Duration zvolit Speed a "naboostovat" ji na 200 %. Jako reakce na tuto situaci by se potom na časové ose klip "smrsknul" na polovinu.
Ať jsme tedy obrázek na Timeline zkrátili jakkoliv, pravděpodobně se nám objevila mezera v obraze (viz. obr. 11).

mezera
Obr. 11.: Mezera na Timeline

Odstraníme ji jednoduše použitím již dříve zmíněného nástroje Multitrack Select Tool (ikonka multitrack) a metody Drag&Drop (posuneme všechno za ní na její začátek, čímž zmizí). V případě, že chceme smazat mezeru a klipy před ní i za ní jsou na stejné videostopě, je jednodušší použít funkci Ripple Delete, kterou nalezneme opět v popup menu videoklipu.

Obraz bez zvuku je jako telátko bez hlavy. Přidáme proto do našeho malého dílka trochu muziky, aby to mělo dynamiku a dalo se na to koukat. Najdeme si tedy skladbu, kterou jsme již dříve do projektu importovali, anebo to uděláme nyní. Metodou Drag&Drop vložíme skladbu na některou z volných audiostop. Pustíme-li si nyní naše dílo v Monitor Window, měli bychom skladbu slyšet.
Kromě hudby samozřejmě můžeme přidat do projektu spoustu zvuků, pokud je máme k dispozici, nebo si je třeba sami nahrajeme.

Tvorba titulku:
Co nám ke štěstí ještě chybí? Hodilo by se vědět, jak se tvoří základní titulky. Není nic snazšího, jen doporučuji - zálohujte projekt! Premiera právě při vytváření titulků ráda "padá".
Dejme tomu, že chceme vytvořit titulek "Pokusné video", který se bude nacházet uprostřed obrazovky po dobu 4 sekund a bude následujícího typu: na počátku se postupně objeví (z maximální průhlednosti přejde plynule v naprostou neprůhlednost) a nakonec se zase plynule ztratí.
Průhlednost titulku vyřídíme později, nejprve si jej musíme vytvořit. Máme k dispozici dvě možnosti. Buď si titulek napíšeme (nakreslíme) ve Photoshopu (jako samostatnou vrstvu) a pak jej importujeme do Premiery (a dále s ním pracujeme jako s obrázkem s alpha kanálem), nebo použijeme přímo jednoduchý titulkovač Premiery. První způsob je vskutku jednoduchý, ale nutí nás mít otevřený Photoshop a v případě, že se nám něco nelíbí na titulku, vždy jej předělat, přeuložit a znovu importovat do Premiery. Vysvětlíme si ale trochu podrobněji druhý způsob.
Titulek vytváříme ve speciálním okně, které vyvoláme z menu šamanským příkazem jako File - New - Title, anebo pomocí popup menu v Project Window. Otevře se nám okno, které vidíme na obr. 12. Je právě tak velké, jak máme nastavenu velikost videa v projektu. Tvorba titulků je ve verzi 6.5 dost odlišná. V tomto tutoriálu pracujeme s verzí 6.0.

titulky
Obr. 12.: Okno pro tvorbu titulků

Obvyklá barva titulků je bílá, proto si nastavíme barvu pozadí na černou a barvu písma na bílou, pokud tak již není nastaveno. Zvolíme nástroj písma (ikonka pismo), klikneme kamkoliv do hlavní plochy a napíšeme text titulku. Pro ukončení zadávání textu stačí kliknout někam mimo oblast, do které jsme psali. Text se tedy vytvořil v jakési oblasti ohraničené čtyřmi body, se kterými lze pohybovat. Pro tuto oblast můžeme (opět přes popup menu) volit jak velikost a typ písma, tak styl zarovnání. Dále jsou k dispozici funkce Center Horizontally a Center Vertically (opět v popup menu), pomocí nichž a blokového zarovnání (Align - Center) umístíme titulek doprostřed obrazovky.

titulek hotov
Obr. 13.: Vytvořený titulek

Oříškem je, jak tento výsledek uložit. Z neznámých důvodů nemají uživatelé Premiery možnost uložit titulek přímo v tomto okně. K tomu, aby se dílo uložilo, musíme okno pro tvorbu titulků zavřít, následkem čehož se nás Premiera zeptá, zda a kam chceme titulek uložit. Po potvrzení jména a cesty k souboru se okno tedy zavře a titulek se automaticky importuje do projektu. Nyní s ním zacházíme jako s obrázkem. Drag&Drop jej přemístíme na Timeline - nejlépe do videostopy s číslem alespoň 2. Defaultně je jeho délka 6 sekund. Zkrátíme délku jeho trvání na požadované 4 sekundy buď změnou In a Out Pointu anebo pomocí Duration, jak již bylo uvedeno dříve v tomto článku, a přemístíme jej na místo, kde se nám bude nejvíce líbit - pravděpodobně někam na začátek sestřihu. Zbývá nám již jen zajistit změnu průhlednosti. Tím, že jsme titulek umístili na videostopu s číslem 2 a vyšším jsme si zajistili, že budeme k mít k dispozici ovládání průhlednosti pomocí speciálního kanálu. Abysme k němu přistoupili, klikneme na malý trojúhelníček vedle názvu stopy (viz. obr. 14), čímž se nám pod zobrazovaným videm ukáže červená čára symbolizující změnu průhlednosti.

pruhlednost
Obr. 14.: Zobrazení informace o průhlednosti

Stačí ji tedy patřičným způsobem upravit vytvořením nových kontrolních bodů. Pro vytvoření nového bodu stačí kliknout kamkoliv na čáru. Pro smazání bodu musíme daný bod přemístit mimo prostor určený ke zobrazování průběhu průhlednosti. Situaci po těchto úpravách je možné vidět na obrázku 15.

pruhlednost2
Obr. 15.: Situace po úpravě kontrolních bodů průhlednosti

Titulek je tedy zcela hotov. K jeho prohlédnutí si ale nevystačíme s jednoduchým Play v Monitor Window, neboť tento způsob zobrazování sestříhaného videa nepřehrává klipy, na něž byl aplikován nějaký efekt, nebo je u něj používán alfa kanál. Abysme viděli výsledek i s titulkem, je třeba buď vyexportovat výsledné video (viz. níže), vytvořit Preview, nebo provést takzvaný "scrubbing". Preview se vytváří tak, že pomocí speciální lišty (viz. obr. 16) označíme pracovní oblast (Work Area) a stiskneme Enter.

preview
Obr. 16.: Tvorba Preview

Podle nastavení v Project - Project Settings - Keyframe and Rendering - Preview se bude různým způsobem vytvářet náhled na pracovní oblast. Většinou však musíme chvíli čekat, než se náhled vytvoří. Nejrychlejším řešením je již zmíněný "scrubbing". Pomocí posunování s indikátorem pozice na časové ose a držené klávesy Alt si můžeme prohlížet celý sestřih včetně efektů. Bohužel ale beze zvuku. Je zřejmé, že pro některé účely se hodí spíše Preview a jindy zase "scrubbing". V případě, že se titulek nechová tak jak by měl - tím mám na mysli průhlednost - černá barva pozadí titulku při vytváření by měla být nyní průhledná, je potřeba s tím něco udělat. Tento problém je způsoben špatným nastavením. Průhlednost černé barvy zajistíme volbou Transparency - Key Type - Black Alpha Matte v okně Effect Controls, které, pokud ho nevidíme, zapneme pomocí Window - Show Effect Controls.

Export videa:
Náš první zkušební sestřih tedy máme v této chvíli vytvořen včetně titulku a hudby. Abychom se jím mohli pochlubit kamarádům nebo užasle zírající konkurenci, je potřeba jej vyexportovat. To provedeme z menu pomocí File - Export Timeline - Movie. Zvolíme jménu souboru a cestu, kde se má vytvořit. Nezapomeneme ale na nabídku s nastavením exportu - Settings, kde si v General Settings ohlídáme, že budeme exportovat celý projekt (Range - Entire Project), ne jen pracovní oblast (Work Area) a to včetně videa i audia. Ve Video Settings zvolíme kodek a jeho nastavení. Pro odstranění prokládání, které se vyskytuje u klasického videosignálu je potřeba ve Special processing - Modify zaškrtnout volbu Deinterlace. Premiera bohužel ale neumí příliš kvalitní deinterlacing. Pro dobrý export videa je potřeba použít ještě nějaký jiný program, jako třeba VirtualDub, nebo NunDub (viz. některý z příštích článků). Potvrzením všech nastavení spustíme finální export. Pozor, pokud během exportu stisknete třeba i v úplně jiné aplikaci, zatímco Premiera bude pracovat na pozadí, klávesu Escape, dojde bez dalšího varování ke zrušení exportu. Někdy to skutečně naštve.

Premiera nám umožňuje použití mnoha jednoduchých nástrojů, které, pokud se dobře zkombinují, mohou vytvořit zajímavé celky. Více ale v některém z příštích dílů seriálu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Digitální video  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: