Co nového u Monaco Systems? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

Co nového u Monaco Systems?

6. prosince 2000, 00.00 | Jaký je pohled pana Vladimira Branicka, obchodního ředitele společnosti Monaco Systems, na problematiku správy barev si můžete přečíst v podrobném rozhovoru.

Nestává se jistě příliš často, aby prodej produktů ve východní Evropě přijel osobně podpořit vysoký manažer zámořské firmy. Proto jsme si nenechali ujít příležitost k setkání s panem Vladimirem Branickim, obchodním ředitelem společnosti Monaco Systems, Inc., který na krátkou chvíli navštívil naší redakci.

Monaco Systems je i u nás dobře známou firmou, zejména díky své aplikaci MonacoEZColor. Ta před časem znamenala jednu z prvních příležitostí, jak na slušné úrovni vytvořit ICC profily základních zařízení. Méně se zatím ví, že společnost je, zejména na americkém trhu, dodavatelem profesionálních řešení pro náročné uživatele, a to pod vlastním jménem, nebo i formou OEM produktů.

Pan Vladimir Branicki dal hned v úvodu najevo radost z toho, že se u nás společnost s produktem MonacoEZColor dobře zavedla. Přesto vidí trochu problém v tom, že v mnoha případech je používán jako náhražka za skutečně profesionální řešení. Je zřejmé, že zde převažují zejména cenové důvody, pro řadu studií, reklamních agentur i třeba produkčních firem je obtížné vydávat statisíce korun za drahá profesionální řešení.
Společnost Monaco Systems zastává přesto podle Vladimira Branickeho názor, že doba právě nazrává, a že je nejvyšší čas orientovat se i u nás v běžné praxi na vysokou kvalitu produkce.
Proto chce v Evropě, zejména východní, více propagovat i svá profesionální řešení, proto tolik podpory produktům MonacoPROFILER a MonacoPROOF. Hlavně posledně jmenovaný má být i odpovědí na menší kupní sílu, protože jeho cena v řádu desítek tisíc korun by jej měla přiblížit i širším vrstvám uživatelů. Důležité je, že oba produkty jsou postaveny na stejných vnitřních algoritmech, proto není nižší cena dosahována za cenu snížené kvality generovaných ICC profilů.
Společnost si jako partnera pro generální distribuci vybrala společnost Quentin, produkt bude samozřejmě dodáván prostřednictvím prodejců.

Návštěva byla spojena s demonstrací produktu MonacoPROOF, který je k dispozici jak pro Macintosh, tak i pro platformu PC, na rozdíl od aplikace MonacoPROFILER, u které se s portací na PC nepočítá.
Je třeba říci, že obsluha programu je skutečně jednoduchá, doprovázená intuitivní nápovědou. Kladem je i obsáhlá dokumentace, která podrobně vysvětluje většinu úkonů i potenciálních problémů. Díky prezentaci máme nyní možnost blíže s novinkou na našem trhu seznámit i čtenáře.

Oba dva dodávané aplikační balíky, MonacoPROFILER a MonacoPROOF jsou, jak jsme již uvedli, navzájem velmi příbuzné. Přesněji řečeno, na MonacoPROOF můžeme pohlížet jako na jednodušší, a hlavně výrazně levnější verzi MonacoPROFILERU (to ale nic nemění na tom, že v obou případech jde o profesionální nástroje).
Pokud bychom měli rozdíl mezi oběma produkty velmi stručně charakterizovat, pak:

MonacoPROOF - vytváří ICC profily monitoru, vstupních i výstupních periferií. Nabízí možnost linearizace tiskárny a editace profilů, nelze však vytvořit linkovaný CMYK - CMYK profil. Na druhé straně obsahuje příjemný 3D prohlížeč gamutů. Podporuje stejné měřící přístroje jako MonacoPROFILER. K dispozici jsou verze pro obě hlavní platformy, Mac i Windows. V tuzemsku se bude prodávat za 62 790 Kč (pro srovnání, cena MonacoEZColor činí 12 560 Kč, cena senzoru MonacoSENSOR 14 260 Kč).

MonacoPROFILER - oproti aplikaci MonacoPROOF umí vytvářet i HI-FI profily v nestandardních barevných sadách. K dispozici je volitelná komprese gamutů, individuální nastavení UCR a GCR, selektivní mapování gamutů, zamykání černé barvy. Pro simulace tisků nabízí PROFILER možnost tvorby linkovaných CMYK - CMYK profilů. Cena v tuzemsku je stanovena na 178 500 Kč.

Vzhledem k hluboké příbuznosti obou aplikací si v následující části článku popíšeme MonacoPROFILER. Funkce, které jsou v produktech PROFILER a PROOF společné, se totiž chovají velmi podobně.

MonacoPROFILER se vnitřně skládá z několika softwarových modulů, které společně pokrývají všechny úlohy, se kterými se v profesionálně pojatém řízení barev prostřednictvím ICC profilů setkáme. Těmito moduly jsou:

  • MonacoVIEW pro vytváření ICC profilů monitoru;
  • MonacoSCAN pro vytváření vstupních profilů skenerů a digitálních fotoaparátů (kamer);
  • MonacoPRINT pro vytváření výstupních ICC profilů. Kromě této základní funkce nabízí opakovanou linearizaci (pro opravu drobnějších odchylek periferie) a zejména možnost tvorby "linkovaných" profilů (device link) pro tiskové simulace;
  • MonacoTWEAK pro editaci existujících ICC profilů.

MonacoVIEW
Postup při vytváření profilu monitoru prostřednictvím produktů různých výrobců (včetně MonacoEZColor) jsme ve Světě tisku popsali již nejednou a prakticky stejně je způsob tvorby profilu implementován i v produktu MonacoVIEW. Protože jde ale o software, řazený do profesionální kategorie, je logické, že provedení je dokonalejší. Poprvé se tu setkáme s typickým rysem obou produktů, PROFILERU i PROOFU. Lepší zpracování detailů aplikací i velmi dobrá dokumentace budou totiž přínosem nejen pro profesionální uživatele, ale ve svém důsledku mohou, paradoxně, znamenat velký pokrok i pro uživatele méně zkušené. Ti doposud v tom, jak zacházet s aplikacemi pro řízení barev, často tápali, a ani slabá, "low-end" dokumentace jim příliš nepomohla.
Konkrétně již nevznikají nejasnosti při nastavování jasu a kontrastu monitoru, výstižně je v dokumentaci i samotné aplikaci pojato i stanovení a simulace bílého bodu či gamma.

MonacoVIEW v současnosti podporuje kromě svého měřícího přístroje MonacoSENSOR i dvě další měřící zařízení od renomovaných firem, kolorimetry X-Rite DTP92 a Gretag Spectrolino. S nastavením monitoru a přípravou ICC profilu "od oka", jak to bylo možné v aplikaci MonacoEZColor, se již samozřejmě u produktu této kategorie nepočítá.

MonacoSCAN
Jak již název napovídá, tento funkční blok má na starosti vstupní ICC profily, a to zejména profily skenerů (přes masivní nástup digitální foto- a videotechniky je skener v profesionální praxi stále nejčastějším vstupním zařízením).
S aplikací je standardně dodáván jen odrazný IT8 terč. Pro skener lze tedy vytvářet jen profily pro skenování neprůhledných předloh (pro digitální fotoaparát to není prakticky žádné omezení). Průhledné (dia) terče je třeba buď dokoupit, aplikace je ale korektní a umožní použít i terče od jiných výrobců.
Pokud jde o profil skeneru, nepřekvapí, že aplikace umí (podle typu vybavení) jak sama skenovat, tak i zpracovat sken externí. Podmínkou je samozřejmě vždy relevantní soubor dat, popisujících měřící terč. Postup při vytváření profilu je opět důvěrně známý - terč je třeba jen správně pozicovat, aby software četl správná políčka, závěrečné vygenerování profilu je otázkou okamžiku.
Dokumentace myslí i na uživatele digitálních fotoaparátů, kteří to mají přece jen o něco složitější. Světelné podmínky se při běžném fotografování neustále mění a jedním profilem je rozhodně nepokryjeme. Pokoušet se získat profil digitálního fotoaparátu má proto smysl prakticky jen při studiové práci, kde máme světelné podmínky pod kontrolou. V dokumentaci je vše přehledně vysvětleno, včetně doporučeného postupu - fotografovat vždy IT terč a požadovanou scénu společně, těsně po sobě a dbát přitom na to, aby mezi snímky nedošlo ke změně osvětlení.

MonacoPRINT
Ze tří základních typů ICC profilů zbývá poslední, výstupní (nebo také jinak řečeno tiskový). MonacoPRINT nabízí možnost generovat profily CMYK, RGB profily (pro některé nePostScriptové tiskárny) a profily pro tisk v šesti barvách (Hexachrome).
Celkem přirozeně je způsobu generování tiskového ICC profilu a variantám jeho základního nastavení (případně korekcí) věnována v aplikaci vyšší pozornost, než dvěma předcházejícím krokům.
Za prvé je tu možnost volitelně zahrnout do výpočtů linearizaci tiskárny. Příslušné okénko najdeme hned na úvodní straně. Po jeho zatržení bude MonacoPRINT tisknout a měřit nejen běžné terče, ale ještě před nimi i linearizační škály (proužky). Je zřejmé, že pokud v první fázi kompenzujeme nelinearity (jinými slovy nerovnoměrnost) tisku, využijeme při tisku měřícího terče i v produkční praxi lépe možností tiskárny. Profil, vytvářený bez linearizace, by popisoval "zbytečně" horší tiskárnu.

Podobně jako v případě skenování, umí aplikace i při tisku postupovat dvěma způsoby - buď tisknout sama, nebo exportovat tištěný dokument pro externí tisk (do TIFFu). Pro tisk měřících terčů nabízí MonacoPRINT možnost volby mezi typem tištěného měřícího terče - na rozdíl od terčů pro skenování je totiž pro tisk možné použít řadu různých variant ("vzorů"). Kromě toho (a několika dalších předvoleb) je ještě možné ve vybraném vzoru ovlivnit i počet barevných polí. To je výhodné zejména pro majitele ručních měřících přístrojů, s nimiž je proměření obsáhlých terčů zdlouhavé a náchylné k chybě. Samozřejmě je tím ovlivněna kvalita profilu, protože měření, vycházející z více odlišných barevných polí, umožní vypočítat přesnější profil. To je ale již otázka zkoušky a zkušenosti, vybrat takový způsob měření, který pro danou technologii a typ tiskoviny poskytne dostatečně přesný profil a přitom bude jeho příprava ještě efektivní.

MonacoPRINT podporuje v současné době automatizované měření přístrojem Gretag SpectroScan, z ručních přístrojů je možné přímo pracovat s přístroji Gretag Spectrolino a X-Rite Digital Swatchbook (DTP22). Kromě toho je možné měřit i bez podpory aplikace, a to prakticky jakýmkoliv přístrojem, jehož výstup jsme schopni převést do ASCII textového souboru (při dodržení normovaných podmínek, tj. typu pozorovatele apod.). Po měření jsou před závěrečným generováním k dispozici obvyklé i méně časté nástroje pro nastavení parametrů převodu do CMYK - jako způsob renderování, generování černé barvy, modifikace průběhu přenosových křivek atd. Rovněž je možné volit matematické rozměry převodní tabulky (to ovlivňuje přesnost a rychlost práce systému řízení barev) nebo odstranit vliv barvy papíru, na který byl nátisk terče proveden.
Aplikace nabízí i možnost následně proměřit linearitu již jednou měřené periferie a jednoduše tak opravit existující profil, stejně tak je možné profil kdykoliv v budoucnu dále modifikovat (křivky apod.).

Mluvili jsme i o možnosti vytvořit linkované profily. Linkovaný profil vzniká "spojením" dvou CMYK profilů - je proto užitečný zejména tam, kde potřebujeme simulovat tisk - to znamená například při simulaci ofsetového tisku na ink-jetové tiskárně. Bez linkovaného profilu bychom museli tiskový dokument buď složitě převádět, nebo tisknout na RIP, který umí odděleně použít profil nátiskové a finální tiskárny (například BEST). Je zřejmé, že linkované profily jsou v tomto ohledu výhodnější, tím více, že v MonacoPRINT jsou i pro linkované profily opět k dispozici rozsáhlé možnosti ladění.

MonacoTWEAK
K profesionálnímu programu patří nutně možnost důkladné modifikace existujícího profilu - jeho ladění. MonacoTWEAK je přesně tento typ aplikace. K dispozici jsou nástroje pro selektivní změny barev, pro editaci saturace a světlosti, pro modifikace CMYK a RGB přenosových křivek, aplikace měří barvy vybraných míst apod. Uživatel má navíc možnost průběžně sledovat vliv provedených změn, protože aplikace zároveň zobrazí dva obrázky - jeden zůstává beze změny, druhý se mění podle aktuálního stavu editovaného profilu.

Nástroje MonacoPROFILER a MonacoPROOF představují zcela jinou třídu aplikací, než jak jsme doposud produkty této společnosti vnímali. Jsou určeny pro nasazení v profesionální praxi, i když jednoduchost jejich použití jistě osloví i řadu "běžných" uživatelů. Náležitě odborně připravenému uživateli pak otevřou cestu k dosažení špičkových výsledků.

Článek byl převzat z čísla 9/2000 měsíčníku Svět tisku, který se na 80-100 stranách každý měsíc věnuje nejaktuálnějšímu dění v oboru pre-pressu a tisku. Časopis v ceně 79 Kč si můžete předplatit na stránkách www.svettisku.cz.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: