Batch & Print Pro: výkonná utilita pro dávkový tisk - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Go verze

Batch & Print Pro: výkonná utilita pro dávkový tisk

27. června 2003, 00.00 | Potřebujete ve Windows organizovaně tisknout velké množství dokumentů různých typů?
Vyzkoušejte sharewarovou utilitu od Traction Software, která toho umí skutečně hodně.

Tisk dokumentů je jednou z nejčastějších činností, s kterou se dnes setkáváme, a to nejen v publikačních provozech. Různorodost zpracovávaných souborů a použitých výstupních zařízení zde přímo volají po nástrojích, umožňující celý proces co nejdokonaleji automatizovat a kontrolovat. Na základní úrovni zde máme zejména systémové prostředky pro správu tiskových front, vedle nich pak existují i specializované utility, jejichž výkonnost, ale i cena jsou skutečně různorodé. V této recenzi bychom se rádi podívali na sharewarovou utilitu Batch & Print Pro společnosti Traction Software, která za rozumnou cenu nabízí poměrně širokou škálu funkcí pro správu tisku v prostředí Microsoft Windows (všechny verze s výjimkou 3.1).

Základní funkce

Základní rozhraní Batch & Print Pro připomíná ze všeho nejvíce tabulku spreadsheetu: jednotlivé řádky zde reprezentují tiskové úlohy, u kterých jsou v příslušných sloupcích indikovány údaje, týkající se například statusu úlohy, názvu a počtu stránek tištěného dokumentu, výstupní složky, parametrů rozšiřujícího modulu (viz. dále) atd. Úlohy resp. dokumenty lze v rámci této tabulky dočasně deaktivovat či zcela ze seznamu odstranit, možné zde jsou rovněž přesuny v pořadí zpracování. Dokumenty sem lze nejsnáze přemístit přetažením ze souborového systému Windows, možné jsou ale i sofistikovanější metody, o kterých si povíme dále.

Základní rozhraní Batch & Print Pro.

Poté, co uživatel sestaví požadovaný seznam, dá stiskem příslušného tlačítka pokyn k jeho zpracování. Batch & Print Pro pak odesílá postupně soubory ve stanoveném pořadí k tisku, samotný výstup zde zajišťuje aplikace, která je přiřazena danému typu dokumentů v rámci systému. Zpracovat lze tedy prakticky všechny typy dokumentů, pro které v systému existuje odpovídající nástroj, korektní přiřazení je zde nicméně již na samotných uživatelích. V rámci seznamu lze měnit nastavení typu a parametrů výstupního zařízení, a to zařazením odpovídajícího konfiguračního souboru (tzv. printer settings file). Mimo samotného rozesílání dokumentů na různá výstupní zařízení lze tuto funkci využít třeba i k přepínání podavačů. Možný je rovněž tisk tzv. separatoru, což je obsah stanoveného souboru, jež se vytiskne před každou úlohou. Pomocí šablon a proměnných lze tuto funkci využít například ke snadné identifikaci výstupů na sdílených tiskárnách.

Při tisku lze využít separátorů.

Pokročilé možnosti volby a zpracování souborů

Jak jsme již řekli, interaktivní volba tažením není zdaleka jediným prostředkem, jak vybrat soubory k tisku. K dispozici je zde i tzv. funkce Bulk. Ta umí do seznamu zařadit všechny soubory zvoleného typu (přípony) z určeného adresáře.

Podstatně automatizovanější zpracování pak zajišťuje tzv. Directory Monitor, což je v podstatě funkce pro tisk pomocí horkých složek. Možnosti Monitru jsou skutečně velmi bohaté. Zpracovat lze pouze zvolené typy souborů, a to i ve všech podsložkách dané horké složky. Každé horké složce může být přiřazen jiný typ tiskárny s jinými nastaveními, dokumenty lze po vytištění přemístit do další složky atd. Sledování složek probíhá v zadaném časovém intervalu, přičemž je možná jeho dočasná deaktivace.

Nastavení Directory Monitoru jsou skutečně bohatá.

Při typických výstupních sestavách přijdou vhod tzv. job soubory, což jsou v podstatě textové dokumenty, obsahující seznam souborů ke zpracování. Uživatel je může využít buďto v grafickém rozhraní Batch & Print Pro, prostřednictvím tzv. Scheduleru (viz. dále) nebo z příkazové řádky. Použití Batch & Print Pro z příkazové řádky pak dále násobí rozmanitost nasazení tohoto produktu v různých dávkových sekvencích, jiných aplikacích atp.

Scheduler a protokolování činnosti

Velmi zajímavým nástrojem Batch & Print Pro je tzv. Scheduler. Jak již název naznačuje, jedná se o prostředek, umožňující provedení tiskových úloh, stanovených job souborem, v určeném čase. Mimo přesně stanoveného času a data je zde možné i periodické opakování, například v průběhu týdne či měsíce, každou hodinu apod. Ve spolupráci s virtuálními tiskovými drivery, umožňujícími mailovat či faxovat, se zde nabízí skutečně různé možnosti použití.

Dialog Scheduleru.

Aktivity Batch & Print Pro jsou uloženy v tzv. Log souborech, odděleně jsou přitom registrovány úspěšně a neúspěšně provedené úlohy. Obsah těchto souborů lze exportovat do formátu CSV, z kterého mohou být údaje ve strukturované podobě načteny například do tabulkových procesorů či databází (sledování a vyhodnocování činnosti a nákladů například pro fakturaci apod. - produkt umí evidovat počet vytištěných stran).

Rozšiřující moduly

Batch & Print Pro dovoluje prostřednictvím rozšiřujících modulů (tzv. addons) zohlednit specifika tisku určitých souborových formátů. K dispozici je zde zejména modul pro PDF, jehož prostřednictvím lze vybrat z tištěného dokumentu pouze určité stránky, změnit verzi výstupního PostScriptu či automaticky přizpůsobit velikost výstupu. Zajímavé možnosti poskytuje modul pro TIFF soubory, nabízející vedle selektivního tisku z vícestránkových souborů také různé možnosti nastavení velikosti a zarovnání výstupu či využití proměnného záhlaví a zápatí. Výběr stránek a použití záhlaví/zápatí pak nabízí rovněž modul pro formát HTML. V úhrnu jsou tedy zatím možnosti uvedených modulů spíše jen střídmé, v budoucnu se lze nicméně dočkat jistě mnoha dalších zajímavých aplikací. (Výrobce ostatně poskytuje odpovídající SDK a také slibuje, že bude reagovat na podněty ze strany uživatelů.)

Nastavení TIFF modulu.

Závěrem

Batch & Print Pro nabízí všem uživatelům Windows poměrně bohatou škálu funkcí pro automatizovaný a dobře kontrolovaný tisk. Ti, kterým koncepce tohoto produktu vyhovuje a smíří se s jeho místy zatím nedopracovaným rozhraním, asi rádi zaplatí výrobcem požadovaných 50 USD a případně se zamyslí i nad investicí do výše popsaných pluginů (HTML - 15 USD, TIFF - 25 USD, PDF - 30 USD). Pro ty, kdo chtějí produkt zatím pouze otestovat nebo jej využít při méně náročných úlohách, je zde časově nelimitovaná zkušební verze, jejíž restrikce spočívá ve výstražných obrazovkách a omezení počtu souborů v seznamu na maximálně 5.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Stolní tiskárny  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: