Amgraf: pokročilá formulářová technologie - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Go verze

Amgraf: pokročilá formulářová technologie

technologie formuláře

20. listopadu 2002, 00.00 | Společnost Amgraf nabízí sérii zajímavých nástrojů pro komplexní formulářové workflow v
oblasti profesionálního pre-pressu. Co umožňuje tomuto proprietárnímu řešení obstát v
konkurenci HTML a PDF formulářů?

Technologie pro tvorbu a zpracování elektronických formulářů mají v dnešním publikačním průmyslu stále významnější pozici. Není divu, neboť jejich nasazení značně zjednodušuje a urychluje zadávání i zpracování uživatelských dat v nejrůznějším typu datových toků. Bezesporu nejrozšířenější formulářovou technologii dnes nalezneme v rámci jazyka HTML - prakticky každá internetová prezentace využívá formulářových prvků pro komunikaci se svými čtenáři. Atraktivní vzhled a kvalitní tiskový výstup spolu s takovými možnostmi, jako je skupinová spolupráce či elektronický podpis nabízí formuláře v PDF. Vedle těchto dvou hlavních technologií pak nalezneme nejrůznější řešení nastupující (např. XDocs Microsoftu) či proprietární. Jedním ze zavedených produktů proprietárního typu je workflow systém společnosti Amgraf, Inc., zaměřený primárně na oblast předtiskové přípravy, o jehož přiblížení se pokusíme v tomto článku.

Jak technologie Amgrafu funguje

Formulářová technologie Amgrafu, označovaná jako MECCA, je modulárním systémem. K dispozici je zde několik nástrojů, lišících se vlastnostmi, operační platformou a pochopitelně i cenou. Tyto nástroje se nyní pokusíme popsat podrobněji.

OneForm Designer
Pod tímto názvem se skrývá aplikace, umožňující tvorbu formulářů v prostředí Microsoft Windows. Existuje ve dvou verzích, přičemž pokročilejší možnosti nabízí podoba mající přívlastek Pro. Na její popis se zaměříme v našem dalším výkladu, případné diference si může čtenář dohledat na serveru výrobce.

K vytvoření formuláře existují v Designeru v podstatě dvě cesty a to buď import z jiného formulářového formátu nebo tvorba ve WYSIWYG prostředí uvedené aplikace.

V prvním případě může uživatel využít export z EPS, PDF a RTF či vlastního formátu Amgrafu Mecca Graphic. Při převodu jsou zachovány původní interaktivní prvky, a tudíž lze touto cestou efektivně využít dřívější práci, vloženou do vytvoření formulářů v některém z uvedených formátů.

V druhém případě má uživatel k dispozici širokou škálu nástrojů nejen pro nastavení samotných formulářových prvků, ale rovněž nejrůznějších grafických objektů zatraktivňujících vzhled formuláře nebo přizpůsobujících jej původní papírové podobě. Konkrétně jsou zde nástroje pro tvorbu grafických objektů (čáry, křivky, výplně, bitmapová grafika aj.), textu (vč. nastavení dělení či prokladu a kontroly pravopisu) a layoutu (zarovnání, rotace, změna pozice či velikosti apod. u jednoho nebo více objektů).
Základní formy využití formulářů Amgrafu.

Nabídka formulářových prvků je skutečně obsažná a plně se vyrovná konkurenčním formulářovým technologiím: k dispozici jsou tedy textová i numerická pole, nejrůznější formy seznamů, tlačítka atd. Pro přesnější a snadnější vyplňování lze využít funkce jako je kontrola vkládaných dat, přednastavené hodnoty, výběr z databází, uživatelská nápověda či automatické kalkulace.

Za propracovanou lze označit podporu profesionálního pre-pressového výstupu. Uživatel má k dispozici systém až 32 vrstev, do kterých může rozčlenit jednotlivé objekty, což lze využít zejména v procesu separací a obecně k velmi variabilnímu výstupu (vytištění pouze zvolených vrstev). Podporován je systém přímých a procesních (CMYK) barev, uživatel má pro oba tyto módy k dispozici odpovídající formu náhledu. Zohledněna je i práce s čárovými kódy, součástí dodávky produktu je rovněž knihovna standardních typů rámečků či pantografů.

Hotový formulář lze uživateli nabídnout jako samospustitelný (.exe) soubor (tzv. e-forms; ke kompilaci je užit překladač Visual Basicu) nebo HTML-stránku či PDF soubor (tzv. I-forms; interaktivita je zajištěna JavaScripty, pro PDF je potřeba speciální PDF Forms Generator Module). E-forms jsou ideální pro lokální nasazení (distribuce e-mailem, na CD-ROM apod.), I-forms pak pro Intranet či Internet. Ke zpracování vyplněných formulářů na straně serveru lze využít jednak software dodaný v rámci produktu (pro Windows či Unix), a dále pak některou ze stávajících serverových databázových technologií (Oracle, MySQL, ODBC aj.). Podporován je i systém digitálního podpisu. Volitelná Stationery Option obsahuje nástroje (šablony, průvodci) pro vytvoření komplexního e-commerce řešení využitelného například pro personalizovaný tisk (vizitky, dopisní papíry, šeky aj.)

MECCA 2000
Pro hi-end nasazení v pre-pressové oblasti je určen systém MECCA 2000 (následník dřívějšího řešení Mecca III). Jedná se o unixové řešení, využitelné v grafickém prostředí X-Windows nebo dávkově. Nástroje pro převod a tvorbu formulářů v podstatě odpovídají výše popsanému OneForm Designeru, na tomto místě se tedy zaměříme na popis zmíněných pokročilých pre-pressových funkcí.

Především je třeba zmínit nástroje pro dávkovou paginaci. Ty umožňují automatizované zpracování formuláře od jeho vyplnění až po finální výstup. K dispozici zde jsou nástroje pro sestavení publikace na základě šablon, kontrolu layoutu, patní poznámky aj. S pomocí uvedené funkce lze tedy zajistit automatizované vytvoření a vytištění nejrůznějších personalizovaných tiskovin od jednostránkových letáků až po brožury či rozsáhlé publikace.


Grafické rozhraní MECCA2000.

Zohledněny jsou rovněž potřeby obalového průmyslu. Podporovány jsou trapping, flexografická distorce a funkce step-and-repeat. Velmi zajímavě působí možnost využití nejrůznějších mechanismů zajišťujících ochranu vytvořené tiskoviny proti padělání (skrytý text, reliéfní pozadí, moiré pozadí aj.). Systém vrstev popsaný výše umožňuje různé formy separací.

Triton
Významným doplňkem výše uvedených produktů je Triton, určený pro vzdálený proofing souborů v MECCA/OneForm formátu. Jedná se o samostatnou aplikaci pro prostředí Windows. Jeho pomocí lze provádět takové operace, jako je prohlédnutí či vytištění dokumentu v uvedeném formátu, zjištění atributů zvolených objektů, proměření nastavení formulářových polí. Výsledek kontroly lze zapsat a odeslat ve formě poznámek. Nasazení Tritonu tedy značně eliminuje chyby před finálním výstupem.

Závěrem

Podrobnější popis formulářové technologie Amgrafu a především způsobu jejího nasazení v kancelářských a pre-pressových provozech výrazně překračuje rozsah jediného článku. Zvídavý čtenář nicméně může sáhnout zejména po on-line ukázkách (I-forms, e-forms, e-commerce), informačních brožurách či workflow diagramech.

I z našeho letmého přiblížení lze nicméně vyčíst důvody, pro které se Amgrafu daří obstát v konkurenci jiných formulářových formátů. Tím hlavním je snaha spojit výhody dvou hlavních technologií pro uvedenou oblast (HTML, PDF) v podobě jediného, modulárního řešení. Dále je to zohlednění nároků profesionálního pre-pressu (barevný tisk, obalový průmysl, ochrana před paděláním) a konečně i možnost vysoce automatizovaného využití formulářové technologie pro personalizovaný tisk.

V našem přehledu chybí ceny uvedených řešení: Amgraf je na svém serveru neuvádí, lze je nicméně získat na vyžádání. Zvláště v případě MECCA 2000 je ovšem hned jasné, že nepůjde o právě laciný produkt. I přes to stojí nástroje Amgrafu za bližší seznámení zvláště těm uživatelům, kteří se pohybují v oblasti digitálního či on-demand tisku nebo pracují s formulářovými technologiemi.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: