EvolGrafix XStudio: výkonné řešení pro SVG grafiku - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Download

EvolGrafix XStudio: výkonné řešení pro SVG grafiku

28. února 2003, 00.00 | Na světě je nové řešení pro SVG, které má opravdu co nabídnout. V naší recenzi si
přiblížíme podrobněji jeho vlastnosti a zamyslíme se i nad oblastmi jeho využití.

Formát pro vektorovou grafiku SVG (Scalabe Vector Graphics) patří bezesporu k nejperspektivnějším nastupujícím technologiím publikačního průmyslu. Důvodů opravňujících k uvedenému tvrzení je celá řada: Jedná se o otevřený standard, za jehož vývojem stojí řada významných subjektů publikačního průmyslu (Konsorcium W3C, Adobe, Apple, Corel, Macromedia, Microsoft, IBM aj.), který již našel svou pozici v produktech řady výrobců (aplikace Adobe a Corelu, WebDraw, SVGMaker, serverové převodníky matterCastu ad.) Svými vlastnostmi splňuje nároky webovského a stále více i klasického a na druhou stranu rovněž mobilního publikování. Díky tomu, že je postaven na XML, jej lze provázat s mnoha dalšími nastupujícími standardy a technologiemi obdobného typu. Mimo bohatých vyjadřovacích vlastností pro statický obsah (text, vektorová a bitmapová grafika) nabízí i řadu funkcí pro interaktivitu a animace. Pro tyto i další vlastnosti je využíván stále více nejen v publikačním průmyslu, ale rovněž například v kartografii, technické grafice či při vizualizaci procesů. (O podrobnější přehled vlastností SVG a produktů pro jeho zpracování jsme se pokusili zejména v tomto článku.)

K tvorbě grafiky ve formátu SVG lze použít především výše zmíněné publikační nástroje společnosti Adobe a Corelu, vedle nichž se dále snaží prosadit řešení některých dalších výrobců. Z nich je zatím zřejmě nejúspěšnější WebDraw společnosti Iasc, vedle něj najdeme i produkty třídy shareware (MayuraDraw) či freeware (Sodipodi). S pokusem o další grafický editor, využívající SVG jako svůj nativní formát, přichází v dnešních dnech dosud nepříliš známá firma EvolGrafix. Zmíněný produkt má název XStudio Next, a o jeho podrobnější přiblížení se pokusíme v této naší recenzi.

Základní charakteristiky

XStudio Next je k dispozici ve třech různých verzích odlišených škálou nabízených funkcí a pochopitelně i cenou. Konkrétně jsou to verze Beginner's Edition (pro začátečníky na poli vektorové/SVG grafiky; od 129 Euro), Standard Edition (vhodný pro pokročilejší uživatele, kteří nepotřebují některé pokročilé vlastnosti; od 329 Euro) a Professional (pro ty, kdo potřebují vytvářet SVG obsah na skutečně vysoké úrovni; od 529 Euro). (Uváděné ceny jsou za elektronickou verzi produktu, dražší jsou verze balené, k dispozici jsou dále i akademické slevy - blíže viz zde.) Konkrétní rozdíly mezi vlastnostmi jednotlivých verzí nebudeme v našem dalším přehledu zohledňovat, zvídavý čtenář je může vyčíst zde.

XStudio Next je dodáváno coby standardní aplikace pro operační systém Windows (98/2000/XP/Me, spuštění ve Windows 95 a NT není testováno a do budoucna podporováno). K dispozici je trial verze, jejíž instalační soubor má cca 9 MB. Tuto trial verzi lze bez omezení ve všech třech zmíněných podobách využívat po dobu 24 dní.

Vlastnosti

V následujícím přehledu se pokusíme o alespoň dílčí přiblížení vlastností, které XStudio Next nabízí svým uživatelům. Musíme přitom předeslat, že škála nabízených funkcí je (zvlášť ve vyšších verzích uvedeného produktu) natolik bohatá, že jsme se skutečně omezili jen na dle našeho názoru nejzajímavější vlastnosti zmíněného produktu. Více se lze každopádně dovědět v propagačních materiálech na serveru výrobce a pochopitelně i při experimentování s demoverzí.

Začněme u samotného editačního rozhraní. To umožňuje práci ve třech módech - vizuálním (pracuje se jako s běžným WYSIWYG grafickým editorem), textovém (upravuje se zdrojový XML resp. SVG kód) a kombinovaném (při vizuální editaci se paralelně zobrazuje a upravuje i zdrojový kód zvoleného objektu). Produkt přitom nabízí takřka dokonalou symbiózu mezi oběma zmíněnými módy, tj. provádí dynamické update zobrazené grafiky i zdrojového textu při provedení změn. K vizuální editaci se nabízejí nástroje, obdobné jiným aplikacím pro vektorovou grafiku: lze tedy vytvářet čáry, polygony, kružnice, obdélníky, malovat od ruky, tvořit výplně, vkládat text atd. Vytvořené objekty je možno aranžovat (přesun pořadí), transformovat (rotace, změna velikosti apod.), sdružovat do skupin a různým způsobem zarovnávat, pro precizní umístění je k dispozici plně konfigurovatelná mřížka. Při editaci zdrojového kódu lze nasadit Validator, umožňující odhalit nekorektní elementy a atributy obrázku. Paleta DOM (Document Object Model) pak nabízí snadnou orientaci ve struktuře obrázku a rychlý přístup k jeho jednotlivým elementům ve WYSIWYG i textovém editačním módu.

xstud1f.gif

Rozhraní XStudia.

XStudio umožňuje práci s vrstvami, což je vlastnost, která není v současné specifikaci SVG podporovaná. Autoři produktu vyřešili problém přidáním vlastního XML-tagu, který je převeden na SVG-kompatibilní prvky při exportu vytvořené grafiky pro publikování ve standardním SVG formátu. Díky podpoře vrstev je tedy možno vyznačit k transformacím skupiny objektů pojmenovaných jménem. Takto vytvořené vrstvy lze obarvit zvolenou barvou, skrývat, uzamykat či přehledně zobrazovat v podobě osnovy.

Jiným zajímavým prvkem XStudia jsou šablony. Jak již název napovídá, jedná se o vzorové dokumenty, které lze použít při vytváření SVG dokumentu. Mimo toho, že takovéto šablony šetří čas s vytvořením opakovaných prvků je pozoruhodná především možnost jejich dynamického updatování. To funguje tak, že ve chvíli, kdy uživatel provede změnu šablony, vyhledá tzv. Template-System všechny soubory, ve kterých byla daná šablona použita a na požádání uživatele do nich zapracuje provedené změny. Takováto vlastnost je jistě cenná zejména při webdesignu, kdy je zapotřebí naráz změnit některé prvky webovské prezentace na všech stránkách.

Obdobnou vlastností je CSS-Styling, tj. formátovací funkce, využívající tzv. kaskádových stylů (Cascading Stylesheets). S její pomocí lze dynamicky změnit vizuální charakteristiky přiřazené jednotlivým elementům obrázku, ať už se to týká textu či grafických prvků. Práce s kaskádovými styly je přitom vyřešena obdobným způsobem, jako je tomu například u formátovacích stylů textových procesorů či sázecích aplikací, to znamená, že vše se snadno a rychle zadává pomocí kontextových menu.

Produkt rovněž řeší dosavadní omezení implementace textu v rámci SVG. Ta totiž nepodporuje dynamické přeformátování textu do odstavců (každý řádek je zapotřebí zalomit odpovídajícím tagem). XStudio zde opět zavádí vlastní tag, který převádí na standardní SVG vyjádření při převodu do publikovatelného stavu, v odpovídajícím editačním okně je přeformátování textu provedeno automaticky. Do textu je dále možno vkládat odkazy, v plné míře je podporováno kódování Unicode.

Editační okno pro vkládání textu.

Nástrojem, usnadňujícím práci uživatele, je tzv. Library. Nabízí opakované využití určených standardních prvků. Ty jsou v daném obrázku obsaženy i při vícenásobném použití pouze jednou, jejich další výskyt je řešen s použitím odkazů - to samozřejmě výrazně šetří objem vytvořeného obrázku. Položkami Library mohou být nejen grafické prvky, ale též výplně či skripty.

Rozhraní Library.

XStudio podporuje ve vytvářených SVG ilustracích v maximální míře interaktivitu a animace. K tvorbě interaktivních atributů lze využít Event-Manager (nástroj pro přiřazení a editaci akcí pro zvolený element) a script-manager (nástroj pro přiřazení a editací skriptů v nejrůznějších formátech)..V případě animací je třeba zdůraznit orientaci na časové vyjádření (na rozdíl od frame-based přístupu) a rovněž možnost animování nejen podle samotných objektů, ale též zvolených cest. Produkt dále podporuje využití zvuku, který sice není zatím zapracován v současné specifikaci SVG, ale je podporován v rámci dnešního nejrozšířenějšího prohlížeče SVG grafiky, kterým je Adobe SVG Viewer. K ozvučení prvků animace je možno použít soubory ve formátech WAV a MP3.

Vytvořenou SVG grafiku lze připravit k okamžitému publikování na Webu pomocí odpovídající exportní funkce. Ta umožňuje vytvořený obsah uložit v podobě standardního SVG, zazipovaného tj. komprimovaného SVG čili SVGZ, XHTML+SVG (XHTML-stránka s vloženým SVG obrázkem), HTML (HTML-stránka s daným obrázkem), Mozilla SVG (soubory kompatibilní dle projektu Mozilla) a Html-Code (kód s odpovídajícím linkem pro využití ve webovské prezentaci).

Závěrem

XStudio Next je zejména ve verzi Professional podle našeho názoru nejkomplexnějším řešením pro práci s SVG grafikou, jaké je v dnešní době k dispozici. Inovativně jsou v něm podporovány i vlastnosti, které současná specifikace SVG nenabízí (vrstvy, zalamování textu, práce se zvukem). Otázkou ovšem zůstává uživatelská komunita, která si jej vezme za své. Pracovníci pre-pressových pracovišť totiž mohou SVG grafiku vyhovující jejich nárokům produkovat dost dobře v Adobe Illustratoru či CorelDraw, pro domácí či kancelářské uživatele je zase XStudio i v Beginner's Edition ve srovnání s jinými nástroji obdobného typu zbytečně drahé. Jako nejperspektivnější odbytiště se tedy může jevit především oblast webdesignu, která ovšem zatím SVG zatím zdaleka nevyužívá v tak velké míře jako jiné, zejména bitmapové formáty. Tato situace se ovšem může v blízké budoucnosti změnit, nehledě na přibývající počet pracovišť, která budou primárně využívat SVG (kartografie, mobilní zařízení ad.). Trial verze XStudia stojí každopádně za vyzkoušení, neboť díky své komplexnosti poskytuje velmi dobrou představu o stávajících i budoucích možnostech nasazení formátu SVG v mnoha různých oblastech.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: