Animatek´s World Builder. - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Animatek´s World Builder.

21. srpna 1998, 00.00 | Jak již název napovídá, je program pro výrobu krajinek, krajin či celých světadílů a to nejen na naší planetě.

Animatek´s World Builder Yosemite Edition ver. 2.0 pro Win 95/NT (dále jen AWB) je výsledkem práce firmy AnimaTek International. AWB existoval již na dosovské platformě a v tuto chvíli je již na Internetu připraven upgrade s novou verzí (výrazně posílenou o nové funkce) ke stažení. AWB, jak již název napovídá, je program pro výrobu krajinek, krajin či celých světadílů a to nejen na naší planetě. Nám tento program zapůjčila firma Visual Connection.

Balení:
Balení V krabici z tvrdého papíru tvarem šanonu potisknuté výtvory tohoto programu najdete CD disk s programem, příručku v anglickém jazyce o více jak 500 stranách, v které se dozvíte jak a na čem instalovat, základní koncepci programu, popis příkazů programu, něco o nastavení programu a vizualizaci v síti a jiné důležité věci. Také zde naleznete průvodce při prvních krůčcích v tomto programu, který Vás opravdu krůček po krůčku vede až ke kýženému cíli. Drobnou vadou na kráse je však to, že si jména souborů v knize neodpovídají se jmény na CD disku a i obsah je pozměněn. V neposlední řadě také dostanete hardwarový klíč, bez kterého toho moc neuděláte.

Instalace:
Na CD nechybí autorun, který Vás uvede do instalačního prostředí AWB. Po udání cesty, kam se má program nainstalovat a po zadání, co všechno má instalátor nainstalovat ( vše zabírá zhruba 362 MB, z toho 215 MB mapy a 125 MB knihovny), se dané soubory začnou instalovat. Také byste neměli opomenout nasunout hardwarový klíč na paralelní port, aby byl vůbec program funkční.

Prostředí AWB:
Spustíte-li AWB, tak hned zajásáte, neboť se před Vámi otevřou čtyři pracovní okna, časová lišta a ikonky pro animaci a pro lupu vpravo dole úplně stejné jako v programu 3D Studio Max. Ovšem po delším pohledu na plochu a několika experimentech s celou plochou, do které jste si otevřeli nějaký z přiložených projektů zjistíte, že jste možná jásali předčasně, neboť tu jsou nejenom odlišnosti (to je samozřejmé a někdy i vhodné), ale i některé věci, které byste určitě udělali jinak. Jelikož s tím ale nic udělat nemůžeme tak Vám teď přiblížím jak celá plocha vypadá.

Plocha - nahled
Po kliknutí se zobrazí celý obrázek.


V horní části obrazovky máte lištu s roletovým menu, pod kterou je lišta s ikonkami nejvíce používaných funkcí, mezi kterými jsou například ikonky pro kvalitu rendrování jednotlivých oken. Když říkám jednotlivých, míním tím tu skutečnost, že si můžete každé okno na ploše nechat vyrendrovat různou kvalitou. Můžete mít pohled z leva pouze z "krabic" (bouding box renderer) nebo jako v našem případě vykresleny všechny čáry (wireframe renderer), pohled ze shora vyrendrován barevnými křivkami označující jednotlivé objekty (skeleton renderer) a pohled kamerou vyrendrován pomocí flat shading nebo jako na obrázku phong shading ( světelné modely ). Phong shading je nejlepší kvalita renderu, kterou AWB nabízí. To znamená, že můžete pracovat v pracovních oknech s kvalitou určenou pro výstup. Rád bych však věděl na jaké konfiguraci PC bych mohl nerušeně a hlavně plynule vytvářet nějakou krajinku s hustým lesem, loukami plnými mihotajících se rostlin ve větru, rybníčkem na jehož vrásčité hladině se odráží běžící mraky. Ale k tomu to zajisté určeno není, i když dnes jsou již určitě systémy, na kterých by to nebyl až takový problém.

Dvě třetiny pracovní plochy zaujímají pracovní okna, se kterými se pracuje stejně jako v Maxovi. Do této plochy si můžete rozložit různý počet oken v různých přednastavených či vlastních seskupeních a samozřejmě různých pohledů. Nebo si do okna otevřete některou z knihoven, abyste pomocí techniky drag & drop nebo-li pouhým přenesením myši vytvořili krajinu z již hotových částí. Toto funguje i opačným směrem, takže můžete takto přidávat do dodávaných knihoven své objekty, které vytvoříte, nebo si vytvořit své vlastní knihovny.
V té poslední třetině je tzv. editor vlastností (Properties editor) skládající se ze tří částí. Nahoře je stromový seznam všech objektů ve scéně (Object tree), uprostřed strom vlastností vybraného objektu (Property tree) a dole jsou všechny parametry u vybrané vlastnosti vybraného objektu. V některých případech zde nejsou jen vypsané parametry s okénky se změnitelnou hodnotou, ale i obrázky mající informační charakter, podle mého názoru provedené velmi nehezky a některé až odpudivě (jinak myšlenka to není špatná).
U horní a prostřední části si jejich velikost můžete zvolit sami (na úkor té druhé) a ve vnitř okna se pohybovat pomocí rolety. Spodní část zabírá vždy alespoň polovinu editoru vlastností a to i když takto veliký prostor nepotřebuje nebo nepotřebujete-li spodní část vůbec.

V dolní části obrazovky pak najdete lištu pro řízení animace i s tlačítkem ANIMATE, jak ji mnozí znáte z Maxe. Vedle této lišty je zde i lišta s Track editorem pro úpravu animace. Obě tyto lišty můžete skrýt a tím si zvětšit pracovní plochu. Nejníže pak najdete informační lištu s ikonkami pro lupu a pohyb v pracovních oknech.

Možnosti AWB:
Dříve než si povíme něco o možnostech AWB, zmíním se ještě o utilitkách dodávaných k AWB. První z nich je Image Viewer pro prohlížení obrázků (pic, gif, pcx, tga, tif, bmp, jpg, iff, cel, Z-buffer) a posléze i uložení načteného obrázku do jiného formátu (pic, tga, bmp, tif, jpg). Jako druhá utilitka je zde Movie Maker na vytvoření animace ve formátu avi z posloupnosti obrázků (pic, tga, bmp, tif, jpg, pcx, gif, Z-buffer). Třetí a poslední utilitkou je Panorama Viewer, který z posloupnosti obrázků opět vytvoří animaci, kterou Vám přehrává do omrzení (ale uložit nejde). A teď již k vlastnímu AWB.

AWB je, jak již bylo řečeno, program pro vytváření krajiny pozemské i nadpozemské. Celou scénu si můžete vytvořit například pomocí knihoven technikou drag & drop. Druhý způsob jak vytvořit scénu je celou si ji vymyslet a "postavit". V praxi se pak asi bude používat obou technik. Pro vytváření scény Vám AWB nabízí následující objekty:
U všech stavebních objektů jdou nastavit základní modifikátory jako jsou změna polohy, měřítka, otočení, nastavení středu objektu a samozřejmě materiál.
Krajina (landscape) se vymodeluje z jednotlivých koster (čar, profilů). Vedle základních modifikátorů je u krajiny i nastavení povrchu a editor oblastí (area editor), v kterém si vyznačíte jednotlivé oblasti např. oblasti, kde budou jehličnaté stromy, kde listnaté a kde jen louka s kytičkami v husté trávě nebo prostě jen přiřazení materiálu, kde bude písek, kde pole či tráva apod.

Area Editor Oblohu (sky) můžete vytvořit pestrobarevnou pomocí mnoha přechodů barev od horizontu až po zenit. Doplnit ji pak o mraky, u kterých lze také nastavit barevný gradient podle libosti, jejich hustotu a základní vzhled a také jejich pohyb po obloze. Při noční obloze pak rozsvítit hvězdičky.
Pokud by se Vám zachtělo mít více než jednu vrstvu mraků, můžete si další mraky s jinými parametry vytvořit pomocí příkazu clouds layer.
Pomocí kostry (skeleton line) vytváříte jakýkoliv další objekt. Vedle klasických modifikátorů je zde i příkaz pro zjemnění (fractal) a opačný příkaz (unfractal).
U všech vodních ploch (water) lze vedle nastavení vln (amplitudy, délky a periody) nastavit i hloubkový barevný gradient a nastavit jak a které objekty se mají odrážet).
Jako jeden ze základních objektů zde najdete i silnici (road template), kterou opět vytvoříte z kostry. Po přiřazení šířky silnice, materiálu a dalších parametrů můžete postavit například i osmi proudou dálnici hned vedle chráněného území.
U světel (light source) můžete nastavit barvu a intenzitu světla a stíny s objekty, které stíny nebudou vrhat.
U každé kamery si můžete nastavit všechny parametry pro vizualizaci, ať již se jedná o kvalitu vizualizacze nebo druh výstupu. Kvalitu vizualizace jsem popisoval již v odstavci o prostředí (skeleton, wireframe, flat, phong) samozřejmě si můžete nastavit kvalitu antialiasingu či rendrování půlsnímků nebo alfakanálu. Animaci vytvoříte pomocí utility Movie Maker z posloupnosti jednotlivých snímků.
AWB komunikuje s 3D Studiem Max pomocí plug-inu Max Communication object. Přes tento plug-in lze importovat i exportovat, nebo-li přenášet objekty, světla a kamery s jejich parametry z jednoho programu do druhého.
Z výše vypsaných příkazů si snad už dokážete udělat obrázek o tom, co AWB umí, a to i když jsem zdaleka nevyčerpal všechny možnosti a dovednosti AWB. Snad jen bych se měl zmínit o skriptovém jazyku, který AWB nazývá L-systém. L-systémem lze doslova naprogramovat krajinu, oblohu, kytičku či jiný objekt a to i s jeho animací nebo-li doslova zrod, růst a život či umírání. Můžete tedy nechat rozpustit sněhové závěje a na vyrostlém trávníků nechat zrodit kytičku (stejně jak je to na přiložených ukázkových animacích u AWB). Jen doplním, že v příručce je o L-systému napsáno více jak 50 stran.

Import:

 • 3DS
 • VUE
 • DXF
 • VistaPro DEM
 • USGS DEM

Export:
 • 3DS
 • VRLM
 • DXF

Minimální (a doporučená) konfigurace Vašeho počítače je dle příručky následující :
 • Pentium (Pentium Pro nebo Dual Pentium Pro)
 • 32 MB RAM (128 MB)
 • 40 MB na harddisku (1 GB)
 • 800x600 grafickou obrazovku s 64k barev (1024x768x16,7mil.)
 • čtyřrychlostní CD-ROM (12xCD-ROM)
 • Windows 95 (Windows NT 4.0)

Závěr:
Prostředí má své klady (podobnost s 3DS MAX), ale i své zápory (hlavně v editoru vlastností). AWB má mimo těchto drobných odlišností ještě jednu zvláštnost (spíše záporného charakteru) a to, že skoro každá operace se musí buďto potvrdit klávesou Enter nebo ESC zrušit (nebo příslušnou ikonkou). Rozhodně lze pomocí AWB vytvořit krásné statické i dynamické scenérie, které doplněné o objekty či celé scény z 3D Studia Max mohou být ještě mnohem hezčí než například lze vidět v počasí na TV NOVA. Animatek´s World Builder 2.0 Standard stojí necelých 43 000 Kč, plug-in pro komunikaci s 3D Studiem Max pak necelých 15 000 Kč, L-systém editor něco přes 12 000 Kč. To vše si ale můžete zakoupit ve verzi Professional něco málo přes 52 000 Kč. Také je možnost dokoupit si knihovnu s více jak 100 rostlinými objekty z 19 druhů a několika zdrojovými kódy L-systémových objektů za 10 000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez 5% DPH.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » 3D grafika  

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: