Allume StuffIt Deluxe 9: revoluce v uživatelské kompresi obrazových dat? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

Saal Digital

 

Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? Nápověda: Logo sponzora soutěže

V dnešní soutěži hrajeme o:Software

Allume StuffIt Deluxe 9: revoluce v uživatelské kompresi obrazových dat?

komprese

31. března 2005, 00.00 | Nová verze populárního kompresního programu slibuje dodatečnou bezztrátovou redukci JPEG
obrázků a fotografií až o třicet procent. Čím je daného kompresního poměru dosaženo a
jaké další vlastnosti StuffItu 9 Deluxe jsou zajímavé pro oblast publikování?

Kompresní programy jsou oblíbenou pomůckou laických i profesionálních uživatelů. Datové archivy, vytvořené s pomocí uvedených programů, lze totiž snáze než původní data přenášet, zálohovat, archivovat či zabezpečit. Hlavním lákadlem kompresních programů bývá nicméně obvykle možnost redukovat původní data na menší objem - uvedená možnost ale příliš neplatí u souborů ve formátech, které již nějakou kompresi používají (PDF, JPEG MP3 aj.). Ke komprimaci lze přitom použít rozmanitých algoritmů, z nichž některé jsou přímo spojené s daným programem, častěji jsou nicméně podporovány v různých řešeních.

Podobně jako v jiných oblastech, i v oblasti kompresních programů o přízeň uživatelů soupeří různé produkty. Ty se oproti příslušným systémovým utilitám či funkcím, zabudovaným v jiných aplikacích (typicky například souborových managerech), snaží nabídnout především lepší integraci s operačním systémem, vysokou uživatelskou přívětivost a v neposlední řadě i kompresní poměry, převyšující konkurenci. Za leadery v dané oblasti lze dnes přitom považovat zejména aplikace WinZip, Win RAR a StuffIt. Poslední jmenovaná ve své nejnovější a "nejexkluzivnější" verzi 9 Deluxe, uvedené před několika dny, nabízí velmi ambiciózně se tvářící kompresní algoritmus, slibující redukovat objem souborů, používajících JPEG kompresi, o až třicet procent. Vzhledem k tomu, že uvedené vylepšení se bezprostředně týká publikačního průmyslu (v JPEG se kódují digitální obrázky a fotografie) a také tomu, že nový StuffIt nabízí i po stránce uživatelských funkcí leccos zajímavého pro uživatele z oblasti publikačního průmyslu, rozhodli jsme se na uvedený produkt a zejména jeho novou kompresní technologii podívat blíže.

Co je StuffIt?

Program StuffIt a s ním spojený kompresní formát bude zřejmě dobře znám především uživatelům počítačů Macintosh: na uvedené platformě si, spolu s jinými produkty výrobce, který se tehdy jmenoval Aladdin Systems (dnes Allume Systems - důvodem změny byly právní spory ohledně názvu), získal značnou oblibu již na počátku 90. let minulého století. (Základní algoritmus StuffItu vytvořil již v roce 1986 tehdy 15letý Raymond Lau.) S postupem času se pak podařilo StuffItu expandovat i na platformu Windows (kde je ovšem konkurence výrazně vyšší), nejnověji se výrobce snaží svou technologii prosadit i na platformách Linux a Solaris. Obdobně jako jiné produkty svého druhu je StuffIt nabízen coby celá produktová řada: na platformě Windows jsou takto k dispozici vedle nejvybavenější podoby Deluxe (cena 40 USD) rovněž Standard Edition (25 USD - méně nástavbových funkcí), Expander (zdarma - pouze dekomprese a dekódování) a SEA Builder (25 USD - tvorba samorozbalovacích archivů), k dispozici je i SDK pro implementaci kompresního engine do jiných produktů. Obdobně bohaté jsou možnosti na platformě Macintosh, jen základní vybavení (kompresní program a SDK) je zatím pro Linux a Solaris.

stuffit9-1f.gif

Základní rozhraní StuffItu 9 Deluxe

StuffIt používá nejen vlastní kompresní algoritmus, ale dovoluje i vytvářet a spravovat archivy v jiných, více jak 25. kompresních formátech (Arc, Arj, ZIP, RAR, CAB, Gzip aj.). Co se vlastního kompresního formátu týče, nabízí StuffIt podporu jednak zavedeného základního formátu (resp. algoritmu), označovaného jako StuffIt (přípona .sit), tak nového, v roce 2002 uvedeného StuffIt X (přípona .sitx). StuffIt X je podle tvrzení výrobce až o 20 % úspěšnější nežli standardní StuffIt a o celých 40 % údajně předčí ZIP. Oproti konkurenci se pak StuffIt X pyšní i podstatně silnějším zabezpečením (512bitové oproti 40bitovému u standardního StuffItu či ZIPu) a schopností obnovy poškozených archivů.

Tolik k základním vlastnostem produktu. Podívejme se nyní na novinky ve StuffItu 9 Deluxe, přičemž nejprve věnujme pozornost tomu zásadnímu: tedy možnosti dále bezztrátově komprimovat soubory používající JPEG kompresi.

Jak je to s kompresí JPEG obsahu?

Nový StuffIt 9 Deluxe umí při vytváření StuffIt X archivu dále zkomprimovat JPEG obsah, a to dosti podstatným způsobem. Podle tvrzení výrobce je to v průměru 28 %, vyšší či nižší kompresní poměr záleží na typu komprimovaného obsahu. Technicky komprese funguje tak, že StuffIt při tvorbě archivu dokáže rozpoznat daný typ obsahu a "překódovat" jej pomocí vlastního, efektivnějšího, bezztrátového kompresního algoritmu.

stuffit9-4f.gif

Tabulka naznačující možnosti nové kompresní metody (převzato z materiálu výrobce, který obsahuje i popis použitých testovacích kritérií)

Svým způsobem se jedná o vlastnost v dané třídě produktů revoluční, neboť například archivátory, používající standardní ZIP algoritmus, nedokáží obvykle JPEG obsah výrazněji či dokonce vůbec redukovat. Možnost podstatně snížit obsah dat, kódovaných pomocí JPEG, a vystavovaných například na Webu, přenášených e-mailem či FTP nebo zálohovaných a archivovaných, je přitom velmi žádoucí jak mezi domácími uživateli (výměna digitálních fotografií), tak profesionály (image-banky, webové prezentace, výměna podkladů v pre-pressu, oběh obsahu v kancelářských provozech či podnicích aj.). Osoba znalá věci by samozřejmě mohla oponovat, že existují i jiné cesty, jak JPEG obsah redukovat (zmenšení rozměrů grafiky, převod do efektivnějšího formátu - snad se konečně jednou dočkáme masivního nahrazení JPEG jeho plánovaným nástupcem JPEG2000), možnost vzít kolekci digitálních fotografií, stiskem jediného tlačítka ji převést do podoby objemově značně menšího archivu a ten poté použít nejrůznějšími způsoby, bez starosti o kompatibilitu (k rozbalení stačí i bezplatný Expander, případně lze vytvořit samorozbalující archiv) či další záležitosti, je ale samozřejmě velmi atraktivní.

stuffit9-2f.gif

Funkce StuffItu jsou k dispozici kdekoli v rámci souborového systému

Není bez zajímavosti, že výrobce deklaruje v současnosti značně ambiciózní plány, co se dané technologie týče. Obdobné možnosti efektivní komprese by se měly objevit i pro 24bitovou (TIFF, PNG aj. - další zefektivnění přinese možnost rozlišovat mezi přirozenými a počítačovými motivy) či indexovanou (GIF) grafiku, pro obsah komprimovaný naznačeným způsobem hodlá výrobce poskytovat odpovídající internetovou službu ke sdílení daného typu obsahu aj. Dalším záměrem je poskytnout uživatelům nový kompresní formát pro počítačovou grafiku, tzv. StuffIt Image Format (SIF). Zatímco v prvním případě je šance výrobce na zúročení snažení značně vysoká, zůstáváme v případě SIF skeptičtí, neboť progresivních kompresních formátů, snažících se zatím víceméně neúspěšně prosadit, je dnes celá řada (již zmíněný JPEG2000, VFZ, GenuineFractals, LuraWave aj.).

K dalším vlastnostem StuffItu 9 Deluxe

Nebude od věci podívat se i na další vlastnosti nového StuffItu Deluxe, které již možná nejsou tak revoluční, z uživatelského hlediska ovšem rozhodně zajímavé. Zmínit lze novou podobu technologie ZipMagic, dovolující se ZIP archivy pracovat způsobem, jako by se jednalo o normální obsah, uložený v souborovém systému. K dispozici je nyní rovněž integrace s antivirovými programy, umožňující kontrolovat soubory při jejich extrahování z archivu. Produkt také nabízí práci v módu konzoly, což umožňuje jeho skriptování. Uživatelské rozhraní by mělo být lépe konfigurovatelné a intuitivnější, zvýšena byla rychlost i efektivnost komprese. K zajímavým funkcím, poskytovaným již v minulých verzích, patří například možnost snadného vytvoření a odeslání archivu pomocí e-mailu či FTP, funkce prohledávání dat v archivech na základě indexů, obsahujících odkazy i na archivy na externích médiích (CD, DVD aj.), integrace s Microsoft Office (tvorba a odeslání archívu jediným tlačítkem z dané aplikace), automatické zálohování či již zmíněné zabezpečení a odolnost proti poškození.

stuffit9-3f.gif

Zajímavá je i možnost prohledávat vytvořené archivy

Závěrem

StuffIt 9 Deluxe určitě zaslouží pozornost i mezi uživateli v publikačním průmyslu, neboť se jedná o prostředek, který kvalitou komprese i ovládání rozhodně nabízí značné zefektivnění práce s objemnými daty, kterých je právě v oblasti publikování víc než dost. Cena produktu (40 USD) nám, vzhledem k jeho schopnostem, přijde adekvátní, na druhou stranu je pravda, že mnoho uživatelů raději dá i tak přednost bezplatným, byť ne tak výkonným řešením. Zajímavé pak bude sledovat, nakolik se Allume Systems podaří prosadit novou technologii komprese obrazových dat, a to jak v rámci StuffItu, tak mimo něj.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

Poptávka bazar

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: