Kapky vody na x způsobů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

IDIF

 

Kde se koná výstava fotografií Luďka Vojtěchovského?

V dnešní soutěži hrajeme o:Photoshop

Kapky vody na x způsobů

9. května 2000, 00.00 | Pojďme si společně vyzkoušet, jak vytvořit v Photoshopu kapku vody – stylizovanou i takovou, která je „jako živá“.

Jeden z mých čtenářů mě požádal o postup tvorby kapky vody. Zkusila jsem tedy pár postupů, jak by se dala kapka vytvořit, a výsledek svého snažení vám předkládám. Najdete zde jak kapky stylizované, podobající se kresbě, tak takové, které jsou "jako živé".

1) Kapka na jednobarevném povrchu

Když se snažíme, abychom vytvořili něco, co bude vypadat jako v reálu, je dobré to z toho reálu odkoukat. Zdá se to sice samozřejmé, ovšem každého to hned nenapadne. Myslí si, že dotyčnou věc dobře zná a může ji z fleku napodobit. Ovšem tento názor se velmi často ukáže být lichým. Co se týče kapky, může se zdát těžké udělat ji realisticky, ovšem když si skutečnou kapku dobře prohlédneme, hned je jasné, že to vlastně musí být náramně jednoduchá věc. Tak předně, co vlastně dělá kapku kapkou? Je to mírně odlišné, jakoby mléčné zabarvení, stín a odlesk světla, na ni dopadajícího. Právě na oné bílé tečce neuvěřitelně záleží. Ale po pořádku:
Na jednobarevné ploše vytvořte kruhovou selekci. Načtěte si panel barev a do pozadí dejte barvu asi o polovinu světlejší než podklad, do popředí pak opět tutéž barvu, ovšem již značně světlou. Vytvořte si nový layer, vyberte nástroj gradient (přechod) - lineární s nastavením z popředí do pozadí (Foreground to Background) a do kruhové oblasti pomocí něj vlijte barvu. Můžete v oblasti ještě trochu ztlumit barvy (Image -> Adjust -> Hue/Saturation; Obraz -> Přizpůsobit -> Odstín a sytost).

Nyní je potřeba vytvořit stín. Pomůžeme si funkcí layeru - pravým tlačítkem myši klikněte na layer s kapkou, vyberte Effects (Efekty) a tam Drop Shadow (neznám přesnou transkripci, která je v české verzi Photoshopu, bude to však zřejmě něco jako Vytvořit stín). Propriety nastavte dle libosti (u demonstračního obrázku bylo nastavení: mód Normal, Opacity 90%, Distance 8, Blur 7). Co se týče úhlu (Angle), je třeba zvolit takový úhel, aby stín byl u světlé části kapky. Může se to zdát nelogické, ovšem tak to na světě chodí ;). Tak, a máme placku se stínem, která se ještě kapce až tak nepodobá. A právě teď je čas udělat poslední krok, a to věc velice triviální, ovšem s fantastickým efektem: bílou tečku :). Použijte pro ni samostatný layer. Umístěte ji do oblasti, která je protilehlá té, u které je stín. Co se týče velikosti, měla by být dosti malinká, a tvaru - je dobré, když má malinko rozostřený okraj, proto ji buď nakreslete štětcem a doprostřed udělejte o trošičku menší tečku tužkou, nebo ji nakreslete rovnou tužkou a pak jí nástrojem pro rozostření (Blur - ikonka s kapkou) malinko zjemněte okraj. A máte hotovo.

2) Kapka na členitém povrchu

Postup je víceméně shodný s předchozím, až na některé maličkosti: Kapka způsobuje efekt lupy, proto povrch pod ní nemůže zůstat nezměněn. I zde tedy označte kruhovou oblast, kde si přejete mít kapku. Potom ji vystřihněte a rozkopírujte do dvou layerů. Na tu ve spodnějším layeru (musí být ohraničená selekcí) aplikujte asi 2x na 100% filtr Spherize (Zaoblení) (Filter -> Distort -> Spherize, Filtr -> Deformace -> Zaoblení).

Nyní přejděte na druhou kopii kapky. Přepněte na nástroj gradient (přechod), v Options (Volby) si nastavte Foreground to Transparency (Popředí do průhledné). Pozor, na panelu Options musíte mít zaškrtnutu položku Transparency (Maska) a pokud možno také Dither (Rozklad), aby byl přechod co nejplynulejší. Barvu vyberte bílou. Pak na výseč aplikujte gradient a nastavte tomuto layeru sníženou míru krytí (Opacity) (dle svého oka, zhruba ale 60-70%).

Nyní se vraťte ke spodnější výseči a vytvořte u ní stín tak, jako u minulého obrázku. Opět dbejte na umístění stínu vzhledem k zabarvení kapky (dejte stín ke světlejší straně). Nakonec udělejte bílou tečku.

3) Kapka na členitém povrchu ozářená sluncem

Tento způsob lze dobře využít na přírodní povrchy, jako je například list. Opět vystřihneme kruhovou oblast a překopírujeme do dalších dvou layerů. Spodnější označíme selekcí, zvětšíme hranici asi o 2-10 pixelů (záleží na velikosti plochy - čím větší, tím větší zvětšení. Hranice selekce se zvětšuje následovně: Select -> Modify -> Expand (Výběr -> Změnit -> Rozšířit). Pak na plochu aplikujeme Filter -> Distort -> Spherize (Filtr -> Deformace -> Zaoblení), a to vícekrát. Okraje trochu zjemníme nástrojem pro rozostření (blur). Na vrchní layer aplikujeme filtr Glass lens z pluginu KPT. Ten vytvoří ozářenou oblast. Lze si však vypomoci i nástroji - štětcem vytvoříme černou skrvnu a štětcem bílou barvou na jedné straně vytvoříme dojem nasvícení. Režim překrývání nastavíme Color Dodge (Zesvětlit barvy). Míru krytí neboli Opacity nastavíme asi na 70-85%. Na zvětšenou zelenou výseč je aplikován Drop Shadow (ovšem velice tenký a světlý).

4) Kapka na členitém povrchu, stékající, ve stínu

Tata kapka vypadá dost odlišně než předchozí. Není tak realistická, ovšem vypadá dost zajímavě a navíc její "výroba" je velmi rychlá, proto ji zde uvádím. Efektu stékající kapky dosáhnete tím, že ji neuděláte kruhovou, ale trochu protáhlou s mírně členitým okrajem. K označení takové oblasti dobře poslouží laso s nastavením trochu vyšší hodnoty Feather (Prolnutí) - to zajistí oblé tvary. Označenou oblast vypoukněte asi 2x filtrem Spherize (Zaoblení), jak je obvyklé. Potom použijte Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask (Filtr -> Zostření -> Doostřit) s nulovou hodnotou fce Threshold (Práh). A je hotovo.

Lucie Kyselová (námět č. 1,2,4)
Zdenko Hlinka (námět č.3)

Další relevantní články:

Knoflík
Ohnivě-duhová koule
Andělský a dábělský kříž
Plastické slunce

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: