Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce
Soutěž

Sponzorem soutěže je:

Saal Digital

 

Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? Nápověda: Logo sponzora soutěže

V dnešní soutěži hrajeme o:

Gamma 2.2 nebo 1.8

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: radimv

23:51:58 25.04.2011

ad "Každopádně - než bych zavedl CMS "NĚJAK" tak ho raději nezavedu NIJAK."

- ještě bych se dotknul té velmi klasické věty od V.Bocha...

-> spousta lidí v oblasti přípravy tisku často mluví o tom že pracují "bez CMS" nebo že ho maj "vypnutý" apod.

Ono je to ale při detailním rozboru trochu úsměvné, nebo alespoň velmi nepřesné vyjádření, protože právě ta tisková data (typicky 4-kanálový CMYK) bez nějakého CMS (nemusí se zrovna jednat o řešení přes ICC profily) na 3-kanálovém RGB monitoru zobrazit nelze (při zachování původní logiky obsahu).

Pokud se nám tedy nějaký soubor dat CMYK zobrazuje na monitoru tak, že to slušně připomíná původní záměr, tak je to známka toho že zřejmě dochází k dosti dramatickému přepočtu 4-kanálových dat na 3-kanálový monitorový výstup a tim je naplněna funkce CMS (snaha o zachování vizuálního obsahu informací).

/pozn. některé aplikace ani nedovolují zobrazit data s více jak 3-kanály pro barevnou informaci/

Aktuálně dominantní standard ICC (od r.1995) neni nutné považovat za "jediné možné" řešení CMS, každopádně se od těch předchozích systémů odlišuje tím že se jedná o systém "otevřený" (a taky cross-platformní), narozdíl od jiných proprietárních ("uzavřených") systémů.


Zatim zdar

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: radimv

22:27:49 25.04.2011

ad "Domníval jsem se, že doporučovaná hodnota gamma 2,2 má hlavní význam nikoliv v tom, že jedině toto číslo je to správné, ale v tom, že je standardní pro všechny používané aplikace i technické prostředky."

- nikoli, rozhodně G2.2 neni nějakým "předepsaným" nebo jinak technicky vynuceným standardem pro aplikace a už vůbec ne "jediným" a navíc pro "všechny aplikace"

- pokud uvažujem o aplikacích s podporou CMS, tak ty fungují na základě "flexibilního" výpočtového aparátu, který si údaje o gradační charakteristice načte jako vstupní parametr z příslušného ICC profilu a následně provede potřebné výpočty (takže toto určitě neni důvod fixovat hodnotu Gamma na jediné číslo)

- výhodnost hodnoty Gamma 2.2 může být celkem výrazná u RGB workflow kde se pracuje dominantně se standardními prostory sRGB/ AdobeRGB, které oba jsou postaveny na gradační křivce Gamma 2.2 což v praxi vede k tomu že neni nutné provádět přepočet z hlediska "rozložení jasů" pokud je zdrojový a cílový prostor reprodukce dat postaven na stejné gradační křivce.
Profitem pak bývá snížení informačních ztrát oproti konverzím mezi prostory s rozdílnou gradační charakteristikou (zejména v 8-bitovém workflow).
/toto už je spíš záležitost pro vážné zájemce o CMS a nikoli pro potřeby běžného uživatele/

- ale např. u přípravy tiskových dat tato "výhodnost" padá silně dolu, protože tiskové procesy se moc často s nějakou Gamma-křivkou neshodují (ucelenější popis přesahuje rozsah tohoto diskusního příspěvku :-)
ad [bold] "Mám na stole dva počítače, PC a MAC. Každý má svůj monitor, nicméně jedná se o stejný typ, pečlivě nastavený a zkalibrovaný. Do obou počítačů nahraju stejný obrázek, fotografii ve formátu JPEG.
Na PC je gamma 2,2, na MAC 1,8. Uvidím na obou monitorech stejný obraz, či nikoliv ?"[/bold]

- něco tady k tomu již řečeno bylo, jinak poměrně inspirativní dotaz, i když má svoje obvyklé "slabiny" v zadání, na kterých se dá ale dobře demonstrovat podstata technického fungování CMS jako systému který byl od počátku koncipován jako "crossplatformní" (nezávislý na operačním systému).

- ve schematu zapojení (nebo demonstraci) bychom to mohli ještě zjednodušit jako 2 počítače připojené k 1 monitoru se 2 vstupy apod.

- k těm "slabinám" zadání:
a) "Každý má svůj monitor, nicméně jedná se o stejný typ, pečlivě nastavený a zkalibrovaný."
- otázka zda je myšleno že jsou oba kalibrované na totožné hodnoty -> tedy naprosto žádný rozdíl mezi monitory?

b) "Na PC je gamma 2,2, na MAC 1,8."
- anebo zda je to myšleno že uvedené rozdílné Gammy jsou nastaveny na monitorech... nebo jsou skutečně uplatněny vysloveně "na PC a Mac", tedy třeba na úrovni OS, nebo grafické karty ještě než videosignál doputuje na vstup monitoru?

/jsem si vědom že půl národa nyní vysloví verdikt o zcela zbytečném "slovíčkaření" a zůstane dál spokojeně ve svém tápání v příliš složitém CMS... které je údajně jednoduché ale ti co ho vykládají to "zbytečně komplikují"/

c) "Do obou počítačů nahraju stejný obrázek, fotografii ve formátu JPEG."
- až extrémně může výsledek záviset na tom jaké informace/motiv jsou v datech obsaženy (B&W, greyscale, RGB, CMYK) zda bude u souboru připojen ICC profil a v jaké aplikaci (s nějakým nastavením) bude soubor zobrazen -> datový soubor vždy zobrazuje/interpretuje v 1. řadě nějaká APLIKACE!!!ad "Uvidím na obou monitorech stejný obraz, či nikoliv ?"

- začnem od těch jednoduchých případů:
1) uvažujme že oba monitory jsou totožné včetně všech nastavených hodnot a na obou strojích běží "stejná aplikace" (např. nějaký Photoshop) s naprosto shodným nastavením správy barev.
-> pokud neni někde mezi aplikací a monitorem aktivní ještě nějaká "korekce" na úrovni OS nebo ovladače graf.karty, pak se ZOBRAZÍ STEJNĚ (resp. měly by, pokud vše funguje korektně, např. vložený ICC profil je kompatibilní s příslušnými verzemi aplikací a OS)
Zobrazení bude stejné i při vypnutí CMS (důsledek shodných zobrazovačů na HW-úrovni).

2) oba monitory jsou nastaveny na jinou Gammu (1.8 vs 2.2) jinak vše zachováno z předchozího zadání.
- tady začíná hrát zásadní úlohu funkce CMS a tedy i aplikace a celý aparát který se stará o přepočet dat za účelem interpretace na monitorovém výstupu
/připomenu že CMS byl vytvořen primárně proto aby mohla být zachována vizuální interpretace dat při přenosu mezi různými systémy/

- samostatně uvedu že na výsledku se mohou podepsat výrazně i vlastnosti ICC profilu který by byl u souboru přiložen (např. i několik ICC profilů s označením "sRGB" od různých producentů se mohou technicky lišit natolik, že to bude patrné i vizuálně na výsledku reprodukce)

- CMS se tedy bude snažit data v obou případech přepočítat pro obě Gammy tak, aby výsledné zobrazení co nejpřesněji odpovídalo původnímu záměru, který je popsán vloženým ICC profilem u zmíněného JPEG-souboru. Snadno si to lze představit na jednoduchém šedoškálovém přechodu, kde se pak jedná téměř výhradně o výpočet "nových jasových úrovní" pro vstup do monitorů s různou Gammou tak, aby výsledné jasové úrovně u pozorovaného zobrazení zůstaly shodné.
Pokud byl např. soubor dat onoho přechodu připraven pro G=2.0, tak pro monitor G=1.8 bude potřeba hodnoty monitorového výstupu korigovat "opačným směrem" (snížit/stmavit) než pro monitor G=2.2 (zvýšit/zesvětlit).

- pokud použijem "stejný" SW (pokud možno celý aparát pro konverzní přepočty) tak lze dosáhnout toho že některá data se zobrazí NAPROSTO SHODNĚ ačkoli oba monitory mají nastavenou značně odlišnou gradaci.
Proč uvádim "některá" data?
V reálu se ten přepočet odehrává v "celočíselném" režimu "bitové" matematiky (typicky 8-bit na kanál) a v důsledku zaokrouhlování je logické že nelze zaručit "zcela shodné" výsledky konverzních výpočtů, což by možné bylo pokud bychom měli k dispozici "neomezenou" nebo "velmi vysokou" bitovou hloubku (jinými slovy extrémní přesnost nebo "analogovou spojitost" atd.)

- u profesionálních kalibrovaných konfigurací se dá dosáhnout toho, že vizuálně je na běžné barevné fotografii rozdíl mezi stanicí s monitorem G1.8 versus G2.2 nerozpoznatelný

3) zkráceně do tohoto bodu zahrnu všechny možné případy kdy nebude fungovat optimální CMS, a pak dojde k větším či menším rozdílům v zobrazení onoho testovacího souboru dat na 2 rozdílně nastavených monitorech
ad "Není to náhodou tak, že pokud je monitor nastaven adekvátně tomu, jaká hodnoty gammy je použita ve správě barev přislušného výpočetního systému, rozdíly se vzájemně kompenzují ? (až na to, že do monitorů jdou rozdílná data a ve středních tónech je tedy využívána jiná část převodní charakteristiky monitoru)"

- nevim jestli ta slova přesně popisují autorovu myšlenku :-) ale upřesnim že pokud má monitor nastavenu stejnou Gammu jako má pracovní prostor zpracovávaných dat, tak neni potřeba v tomto ohledu nic kompenzovat.
Uvedená kompenzace nastává naopak v případě CMS kdy pracovní prostor má jinou Gammu (nebo obecně gradaci) než připojený zobrazovač, a pak putují do monitoru ta rozdílná data od těch která jsou v obrazovém souboru uložena.


ad "nevadí, že normované osvětlení dopadá kromě vytištěných vzorků také na monitor ?"
- pro pochopení přepočtové matematiky zatim považujme otázku osvětlení za "ideální a konstantní" u všech porovnávaných případů
/ale jinak na samotný "svítící monitor" neni potřeba nějak speciálně svítit/


Zatim zdar

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: Jezevec

13:23:52 25.04.2011

Pardon, ještě jsem zapomněl, k těm fotkám, nevadí, že normované osvětlení dopadá kromě vytištěných vzorků také na monitor ? A to vzhledem ke stínící krabici nerovnoměrně (nahoře nic, dole hodně) ?
Myslel jsem, že to by nemělo být ?

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: Jezevec

13:14:38 25.04.2011

Zajímavé informace, děkuji. Ale měl bych dvě doplňující otázky.
Domníval jsem se, že doporučovaná hodnota gamma 2,2 má hlavní význam nikoliv v tom, že jedině toto číslo je to správné, ale v tom, že je standardní pro všechny používané aplikace i technické prostředky.
Mám-li použít Vaše přirovnání k autu, tak tedy, že ukazuje-li tachometr 60 km/hod, jede auto skutečně touto rychlostí a nikoliv 40 nebo 80.
A teď se omlouvám za svou neznalost, ale musím položit otázku zcela stupidním způsobem.
Mám na stole dva počítače, PC a MAC. Každý má svůj monitor, nicméně jedná se o stejný typ, pečlivě nastavený a zkalibrovaný. Do obou počítačů nahraju stejný obrázek, fotografii ve formátu JPEG.
Na PC je gamma 2,2, na MAC 1,8. Uvidím na obou monitorech stejný obraz, či nikoliv ? A jaké vlastně bude nastavení v parametrech monitoru ? Není to náhodou tak, že pokud je monitor nastaven adekvátně tomu, jaká hodnoty gammy je použita ve správě barev přislušného výpočetního systému, rozdíly se vzájemně kompenzují ? (až na to, že do monitorů jdou rozdílná data a ve středních tónech je tedy využívána jiná část převodní charakteristiky monitoru)

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: radimv

18:28:12 03.11.2010

to V. Boch:

ad "Zajímala by mne jedna věc. Nebyl by na náhled mnohem lepší plazmový monitor? Z důvodu velkého dynamického rozsahu a neexistenci podsvícení."

/sice jsem tento dotaz z léta zachytil až nyní, ale přesto možná stojí za nějaký komentář/

- přiznám se že od tak zkušeného tiskového praktika (za kterého vás dle příspěvků považuju) bych takový dotaz nečekal

- reálné problémy a požadavky na simulaci tiskového výstupu pomocí monitoru jsou zcela opačné -> max. kontrasty zobrazovačů (dyn. rozsah bílá/černá) jsou příliš vysoké oproti běžným relacím při pozorování odrazových předloh v interiéru
/pozn: čtení běžných novin K=1:25 - 1:70; sledování LCD monitoru 1:200 - 1:1000/

- reálně používaná profi-řešení pro přesný monitorový náhled tisku se vyznačují typicky právě tím že, je u nich možná nastavit (v praxi pouze "zesvětlit") černou tak, aby se dynamický rozsah monitoru snížil dle konkrétní tiskové produkce

Nyní mne napadá že váš dotaz byl možná odvozen od jiného problému... a to absolutních intenzit jasu na kontrolním pultu tiskového stroje, kde je často až několikanásobně silnější intenzita osvětlení něž je v běžném interiéru a než jsou schopny dosahovat "grafické" monitory určené do DTP.

- použití plazmového zobrazovače (nebo i jiného) s vysokým jasem pak může znamenat logickou výhodu, ale nemá to přímou souvislost s absencí podsvětlení, protože ta má zásadní dopad na hodnoty černé (a celkového max. kontrastu)


Hlavní problémy náhledů tiskových dat na monitorech leží reálně někde jinde nežli v otázce zda má být obrazovka LCD/CRT/Plazma atd. (i když určité vlivy tam také samozřejmě jsou) - jedná se hlavně o dodržení potřebných podmínek pozorování (výtisk + monitor) a přesnost CMS v aplikacích při dodržení odpovídající metodiky.

Neni mi známo že by nějaké současné profi-řešení monitorového "nátisku" používalo/preferovalo jiné zobrazovače než LCD.
/příklad praktického řešení vypadá asi takto:
Zatim zdar

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: Vratislav Boch

0:39:41 26.07.2010

Osobně používám gamu 2.2 a dělám pro ofsetový tisk víc než 10let dnes a denně. Popravdě musím přiznat že CMS stejně jako podvojné účetnictví je pro mne naprosto nepochopitelná věc. U obou činností se věc kterou bych děla logicky "nějak" dělá přesně obráceně. Zřejmě nedostatek mých vědomostí které nahrazuji skušenostmi. Každopádně - než bych zavedl CMS "NĚJAK" tak ho raději nezavedu NIJAK. Není nic horšího než se snažit věc která relativně funguje "vylepšit" pomocí nedostatečných znalostí a nekompetentních zásahů.
Zajímala by mne jedna věc. Nebyl by na náhled mnohem lepší plazmový monitor? Z důvodu velkého dynamického rozsahu a neexistenci podsvícení.

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: radimv

1:26:12 03.06.2010

to m.odehnal:
/pozn: upozorňuji že si nekladu za cíl abych jednoduše odpověděl na všechny otázky, ale snažim se většinou vystavět takové "mantinely" aby alespoň někteří čtenáři netápali zbytečně dlouho při objevování schůdné cesty/

takže přidávám několik dalších orientačních bodů i pro ostatní zájemce:

ad "Mám XP a monitor EIZO S1910. Pomocí nastavení skrze
Screen Manager Pro od Eiza mám nastavení 5500K, Gamma 2.2
Brightness 40% když připravuji data pro ofsetový tisk."

- S1910 neni monitor určený pro monitorový "softproof" tiskového výstupu (kontrola tiskových barev na monitoru) -> viz dále

- tento monitor standardně může produkovat pro uvedené hodnoty kontrast zhruba 600:1 (což je výrazně více než je dosahováno u tiskových výstupů s odrazem světla, včetně ofsetových)

- u tohoto monitoru nelze uživatelsky ovládat přímé nastavení jasu "černého bodu" (Black / BlackPoint Level) za účelem nastavení optimálního kontrastu a reprodukce nejtmavších míst obrazu, což nemusí být nepřekonatelná překážka u specializovaných aplikací pro softproof, které s tim umí počítat
ad "Rád bych se zeptal jestli je dobré pro ofsetový tisk raději
použít gammu 1.8 a 5500K, co jsem jednou zaslechl někde
v diskuzi. Nebo jaké univerzální hodnoty vlastně použít?"

- obecně celkem dobře platí, že "univerzální" řešení poskytují povětšinou "univerzální" přesnost -> tedy silně kompromisní výsledky bez optimalizace -> profesionální řešení se příliš "široce univerzálním" řešením vyhýbají (viz např. škála vyráběných šroubováků -> nestačil by pro celej svět jeden univerzální šroubovák?)

- ofsetový tisk může nabývat hoooodně širokého rozsahu výsledných vlastností -> určitě se najdou i takové, pro které je G=1.8 velmi vhodná hodnota, stejně jako i ty pro které je dosti nevhodná
/podobně asi nenajdem žádné univerzální doporučení na dotaz "které pneumatiky jsou nejlepší pro 4 místné osobní auto s volantem na levé straně"/

- když už bychom se pouštěli do nějaké "matematicko - logické" úvahy o univerzálních hodnotách, tak mne osobně trochu překvapuje že jsem nezaznamenal v životě jediný článek/diskuze kde by se autor dopracoval k průměrné univerzální hodnotě G=2.0, která se nachází mezi oběma nejčastěji uváděnými (1.8 / 2.2) a navíc se s ní počítá asi 100 snadněji (spousta lidí je schopna umocnit nějaké číslo "nadruhou", ale málokdo na 1.8)ad "Já osobně mám pocit, při srovnání pohledem, že nižší
Gamma lépe koresponduje s vytištěným obsahem."

- pokud nejsou známy žádné hodnoty dat, motivy obrazů, použité aplikace a jejich nastavení při softproofu, světelné podmínky pro náhled odrazových předloh, vlastnosti výtisků, uspořádání pracoviště... a vícero dalších věcí, tak z toho nelze udělat "hodnověrný závěr" pro nějaké další případy apod.
ad "Stejně tak nechápu, když MAC používá gammu 1.8, tak
na počítačích MAC budou všechny obrázky světlejší ve středních
tónech? Nebo to nějak konvertuje a zobrazí stejně? Většinou
vidím všechno světlejší... "

- co se týká použití hodnot a jejich konverze v CMS bylo již rozebráno v mém předchozím příspěvku, jen doplnim že pokud vše funguje standardně, tak je výsledek na Macu v tomto ohledu stejný jako na Windows (nebo na čemkoli jiném :-)

- zcela zásadní a podstatná je shoda (či neshoda) aktuálního nastavení a jeho popisu v příslušném ICC profilu (což v uvedeném příběhu neni nijak zmíněno) a dá se to také interpretovat jako neklamná známka nepochopení jednoho ze základních principů fungování CMS


Zatim

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: m.odehnal

23:28:15 28.05.2010

Dobrý večer,

děkuji za vyčerpávající odpověď. Váš příspěvek pěkně
prezentuje velké odborné znalosti a skláním poklonu :)

Na druhou stranu je škoda, že děláte věci složitější.
Nelze se divit studentům a laické a mnohdy i profesní veřejnosti,
že color managementu, správě barev a nastavení monitoru
vyhýbají jako čert kříži.

Ptal jsem se na tři otázky a nedostal jsem žádnou použitelnou
odpověď. Přitom je jasné, že nějaké jednoduché zásady a vysvětlení
existují... Jaké univerzální hodnoty použít a proč je na MACu všechno
světlejší...

Učím na VŠ a nedovedu si představit, že když se mně student zeptá
mezi dveřmi jaké rozlišení dpi obrázku má použít pro tisk, že mu dám
půlhodinovou odpověď z které bude patrné, že je blbec a já mám
hromadu znalostí, že nezná rozdíl mezi dpi, ppi, lpi, že nezná způsoby
interpolace, atd...

Neberte to osobně, byl jsem na vaší prezentaci
a považuji vás za odborníka.

Dobrou noc,
MO

Citovat příspěvek

 

Re: Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: radimv

13:03:37 28.05.2010

ad "Rád bych se zeptal jestli je dobré pro ofsetový tisk raději
použít gammu 1.8 a 5500K, co jsem jednou zaslechl někde
v diskuzi. Nebo jaké univerzální hodnoty vlastně použít?"

- pokud chcete slyšet jednoduchou "černobílou" odpověď ve smyslu že jedna z uvedených hodnot je "správná" a druhá "špatná", tak potom nemá příliš smysl ztrácet čas nad touto otázkou a neni potřeba číst dál :-)


V případě že někoho zajímá princip fungování gradačních křivek a souvislosti mezi nimi, tak se může zamyslet nad následujícím textem, který by mohl sloužit jako stručné vodítko:

a) Gamma-křivky jsou podmnožinou obecných "přenosových charakteristik" které slouží pro vyjádření vztahu mezi vstupem a výstupem, u monitoru je to např. úroveň el. signálu na vstupu a výstupní jas na obrazovce

b) Gamma je výraz kterým se označují gradační křivky určitého tvaru (průběhu) a jedná se o mocninovou funkci, kde gamma je mocnitel poměrné vstupní hodnoty

c) hodnoty Gamma používané prakticky v různých oborech se pohybují v rozmezí 0 - 3 (ale mohou nabývat i jiných hodnot)

d) funkce popisující Gamma-křivku je spojitá -> může nabývat neomezeného počtu číslic za desetinnou čárkou (např. G=1,6203487 :-)

e) pokud tvar přenosové charakteristiky neodpovídá zmíněné mocninové funkci, pak se také nejedná o Gamma-křivku

f) hodnota Gamma je přímo úměrná "strmosti gradace" -> vyšší hodnota Gamma vyjadřuje strmější gradaci (neboli "tvrdší podání reprodukce")

g) lineární přenos. charakteristika je vyjádřena hodnotou Gamma=1.00

h) Gamma křivky se obvykle nepoužívají pro popis přenosových charakteristik tiskových technologií, i když to neni vyloučeno ani zakázáno (v demokratickém světě :-)

i) gradační křivka monitoru je důležitým (a to velmi!) parametrem o který se informačně opírá systém správy barev ve všech zobrazovacích úlohách směrovaných na monitor

j) pokud uvažujeme analogově (spojitě) s neomezenou přesností výpočtu, tak je naprosto jedno s jakou gammou je v úloze počítáno (výsledek je spočítán správně a přesně)

k) pokud uvažujem digitálně (nespojitě) v rámci běžného počítačového světa PC (omezená přesnost výpočtu, 8-bit atd.) tak už neni tak jedno s jakou gammou je v úloze počítáno (výsledek je spočítán relativně správně a s omezenou přesností)

/pozn. otázka jak omezená přesnost někomu vyhovuje je nad rámec tohoto příspěvku/

l) v návaznosti na omezenou přesnost výpočtu z předchozího bodu, lze silně doporučit volbu vhodné hodnoty Gamma tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti reprodukce konkrétní úlohy

m) pokud někomu vyjde pro jeho úlohu jako optimální jiná hodnota Gamma než 1.8 nebo 2.2, tak se za to prosim vás nestyďte!


Zatim zdar

Citovat příspěvek

 

Gamma 2.2 nebo 1.8

Autor: m.odehnal

14:00:16 25.05.2010

Dobrý den,

mám prosím dotaz a rád bych se zeptal na váš názor.
Mám XP a monitor EIZO S1910. Pomocí nastavení skrze
Screen Manager Pro od Eiza mám nastavení 5500K, Gamma 2.2
Brightness 40% když připravuji data pro ofsetový tisk.
Pokud dělám weby, tak si zapnu profil sRGB, abych simuloval
průměrný monitor návštěvníka stránek.

Rád bych se zeptal jestli je dobré pro ofsetový tisk raději
použít gammu 1.8 a 5500K, co jsem jednou zaslechl někde
v diskuzi. Nebo jaké univerzální hodnoty vlastně použít?
Já osobně mám pocit, při srovnání pohledem, že nižší
Gamma lépe koresponduje s vytištěným obsahem.

Stejně tak nechápu, když MAC používá gammu 1.8, tak
na počítačích MAC budou všechny obrázky světlejší ve středních
tónech? Nebo to nějak konvertuje a zobrazí stejně? Většinou
vidím všechno světlejší...

Děkuji předem za vaše názory a rady :)

Pěkný den,
MO

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: