Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

Saal Digital

 

Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? Nápověda: Logo sponzora soutěže

V dnešní soutěži hrajeme o:Startovač.cz - CaZaBa (CAD Za Babku)

Seznam témat     Nová odpověď

Přihlásit se     Registrace     Zapomenuté heslo

Startovač.cz - CaZaBa (CAD Za Babku)

Autor: Muchomurka ♀

14:04:05 09.08.2014

Dobrý den všem,

poslední dva roky pracuji na svém programu pro tvorbu 3D modelů a animací. Vzniká hlavně z potřeby mít LEVNÝ, ale dostatečně robustní program pro grafiku do her, ale i do animovaného filmu, vizualizací nejrůznějších projektů, reklamních materiálů atd. Je to takový "indie modeller pro indie vývojáře a grafiky" a věřím, že by ho mohla ve výsledné podobě ocenit i řada dalších nadaných talentovaných lidí z oblasti her nebo grafiky.

V současnosti je projekt tak daleko, že v něm lze tvořit veškerou polygonální geometrii. Je možno pracovat jednotlivě s vrcholy, hranami a stěnami modelů, používat UV i parametrický mapping textur, řadu geometrických modifikátorů (subdivision surface, kosti, tažená šablona, generování terénu...). Dále program umožňuje tvořit animace těles a to i vkládáním animací do sebe (perpetuální pohyby atd...) a ukládat do souborových formátů Wavefront .obj, Collada .dae (zatím statická) a MS DirectX .x (pouze export). Tato nabídka formátů se může v budoucnu rozšířit.

Ráda bych do programu ještě napsala render, aby mohl generovat obrazy a videa v plné grafické kvalitě. Pro tento účel momentálně běží crowdfundingová kampaň na Startovač.cz.

Zde je odkaz na kampaň:
https://www.startovac.cz/projekty/cazaba-cad-za-babku/

A web samotného projektu je zde (v sekci galerie naleznete mnoho ilustračních videí, jak program vypadá):
http://www.cazaba.webgarden.cz/

Budu ráda, pokud se přijdete na uvedené adresy projektu podívat, popřípadě, když ho budete šířit ve známost mezi kamarády nebo dokonce pokud nabydete názoru, že si CaZaBa zaslouží i přispět na dokončení. Smile

Technický popis programu
Vedle základní vlastnosti tvořit tělesa s parametricky popsatelným povrchem (koule, kvádr, lyssajousův obrazec,...) jsou obsaženy i další funkce pro modelování i pro plánovaný render.

(Pozn.: následující popis říká jen to, co je nyní v rozpracované verzi, do finální verze nejsou vyloučeny jakékoliv změny nebo vylepšení)

Kamera - nastavitelná přední a zadní ořezávací rovina, zorné pole a typ projekce (pravoúhlá/perspektivní). Je schopna se také zaměřit a sledovat zadaný jiný model.

Světlo - nastavitelná vzdálenost plného jasu a maximálního dosahu, brava světla. Přepínání mezi bodovým a kuželovým světlem.

Animace v animaci - v CaZaBa je možno kromě hlavní animace vytvořit i další animace vedlejší, které jdou pomocí tohoto nástroje vkládat řetězově do sebe. Například je možno takto vytvořit animace, které se neustále opakují (kolo automobilu, rotor vrtulníku,...). Lze nastavit počátek a konec vkládané animace, prodlevu před i po jejím opakováním, zpoždění před jejím spuštěním a přepnout jestli se vůbec má opakovat.

Kosti - kromě přiřazení k modifikovanému modelu pomocí vah jednotlivých kloubů a animace pomocí kostí jde také nastavit tuhost deformace před i za kloubem. Tzn. jde ovládat jak daleko od rotovaného kloubu bude mít deformace efekt na upravovaný model. Např. při animaci lokte ruky se sice hýbe celé předloktí, ale svalovina se hýbe jen v okolí loketního kloubu, ale směrem k zápěstí deformace rychle klesá.

CSG (skládání těles booleovskou algebrou) - nabízí klasické operace sjednocení, průnik, rozdíl A-B a B-A. Prozatím v betaverzi, takže výsledek operace je značně závislý na obou vstupních tvarech a jejich incidenci a mohou vznikat chyby v geometrii.

Tažená šablona - podle zadané křivky a seznamu profilů vytvoří monolit s průběžně se měnícím profilem. Profily jde v rámci výsledného tělesa upravovat (změna měřítka, rotace, zkosení, posun)

Terén - funkce pro procedurální generování terénu na zadaném modelu. Je možno zadat jakoukoliv plochu, nejen panel, ale i kouli, válec, atd. Umožňuje generovat rovnoměrné zvrásnění, diferencované kopce, hory, písečné duny, impaktní krátery a sopky

Displacement mapping - podle zadané výškové mapy deformuje skutečnou geometrii tělesa. Je nastavitelná výšková mapa, měřítko její hloubky, opakování, měřítko na modelu a inverze hloubky.

Dělení stěn (subdiv) - kromě zhuštění sítě polygonů může i přepínat jestli bude provedeno zakřivení podle normál původního povrchu nebo jestli stěny zůstanou ploché podle původního modelu.

Trajektorie - po zadání modelu, trajektorie jeho pohybu a počátečního a koncového snímku, od kdy do kdy má animace pohybu trvat, funkce sama zadanému modelu nastaví klíčové snímky pohybu podél trajektorie (rovnoměrným nezrychleným pohybem)

Generovaná množina - na zadaný povrch náhodně rozmístí zadaný prvek. Buď obecně nebo v seskupeních. Je možno nastavit zda mají prvky být kolmo k povrchu nebo k horizontu, rozptyl výšky umístění, velikosti i rotace prvků a generování rozmístění obecně nebo do ohnisek. Vhodné například pro rozmísťování kamenů, keřů, stromů, trávy, domů a dalších předmětů do terénu. Je možno generovat na rovinné i zakřivené povrchy.

Terén mixer - umožňuje kombinovat dva různé terény do jednoho za předpokladu, že byly oba vytvořeny ze stejného modelu. Např. skombinovat horské štíty a mezi ně vložit údolí s pouštními dunami apod. funkce přebírá materiály přiřazené vstupním modelům nebo nastavuje nové. Dál umožňuje generovat rozložení materiálů po terénu v závislosti na sklonu terénu nebo jeho výšce. Vhodné pro parametrické generování zasněžených vrcholků hor, odhalených úbočí skal, travnatých ploch v nížinách atd.

L-Systém - dovoluje kombinovat dva prvky pro rekurzivní generování stromů, rostlin a předmětů mikrobiologického charakteru a umožňuje kombinovat dva terminály - prvky zakončující rekurzi (listy stromu, květy,...). Nastavitelné jsou vstupní modely (dva prvky a dva terminály), jejich pevně dané transformace i rozptyl náhodných transformací v rámci generování (velikost, rotace,...)

Instance - pomocná funkce pro mnohačetné modely, která v návrhovém zobrazení zastupuje každou instanci zadaného modelu jednoduchou značkou proti snížení výkonu programu během návrhu modelu (les, město,...). Každá instance modelu bude viditelná až při renderu. Je možno ovládat rozmístění, rotaci a velikost každé instance zvlášť.

Každý model je možno převést na "obecnou geometrii", ve které lze upravovat po jednotlivých vrcholech, hranách a stěnách. Pro to je obsaženo množství funkcí mazání, dělení, slučování, vytahování hran z vrcholu, vytahování stěn z hran, vytahování polygonů ze stěn, dělení a spojování podle vybraných stěn.

V obecné geometrii je možno používat vertex texturing s až čtyřmi materiály pro každý model a také je zde možno používat "rozšířený výběr" - tj. soft selection a deformovat model podle vybraných vrcholů s různou váhou podle referenční křivky.

Modely je možno spojovat do logických skupin, které se označují kliknutím na kterýkoliv model ve skupině. Skupiny je možno rušit.

Je obsaženo UV mapování podle souřadnic jednotlivých vrcholů v textuře a parametrické mapování planární, cylindrické a sférické.

Program může vytvářet a upravovat animace modelů vkládáním, přesouváním, kopírováním a mazáním klíčových snímků. Pro klíčové snímky není nutné rozlišovat, jakou operaci chce uživatel provést. Stačí vložit klíčový snímek a model v něm jakkoliv upravit. Je k dispozici seznam klíčových snímků modelu a jejich pojmenování. Vhodné například při animaci obličeje pojmenováním snímků jako "škleb", "úsměv", "mrknutí" a následně jejich kombinováním v samotné animaci.

Citovat příspěvek

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: