Nová publikace: Adobe Acrobat 7 v kanceláři - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Soutěž

Sponzorem soutěže je:

Saal Digital

 

Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? Nápověda: Logo sponzora soutěže

V dnešní soutěži hrajeme o:skenerista, osvitář

Nová publikace: Adobe Acrobat 7 v kanceláři

28. července 2006, 00.00 | Vydavatelství Computer Press přichází s překladem publikace renomované americké autorky
Donny Baker, věnované primárně nasazení Acrobatu 7 Professional v kancelářích.
Fundovaným a názorným výkladem o tématech jako je online publikování, tvorba
elektronických formulářů či skupinové komentování má nicméně daná kniha šanci zaujmout i
uživatele z oblasti publikování. Více už v naší podrobné recenzi.

Publikací o použití formátu PDF a jeho zpracovávajících aplikací, tedy zejména Adobe Acrobatu, není na českém knižním trhu právě mnoho. Konkrétně zde lze zmínit v podstatě pouze tituly "Tvorba PDF pomocí Adobe Acrobat 5" od Anitty Dennis, "Adobe Acrobat 6 Pro - oficiální výukový kurz" kolektivu autorů Adobe a "PostScript a PDF" společnosti Grafie. Ani jeden z daných titulů přitom není právě aktuální, když k dispozici je již od ledna 2005 Adobe Acrobat 7, který ve funkční výbavě a také schopnostech odpovídajícího PDF 1.6 přinesl značné změny. Se zájmem jsme proto kvitovali skutečnost, že vydavatelství Computer Press nedávno vydalo knihu renomované americké autorky Donny L. Baker "Adobe Acrobat 7 v kanceláři: Kompletní průvodce tvorbou dokumentů PDF" (originální titul "Adobe Acrobat 7 in the Office" vydalo nakladatelství Adobe Press). Publikace, jak již název naznačuje, pokrývá nejnovější možnosti Acrobatu a jeho formátu, přičemž výklad je vztažen převážně k Acrobatu Professional. Název by pak mohl svádět k domněnce, že se jedná o knihu, která nemá mnoho společného s nasazením PDF v publikačních provozech. Pravdou je zde ale v podstatě pravý opak a tak není divu, že jsme si knihu vyžádali k recenzi (děkujeme tímto Computer Pressu za promptní poskytnutí recenzního výtisku) a takto ji můžeme přiblížit našim čtenářům.

Základní informace

Donna L. Baker je známou školitelkou a autorkou, která přispívá do různých magazínů a má na kontě (sama či ve spolupráci) řadu publikací, z nichž některé se týkají právě Adobe Acrobatu. Její "Adobe Acrobat 7 v kanceláři" je knihou, ve které autorka, dle našeho názoru velmi dobře, zužitkovává své bohaté znalosti v oblasti, kterou nebývá s Adobe Acrobatem ve verzi Professional příliš obvyklé spojovat, tj. oblasti kancelářské. Professional podoba je totiž dosti drahá (cca 15-17 tisíc Kč) a kancelářští uživatelé si tak na běžné úkony vystačí s levnější podobou Standard nebo různými alternativními aplikacemi (Nitro PDF apod.). Acrobat 7 Professional je nicméně produktem velmi komplexním a skutečně v něm najdeme funkce, které se zužitkují v prostředí kanceláří a jsou přitom v podobě Standard či alternativních nástrojích podporovány jen částečně či vůbec. Výběr témat v knize se pak v mnoha ohledech (např. elektronické publikování, formuláře či anotování) dotýká i nároků publikačních pracovišť (která si právě verzi Professional naopak pořizují v podstatě automaticky zejména kvůli funkcím pro tiskovou produkci) a kniha by tudíž mohla oslovit leckterého uživatele z oblasti pre-pressu či webdesignu.

bakerrec1fa

Ke stylu výkladu

Kniha se skládá z celkem čtrnácti kapitol. S výjimkou první (která se, zřejmě s ohledem na úplnost výkladu, zabývá rozhraním Acrobatu a jeho ovládáním, přičemž rozhodně nepatří k nejpovedenějším v knize) je každá kapitola věnována řešení samostatného projektu. S každým takovým projektem je spojen fiktivní příběh "z reálného života", přičemž míra reálnosti zde osciluje od uvěřitelnosti (tvorba různých podob PDF dokumentu v realitní kanceláři, příprava přístupných dokumentů v nadaci pro tělesně postižené) přes mírnou bizarnost (prezentace přípravku Deskvrňátor) až po story poněkud nedůvěryhodné (neteř nábytkáře Třísky získá televizor za cca hodinové odladění převodu do PDF/X, hostinský Karel vyrábí sofistikované PDF formuláře, přičemž se nebojí trochu si zaprogramovat v JavaScriptu). Dle našeho názoru by se kniha bez daných příběhů docela dobře obešla, zvolený styl, spolu s permanentní snahou o vtipkování a určité rozmělňování výkladu, je ovšem americké populárně naučné literatuře bohužel víc jak vlastní.

Jen málo můžeme vytknout samotnému způsobu, jakým jsou projekty řešeny. V úvodu jsou nastíněny cíle, kterých chtějí fiktivní hrdinové dosáhnout, poté jsou jejich příslušné postupy popsány krok za krokem. Velkou devízou je, že prakticky vše si může čtenář odzkoušet na svém počítači, protože soubory použité v jednotlivých postupech si je možno stáhnout ze serveru knihy (i když někdy neodpovídají českým příkladům v překladu). Závěr kapitoly pak vždy končí užitečným naznačením dalších možností, které dané téma skýtá, přičemž některé z nich jsou podrobně rozpracovány v celkem čtyřech doplňkových kapitolách (pravděpodobně pouze v angličtině), které by opět mělo být možno stáhnout ze serveru knihy (ale při našem ověřování jsme mohli stáhnout pouze příklady, bonusové PDF dokumenty chyběly, byť na ně jsou zveřejněny odkazy - zřejmě se jedná o přechodnou chybu, nikoli záměr).

Je ještě třeba říci, že výklad v jednotlivých kapitolách má tendenci být soběstačný - tj. čtenář si může prostudovat kapitolu, která ho bezprostředně zajímá, aniž by musel číst kapitoly předchozí. Za danou možností se platí trochou duplicitních informací, které jsou nicméně v normě, ve výkladu jsou pak hojně použity odkazy na příbuzná témata, takže vytáhnout si z knihy souhrnně informace k určitému tématu je poměrně snadné.

bakerrec2sa

K obsahu

Nyní již k samotným tématům. Na začátku (kap. 2 a 3) se čtenář naučí vytvořit, upravit a provozovat PDF prezentaci (či chcete-li slideshow) určenou primárně pro obrazovku, přičemž probrány jsou možnosti skládání jak z dokumentů běžných kancelářských či publikačních aplikací, tak třeba i webových stránek či kolekcí fotografií. Principy převodů do PDF jsou pak dále rozvinuty v kapitole 12, která se zabývá sestavením katalogu PDF dokumentu (vytvořených z dokumentů Wordu, webových stránek a skenováním) a jeho indexováním, v dané kapitole se čtenář doví něco více třeba i o nastupujícím standardu pro archivaci dokumentů PDF/A či dávkovém zpracování v Acrobatu.

Nejrozsáhlejší je pak sada kapitol věnovaná publikování PDF dokumentů v elektronické a tištěné podobě. Velmi dobře je pokryta především problematika online publikování (kapitoly 4 a 5), kdy se uživatel naučí vytvářet interaktivní multimediální PDF a z jednoho PDF dokumentu generovat více různých podob pro různé účely, včetně PDF optimalizovaného pro Web či kapesní počítače, nebo HTML stránek.

S online publikováním úzce souvisí tvorba PDF formulářů (kapitoly 9 a 10): zde jde výklad poměrně do hloubky a věnuje se i takovým pokročilým tématům jako je použití výpočtů a JavaScriptu. - daná část nám přišla z celé knihy asi nejpovedenější, a můžeme ji doporučit třeba i profesionálním tvůrcům webových aplikací, kteří chtějí získat základní představu o tom, co PDF formuláře mohou nabídnout. Dobře zpracována je i problematika úpravy PDF dokumentů do přístupné formy pro tělesně postižené osoby (kapitola 8), obdobně jako u formulářů se jedná o jakési základní vademecum potřebných postupů a principů, od kterého se lze dále snadno odrazit k pokročilému zpracování.

Trochu zklamáním pro nás byla kapitola 6 se slibným názvem "Spravujeme tiskové úlohy". Svůj užitek určitě má, když ukazuje principy použití PDF/X a preflightu pro bezproblémové tiskové podklady, výklad nám ovšem zejména v její první části přišel trochu zmatečný. Naopak velmi dobré jsou kapitoly 13 a 14 věnované komentování dokumentů: mimo jiné jsou zde vyloženy principy na e-mailu založeného komentářového workflow s použitím bezplatného Adobe Readeru, textových korektur a elektronického podpisu, nenajdeme zde nicméně nic, co by se týkalo náhledů barev u dokumentů. Za určitý doplněk k uvedeným kapitolám lze považovat i kapitolu 11 věnovanou sdílení technické grafiky uložené do PDF: použití nástrojů pro měření vzdáleností, poznámek s kótováním, dynamických razítek či dat objektů může být užitečné i mimo technickou oblast.

Hodně dobrá je pak kapitola 7 s poněkud zavádějícím názvem "Spravujeme e-mail v Acrobatu". Čtenář se v ní sice opravdu naučí vytvářet PDF archiv svých e-mailů z programu Outlook (zdalipak bude Acrobat 8 podporovat Thunderbird?), hlavně ovšem tato kapitola pokrývá vysoce zajímavou tématiku příloh v PDF dokumentech a také správu PDF dokumentů s pomocí nástroje Organizátor.

K českému vydání

Kniha má celkem 368 stran formátu "větší A5", a je vydaná ve standardní, příjemně a solidně působící brožované úpravě s laminovanou obálkou, na kterou jsme u publikací Computer Pressu zvyklí. Sazební obrazec knihy nám přišel trochu zbytečně široký, příliš komplikací při čtení to nicméně nepůsobí. Všechna vyobrazení v knize jsou v odstínech šedi.Většina z nich je přitom lokalizována do češtiny (screenshoty z Acrobatu, ukázkové dokumenty apod.) - tato praxe nebývá u překladů odborné literatury v poslední době zas až tak obvyklá a je ji třeba ocenit. Všechny odkazy na příkazy Acrobatu či případných jiných programů jsou uvedeny jak anglicky, tak česky, originál a tedy i překlad zohledňuje specifika práce na platformách Windows i Macintosh. Rejstřík je spíše jen základní a mnohé relevantní odkazy v něm chybí.

Překlad se čte poměrně dobře i když jsme se mnohdy nemohli ubránit dojmu, že si překladatelé (Jana Hanzlíková, Tomáš Merka) nechali příliš vnutit "americký styl vyjadřování" používaný autorkou. Také se dá v textu narazit na matoucí vyjádření (třeba vysvětlení pojmu Snapshot na s. 30). Při pozornějším čtení lze poměrně snadno najít překlepy, to už je ale bohužel u současné rychle vydávané odborné literatury tak trochu pravidlem.

Závěrem

Recenzovaná kniha má určitě šanci najít si v tuzemsku mnoho čtenářů. Jako problém bychom přitom neviděli to, že se snad již koncem letošního roku objeví na trhu nový Acrobat - jednak bude chvíli trvat, než se dostane do ostrého nasazení a navíc daná publikace se zaměřuje hodně na principy a postupy, které budou zřejmě i v budoucnu převážně platné. Trošku horší je to ovšem s cenou, která je při 389 Kč (579 Sk) dle našeho názoru na hranici únosnosti.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: